Következő Előző Tartalom

2. A dokumentumra vonatkozó szerzői jogok

Az MP3 HOGYAN szerzői jogait Phil Kerr birtolkolja (2000).

Hungarian translation © Tímár András, 1999, 2000.

A Linux HOGYAN dokumentumok szerzői joga a megfelelő szerzőké, hacsak másképp nem rendelkeznek. A Linux HOGYAN dokumentumokat szabad részben vagy egészben másolni és terjeszteni bármilyen fizikai vagy elektronikus adathordozón, de ezt a szerzői jogokra vonatkozó megjegyzést minden másolathoz mellékelni kell. Az üzleti célú terjesztés megengedett és bátorított, de a szerző szeretne tudomást szerezni minden ilyen terjesztésről.

Minden Linux HOGYAN-on alapuló fordítás, származtatott mű vagy összefoglaló munka ezen szerzői jogi kötelmek alá kell essen. Ez azt jelenti, hogy nem szabad olyan HOGYAN-on alapuló művet létrehozni, amely további megkötéseket tartalmaz a terjesztésre. Bizonyos feltételek esetén ezek a szabályok figyelmen kívül hagyhatóak, erről a Linux HOGYAN koordinátor ad felvilágosítást a lent olvasható címen.

Röviden megfogalmazva, szeretnénk, ha az információ minél több csatornán elterjedne, de szeretnénk megtartani a HOGYAN dokumentumok szerzői jogát, és szeretnénk értesülni bármilyen terjesztési tervről.

Kérdésekkel a Linux HOGYAN koordinátorát, Tim Bynumot lehet megkeresni a linux-howto@metalab.unc.edu drótpostacímen.


Következő Előző Tartalom