Következő Előző Tartalom

10. MP3 készítés a CD-ROM-ról

Hasonlóan a hangforrásból való kódoláshoz, a CD-ről történő kódolás is kétlépcsős. Először a hangsávokat le kell szedni a CD-ről és WAV formátumban kell elmenteni. Aztán a WAV fájlt konvertáljuk tovább MP3-ba.

A MP3-kódoló programokat két nagy csoportra oszthatjuk, a konzolon futó és az X alatt futó programok csoporjára. Mindkét csoport ugyanazt a feladatot látja el, de az X alapúakat egyszerűbb használni (és jobban is néznek ki).

Ismét ellenőrizzük, hogy elegendő hely van-e a merevlemezen.

10.1 Kódolás a parancssorból

Írtam egy nagyon egyszerű Perl scriptet, ami leszedi és MP3-ba kódolja a CD sávjait.


#!/usr/bin/perl

if ($ARGV[0] ne "") {

$count = 1;

do {
 
$cdcap = system("cdparanoia", $count, "/mnt/mp3/cdda.wav");
$track = "$ARGV[1]/track".$count.".mp3";
$enc = system("bladeenc /mnt/mp3/cdda.wav $track -br 256000");
$count++;

}
until $count > $ARGV[0];
exit;
}

else {
print "Használat: cdriper [sávok száma] [célkönyvtár]\n\n";
}

Jegyezzük meg, hogy ez a script nagyon primitív, semmi sallangot (pl. hibaellenőrzés) nem tartalmaz. Akinek kedve van rá, továbbfejlesztheti :)

A legfontosabb sorok:


$cdcap = system("cdparanoia", $count, "/mnt/mp3/cdda.wav");

Ez a sor hívja meg a cdparanoia programot, ami a sávokat leszedi. A cdparanoia a nyers CD hangadatokat WAV formátumúvá alakítja.

Én Cdparanoia-t használtam, de ha a CDDA2WAV programot szeretnénk használni akkor a parancssor ez lenne:


$cdcap = system("cdda2wav", $count, "/mnt/mp3/cdda.wav");

A legfontosabb paraméterek a $count, amely a leszedendő sávok számát tartalmazza, és a keletkező WAV fájlok elérési útja. A példában ez a gyökérkönyvtár lesz az MP3 SCSI meghajtón.

Ezután a WAV fájlt MP3-ba kódoljuk a Bladeenc segítségével.

Ez a kis Perl script szükségtelenné teszi, hogy egyenként szedjük le és kódoljuk a sávokat, és szükségtelenné teszi a cdparanoia köteg üzemmódjának a használatát is. Ez lecsökkenti a szükséges üres lemezterületet, ugyanis a cdparanoia köteg üzemmódja az egész lemezt egyben leszedné, ami akár 600 MB is lehet.

Ha a Lame vagy Gogo programokat szeretnénk használni, cseréljük ki a kódolót megadó sort:


$enc = system("lame /mnt/mp3/cdda.wav $track -b 256");

vagy
$enc = system("gogo /mnt/mp3/cdda.wav $track -b 256");

A következőkben megadjuk minden MP3-kódoló lehetséges kapcsolóit.

Bladeenc


BladeEnc 0.91  (c) Tord Jansson     Homepage: http://bladeenc.mp3.no
===============================================================================
BladeEnc is free software, distributed under the Lesser General Public License.
See the file COPYING, BladeEnc's homepage or www.fsf.org for more details.

Usage: bladeenc [global switches] input1 [output1 [switches]] input2 ...

General switches:
 -[kbit], -br [kbit] Set MP3 bitrate. Default is 128 (64 for mono output).
 -crc         Include checksum data in MP3 file.
 -delete, -del    Delete sample after successful encoding.
 -private, -p     Set the private-flag in the output file.
 -copyright, -c    Set the copyright-flag in the output file.
 -copy        Clears the original-flag in the output file.
 -mono, -dm      Produce mono MP3 files by combining stereo channels.
 -leftmono, -lm    Produce mono MP3 files from left stereo channel only.
 -rightmono, -rm   Produce mono MP3 files from right stereo channel only.
 -swap        Swap left and right stereo channels.
 -rawfreq=[freq]   Specify frequency for RAW samples. Default is 44100.
 -rawbits=[bits]   Specify bits per channel for RAW samples. Default is 16.
 -rawmono       Specifies that RAW samples are in mono, not stereo.
 -rawstereo      Specifies that RAW samples are in stereo (default).
 -rawsigned      Specifies that RAW samples are signed (default).
 -rawunsigned     Specifies that RAW samples are unsigned.
 -rawbyteorder=[order]Specifies byteorder for RAW samples, LITTLE or BIG.
 -rawchannels=[1/2]  Specifies number of channels for RAW samples. Does
            the same as -rawmono and -rawstereo respectively.

Global only switches:
 -quit, -q      Quit without waiting for keypress when finished.
 -outdir=[dir]    Save MP3 files in specified directory.
 -quiet        Disable screen output.
 -nocfg        Don't take settings from the config-file.
 -prio=[prio]     Sets the task priority for BladeEnc. Valid settings are
            HIGHEST, HIGHER, NORMAL, LOWER, LOWEST(default) and IDLE
 -refresh=[rate]   Refresh rate for progress indicator. 1=fastest, 2=def.
 -progress=[0-8]   Which progress indicator to use. 0=Off, 1=Default.

Input/output files can be replaced with STDIN and STDOUT respectively.

Lame


LAME version 3.50 (www.sulaco.org/mp3) 
GPSYCHO: GPL psycho-acoustic model version 0.74. 

USAGE  : lame [options] <infile> [outfile]

<infile> and/or <outfile> can be "-", which means stdin/stdout.

OPTIONS :
  -m mode     (s)tereo, (j)oint, (f)orce or (m)ono (default j)
          force = force ms_stereo on all frames. Faster and
          uses special Mid & Side masking thresholds
  -b <bitrate>  set the bitrate, default 128kbps
          (for VBR, this sets the allowed minimum bitrate)
  -s sfreq    sampling frequency of input file(kHz) - default 44.1
 --resample sfreq sampling frequency of output file(kHz)- default=input sfreq
 --mp3input    input file is a MP3 file
 --voice      experimental voice mode

  -v       use variable bitrate (VBR)
  -V n      quality setting for VBR. default n=4
          0=high quality,bigger files. 9=smaller files
  -t       disable Xing VBR informational tag
  --nohist    disable VBR histogram display

  -h       use (maybe) quality improvements
  -f       fast mode (low quality)
  -k       disable sfb=21 cutoff
  -d       allow channels to have different blocktypes
  --athonly    only use the ATH for masking

  -r       input is raw pcm
  -x       force byte-swapping of input
  -a       downmix from stereo to mono file for mono encoding
  -e emp     de-emphasis n/5/c (obsolete)
  -p       error protection. adds 16bit checksum to every frame
          (the checksum is computed correctly)
  -c       mark as copyright
  -o       mark as non-original
  -S       don't print progress report, VBR histograms

 Specifying any of the following options will add an ID3 tag
   --tt <title>   title of song (max 30 chars)
   --ta <artist>  artist who did the song (max 30 chars)
   --tl <album>   album where it came from (max 30 chars)
   --ty <year>   year in which the song/album was made (max 4 chars)
   --tc <comment>  additional info (max 30 chars)


MPEG1 samplerates(kHz): 32 44.1 48 
bitrates(kbs): 32 48 56 64 80 96 112 128 160 192 224 256 320 

MPEG2 samplerates(kHz): 16 22.05 24 
bitrates(kbs): 8 16 24 32 40 48 56 64 80 96 112 128 144 160

Gogo


GOGO-no-coda ver. 2.24 (Feb 12 2000)
Copyright (C) 1999 PEN@MarineCat and shigeo
     Special thanks to Keiichi SAKAI, URURI, Noisyu and Kei
This is based on LAME3.29beta and distributed under the LGPL
usage
gogo inputPCM [outputPCM] [options]

 inputPCM is input wav file
if input.wav is `stdin' then stdin-mode
outputPCM is output mp3 file (omissible)

options
-b kbps   bitrate [kpbs]
-br bps   bitrate [ bps]
-silent   dont' print progress report
-off     {3dn,mmx,kni(sse),e3dn}
-v {0,..,9} VBR [0:high quality 9:high compression]
       You should combine this with -b option
for only RAW-PCM input
-offset bytes skip header size
 -8bit    8bit-PCM [dflt 16bit-PCM]
 -mono    mono-PCM [dflt stereo-PCM]
 -bswap   low, high byte swapping for 16bitPCM
 -s kHz   freq of PCM [dflt 44.1kHz]
-nopsy    disable psycho-acoustics
-m {s,m,j} output format s:stereo, m:mono, j:j-stereo
-d kHz   change sampling-rate of output MP3
-emh {n,c,5} de-emphasis
-lpf {on,off} 16kHz filter [dflt use if <= 128kbps; not use if >= 160kbps]
-test    benchmark mode
-delete   delete input file, after encoding

10.2 Grafikus felhasználói felülettel rendelkező MP3-kódolók

A grafikus felhasználói felülettel rendelkező MP3-kódolók rendelkeznek a konzol alapú programok minden funkciójával, de egy szép és könnyen kezelhető felületet is nyújtanak. A Grip és a RipperX hasonlóan működnek, mindkettőben kijelölhetünk konvertálásra egy, több vagy akár az összes hangsávot egy CD-ről. Mindkettő támogatja a CDDB adatbázist, amely letölti egy szerverről az album nevét és a számcímeket, megkímélve ezzel minket a begépeléstől.

10.3 A kódolók teljesítménye

A kódolókról szóló fejezetben három különböző programot említettem: bladeenc, lame és gogo. A fő különbség a kódolási teljesítményben van (bár vannak különbségek a választható kapcsolók között is, ahogy ezt korábban láthattuk).

Lássunk egy rövid példát. Leszedtem egy hangsávot egy CD-ről, és különböző kódolókkal MP3 formátumra alakítottam. A kódolók azonos paraméterekkel futottak azonos rendszeren.


[dj@megajukebox]$ ls -l cdda.wav 
-rw-rw-r--  1 dj    dj    59823164 Feb 10 00:56 cdda.wav

[dj@megajukebox]$ bladeenc cdda.wav -br 256

BladeEnc 0.91  (c) Tord Jansson     Homepage: http://bladeenc.mp3.no
===============================================================================
BladeEnc is free software, distributed under the Lesser General Public License.
See the file COPYING, BladeEnc's homepage or www.fsf.org for more details.

Files to encode: 1

Encoding: ../test.wav
Input:   44.1 kHz, 16 bit, stereo.
Output:  128 kBit, stereo.

Completed. Encoding time: 00:05:58 (0.78X)                  

All operations completed. Total encoding time: 00:05:58

--------------------------------------------------------------------------------

[dj@megajukebox]$ lame cdda.wav -b 256
LAME version 3.50 (www.sulaco.org/mp3) 
GPSYCHO: GPL psycho-acoustic model version 0.74. 
Encoding ../test.wav to ../test.wav.mp3
Encoding as 44.1 kHz 128 kbps j-stereo MPEG1 LayerIII file
  Frame     | CPU/estimated | time/estimated | play/CPU |  ETA
 10756/ 10756(100%)| 0:02:28/ 0:02:28| 0:02:29/ 0:02:29|  1.9074| 0:00:00 

--------------------------------------------------------------------------------

[dj@megajukebox]$ gogo cdda.wav -m s -b 256
GOGO-no-coda ver. 2.24 (Feb 12 2000)
Copyright (C) 1999 PEN@MarineCat and shigeo
     Special thanks to Keiichi SAKAI, URURI, Noisyu and Kei
MPEG 1, layer 3 stereo
inp sampling-freq=44.1kHz out sampling-freq=44.1kHz bitrate=256kbps
inp sampling-freq=44.1kHz out sampling-freq=44.1kHz bitrate=128kbps
input file `../test.wav'
output file `../test.mp3'
{ 10751/ 10755} 100.0% ( 2.94x) re:[00:00:00.03] to:[00:01:35.42]
End of encoding
time= 95.430sec

Úgy tűnik, hogy a Gogo által használt algoritmus jobban optimalizált, mint a Bladeenc és a Lame által használt.


Következő Előző Tartalom