Előző oldal: Tárgymutató
Egy szinttel feljebb: További lehetőségek

EPS grafikák beillesztése

Korábban már megismerkedtél vele hogyan lehet logikailag ábrákat úszó objektumként definiálni a figure környezet segítségével.

Természetesen arra is lehetőséget a LaTeX, hogy ezeket az ábrákat fizikailag is elkészítsd. Létezik egy picture környezet, amely ábrák készítésére szolgál, és számos csomag van, amely új parancsokat definiál ennek a feladatnak az elvégzésére. Ezeket azonban a legtöbb felhasználó bonyolultnak találja, így itt nem is foglalkozom vele. Megvizsgálom inkább hogyan lehetséges egy Encapsulated PostScript formátumú grafika vagy kép beillesztése a dokumentumba. A PostScript formátum a nyomdai előkészítésben elterjedt, számos szoftver (XFig, CorelDraw!, Gnuplot...) ismeri, ezért a LaTeX-et használók körében is a leggyakrabban használt.

D. P. Carlisle csomagja a graphics és ennek egy változata a graphicx, ezek nagyon egyszerűen használhatók és minden LaTeX rendszerben megtalálhatók, így ezeket mutatom be, pontosabban csak a graphicx nevűt. A graphics ezzel teljesen egyenértékű, csak annyiban különbözik társától, hogy másféle formában várják a paramétereket parancsai.

Amikor egy EPS grafikát a dokumentumodba illesztesz, valójában a grafika nem kerül bele a .dvi fájlba. Általánosan használt módszer, hogy a .dvi fájlt is PostScript fájllá alakítják, mivel mint említettem ez széles körben elterjedt, sok nyomtató ismeri. Az átalakításhoz leggyakrabban használt program a dvips, ez szintén része a legtöbb rendszernek. A PostScript formátumúvá alakítás során természetesen a beillesztett képek is bekerülnek a végső PostScript fájlba.

Legelső teendőnk a graphicx csomag betöltése a dokumentum bevezető részében megadott \usepackage[meghajtó]{graphicx} paranccsal, ahol a meghajtó a .dvi-ből PostScriptba korvertáló program neve. A lehetséges értékek: dvips, xdvi, dvipdf, dvipsone, dviwindo, emtex, dviwin, pctexps, pctexwin, pctexhp, pctex32, truetex, tcidvi, oztex, textures. Ha nem tudod melyiket kellene használnod, Unix rendszer esetén írj dvips-t! Lehetőség van új meghajtók deiniálására is, lásd a graphics csomag dokumentációját.

Ezek után már működik az  

\includegraphics[opció=érték, ...]{fájl}

parancs, ami a képet beilleszti a dokumentumba. A parancsot természetesen egy figure környezeten belül érdemes használni. Az opcionális paraméterben vesszővel elválasztva több kapcsolót adhatsz meg. Ezekkel a kapcsolókkal módosíthatod a kép méreteit, elforgathatod a képet. Az *. táblázat felsorolja a legfontosabb kapcsolókat. Fontos, hogy ezek a kapcsolók a megadott sorrendben hajtódnak végre. Az alábbi példában a teszt.eps fájlban lévő grafikát előbb elforgatjuk 90 fokkal, aztán nagyítjuk (vagy kicsinyítjük) akkorára, hogy szélessége 10 cm legyen.

\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics[angle=90, width=10cm]{teszt.eps}
\end{center}
\end{figure}

További példák találhatók a graphicx csomag dokumentációjában.

 width A kép szélessége, nagyítás vagy kicsinyítés
height A kép magassága, nagyítás vagy kicsinyítés
angle A képet elfogatja az óramutató járásával
megegyező irányba.
A graphicx csomag kapcsolói
 
flu@ludens.elte.hu