Hálózati kislexikon

[D]

dial-up
Angol kifejezés, jelentése: hívás, vonalkapcsolás, feltárcsázás.
A számítástechnikában a kapcsolt vonali Internet hozzáférésnél használt kifejezés. A dial-up, vagy kapcsolt vonali hozzáférés segítségével egy, a hálózatra nem kapcsolt számítógép a hálózaton lévõ másik számítógépen tárolt adatokhoz juthat hozzá. A hívott számítógépnek hálózati kiszolgálóként kell üzemelnie ahhoz, hogy az erõforrásait használhassuk. Például az otthoni számítógépünkhöz egy modemet csatlakoztatva felhívhatjuk a munkahelyi számítógépet, majd onnan kiléphetünk akár az Internetre is -- ehhez persze a hívott gépnek modemmel és Internetes kapcsolattal kell rendelkeznie.
A hívott gépen pedig kell, hogy legyen felhasználói azonosítónk, a megfelelõ jogokkal egyetemben. Valószínûleg a kedves Olvasó is kapcsolt vonali Internet hozzáférést használva jut(ott) hozzá ezen sorokhoz.


DNS
Angol mozaikszó, a Domain Name System, (tartománynév rendszer) szavak kezdõbetûibõl.
A DNS tulajdonképpen egy olyan Internet adatbázis, amelybõl az Interneten lévõ gépek neve bármikor lekérdezhetõ. A neveket azért találták ki, mert az emberek könnyebben megjegyzik a szavakat, mint a látszólag értelmetlen számokat. A DNS hierarchikusan egymásra épülõ szintekbõl áll: minden egyes szint egy úgynevezett tartománynak (domain) felel meg. A számítógépek Internet-címében szereplõ pontok a különbözõ ilyen tartományokat választják el egymástól. A legfelsõ szintû tartományt az utolsó pont utáni név, az alacsonyabb szintû tartományokat pedig az elõbbre lévõ pontok utáni nevek együttesen jelölik. Az elsõ pont elõtti név az adott tartományon (hálózaton) belül lévõ gépeket azonosítja. A tartományok elnevezése általában utal a tartomány jellegére, az alatta elhelyezkedõ gépek tulajdonosára: edu: oktatási, mil: katonai, ISO3166 szabvány szerinti országmegjelölések (hu: Magyarország),... A nevek és a számok egymásnak való megfeleltetését a DNS kiszolgálók vagy névkiszolgálók (name server) végzik. Errõl bõvebben a Bevezetés a TCP/IP-be címû honlapon olvashatunk.

Vegyünk egy példát!
A maxi.inf.elte.hu nevû gép legfelsõ szintû tartománya a hu nevû tartomány. Ez azt jelenti, hogy a gép Magyarországon található. Ezen belül az elte.hu tartományt találjuk, ami az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek felel meg. Legvégül pedig az inf.elte.hu tartományhoz jutunk (Informatikai Tanszékcsoport), amelyen belül találjuk meg a maxi nevû gépet. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportjának maxi nevû gépére az Interneten tehát a maxi.inf.elte.hu névvel hivatkozhatunk.

DNS kiszolgáló
Az Internet neveket és címeket egymásnak megfeleltetõ kiszolgálóit nevezik DNS kiszolgálóknak vagy névkiszolgálóknak.
Vissza a Mutatóhoz