Hálózati kislexikon

[C]

cím
Lásd: Internet-cím, e-mail-cím.

cache
Angolban elterjedt, francia eredetû szó, jelentése: rejtõhely, rejtett.
A számítástechnikában a gyorsítótárat értik rajta, amelynek segítségével a számítógép bizonyos gyakran ismétlõdõ feladatokat gyorsan tud végrehajtani. Lényegében olyan memóriáról, illetve háttértárról van szó, amelynek adataihoz a hagyományos tárakhoz képest sokkal gyorsabban lehet hozzáférni. A programok (mondjuk egy böngészõ) egy adott feladat (egy honlap lehívása) végrehajtásakor a kapott információt elteszik a gyorsítótárba (ez általában a merevlemezt jelenti). Amennyiben a következõ alkalommal ugyanezt a feladatot kell végrehajtani (a már egyszer lehívott honlapot még egyszer lehívni), akkor a program a gyorsítótárhoz fordul. A hálózati szolgáltatások igénybevételekor ennek használatával lényegesen lecsökken az adott információ ismételt elérésére fordított idõ.


Calendar Server
A Netscape terméke; a vállalati szintû idôpont-egyeztetést egységesíti. Lehetôvé teszi az egyes felhasználóknak, hogy a saját bejegyzésüket hozzáférhetôvé tegyék mások számára is, vagy letiltsák mások elôl.
Lásd még: http://home.netscape.com/calendar/v3.5/index.html

Certificate Server
Olyan felhasználó-azonosító kiszolgáló, amelyik egyszerûsíti és egységesíti a felhasználók azonosítását a hálózati kommunikációban. A Netscape terméke, a Netscape által forgalmazott alkalmazás szerver egyik kiegészítôje.
Lásd még: http://home.netscape.com/certificate/v1.0/index.html

CGI
Angol rövidítés, a Common Gateway Interface szavak kezdõbetûibõl.
A World Wide Web-et lényegében felépítõ honlapok a dokumentumokat úgy érik el, hogy a HTTP kiszolgáló gépeknek/programoknak jelzik, hogy melyik honlapra van szükségük. A kiszolgáló a kérés alapján kiadja a dokumentumot. Mivel a honlap lehet akár kérdõív is, amelyet a felhasználó kitöltve küld el a kiszolgálónak, a kommunikációnak ezt a böngészõprogram —> kiszolgáló irányát is megoldották: így született a CGI. Ez tulajdonképpen egy olyan kommunikációs felület (csatolófelület), amelyen keresztül a böngészõprogramok (általában a kliensek) a HTTP kéréseket kiszolgáló gépekkel/programokkal kommunikálnak.

CGI-bin
A CGI-vel való kommunikációt megvalósító programokat hívják így (lásd még: applet). A névben szereplõ bin kifejezés a bináris szóra utal, hiszen a programok nem csak olvasható karaktereket tartalmaznak. A programok lehetnek olvasható állományok is, azaz értelmes karakterekbõl állhatnak, a lényeg azonban az, hogy a programok végrehajtható állományok. Ez azt jelenti, hogy a rendszer értelmezni tudja a bennük található jeleket. Lényegében innen ered a bin kifejezés.

client-server model
Angol kifjezés, jelentése: ügyfél-kiszolgáló (kliens-szerver, kliens-kiszolgáló) modell.

cyberspace
Angol szó, jelentése: kibernetikai tér, röviden: kibertér.
A kibertér nem más mint a hálózatba kötött számítógépek által létrehozott virtuális valóság világa, annak összes objektumával egyetemben. A cyberspace kifejezést -- csakúgy mint a virtuális valóság sok más szakkifejezését is -- William Gibson alkotta meg a Neuromancer címû regényében, amelyben a globális internet (Internet) társadalmát vetíti elõre.


Vissza a Mutatóhoz