next up previous index
Következő: 15.32.5 FUTÁS KÖZBENI KONFIGURÁCIÓ Fel: 15.32 dialog(1) Előző: 15.32.3 LEÍRÁS   Index

15.32.4 OPCIÓK

-clear
A képernyő a képernyő-attribútumnak megfelelően törlődik kilépéskor.
-create­rc fájl
Mivel a dialog lehetővé teszi a futás közbeni konfigurálást, ezt felhasználhatjuk egy minta konfigurációs fájl létrehozására, ennek neve fájl.
-separate-output
A választólista-képernyőelemeknél a kimenet csak egy sort szolgáltat egyszerre, idézőjelek nélkül. Ez megkönnyíti más programok számára a továbbfeldolgozást.
-title cím
Beállítja a cím szövegét, ami a párbeszéddoboz tetején jelenik meg.
-backtitle háttércím
Beállítja a háttércím szövegét, ami a képernyő tetején, a háttérben fog megjelenni.

Doboz­opciók

-yesno szövegmagasság szélesség
Egy igen/nem párbeszéddobozt jelenít meg, a magasság által megadott sor- és a szélesség által megadott oszlopszámmal. A szöveg a párbeszéddoboz belsejében fog megjelenni. Ha a szöveg túl hosszú ahhoz, hogy egy sorban elférjen, akkor automatikusan feldarabolódik a megfelelő helyeken. A szöveg karakterlánc ezen kívül tartalmazhat egy ,,\n'' vagy `\n' újsor al-karakterláncot is a sortörés pontos vezérlésére. Ez a típusú doboz jól használható olyan kérdések feltételére, amelyek a felhasználótól egy egyszerű igen vagy nem választ várnak. A párbeszéddoboz tartalmaz egy Yes és egy No (Igen / Nem) gombot, melyek között a felhasználó a TAB billentyű lenyomásával válthat.
-msgbox szövegmagasság szélesség
Az üzenet doboz nagyon hasonlít az igen/nem dobozhoz. Az egyetlen eltérés az üzenet doboz és az igen/nem doboz között az, hogy az üzenet doboznak csak egyetlen OK gombja van. Ez a doboz felhasználható bármilyen üzenet kiíratására. Miután elolvasta az üzenetet, a felhasználó lenyomhatja az ENTER billentyűt, ezáltal a dialog kilép és a hívó shell folytathatja a működését.
-infobox szövegmagasság szélesség
Egy infó doboz alapvetően egy üzenetdoboz. Ebben az esetben azonban a dialog az üzenet megjelenítése után azonnal kilép. A képernyőt nem törli le a dialog kilépéskor,így az üzenet addig ott marad, amíg a hívó shell le nem törli azt később. Ez akkor hasznos, ha informálni akarjuk a felhasználót arról, hogy bizonyos még folyó műveletek igényelhetnek kis időt a befejeződésükhöz.
-inputbox szövegmagasság szélesség [alapszöveg]
Az input doboz akkor hasznos, ha olyan kérdéseket akarunk feltenni, amire a felhasználónak egy szöveggel kell válaszolnia. Ha az alapszöveg ismeg van adva, akkor ez lesz az alapértelmezett válasz-sztring. A szöveg bevitelekor a BACKSPACE gombot használhatjuk a gépelési hibák javítására. Ha a beírt szöveg hosszabb annál, hogy beleférjen a beviteli mezőbe, akkor az elgördül. Kilépéskor a bevitt szöveg a stderr hibacsatornára íródik ki.
-textbox fájl magasság szélesség
A szövegdoboz segítségével egy szövegfájl tartalmát jeleníthetjük megegy ablakban. Ez olyan, mint egy egyszerű szövegnézőke. A felhasználó mozoghat a fájlban a FEL/LE, PGUP/PGDN és HOME/END billentyűkkel, amelyek a legtöbb billentyűzeten megtalálhatók. Ha a sorok túl hosszúak ahhoz, hogy kiférjenek az ablakban, akkor a BAL/JOBB gombok használhatók a szövegterület vízszintes elmozgatására. A további kényelem szempontjából az előre- és hátrairányú keresési funkciókat is megvalósították.
-menu szövegmagasság szélesség menü­magasság [ címketétel ] ...
Ahogy a neve is mondja, a menüdoboz egy olyan párbeszéddoboz, amely megjelenít egy választási listát, amelyből a felhasználó választhat. Minden menüpont egy címke sztringből és egy tétel sztringből áll. A címke egy nevet ad a menüpontnak, ami megkülönbözteti a többi bejegyzéstől. A tétel egy rövid leírása annak az opciónak, amit a menüpont jelent. A felhasználó mozoghat a menüpontok között a FEL/LE nyilak lenyomásával, a címke első betűjének, mint forróbillentyűnek a lenyomásával, vagy az 1-9 számbillentyűkkel. Létezik menü-magasság bejegyzés is, ami megadja, hány menüpont legyen egyszerre kiírva, de a menü elgördül, ha ennél több bejegyzés van. Amikor a dialog kilép, a címke a kiválasztott menüpontból kiíródik a stderr hibacsatornára.
-checklist szövegmagasság szélesség lista­magasság [címketétel állapot] ...
A választólista hasonlít a menü dobozhoz abban, hogy több lehetőség közül választhatunk egy menü formájában. Ahelyett azonban, hogy választanánk egyet a menüpontok közül, minden bejegyzést ki- vagy bekapcsolhat a felhasználó. Az eredeti ki/be állapotot az állapot szabályozza. Kilépéskor azok a címke karakterláncok lesznek kiírva az stderr hibacsatornára, amelyeknek állapota bekapcsolt.
-rádiólista szövegmagasság szélesség lista­magasság [címketétel állapot] ...
A rádiólista doboz hasonló a menü dobozhoz. Az egyetlen eltérés az, hogy beállítható, melyik menüpont van jelenleg kiválasztva, az állapot átváltásával on­ra.
-gauge szövegmagasság szélesség százalék
A mérték doboz egy mértéksávot jelenít meg a doboz alján. A sáv jelzi a százalékértéket. Új értékeket a szabványos bemenetről lehet beolvasni, egy egész számot soronként. A sáv frissítődik, hogy jelezze az új százalékértéket. Ha a bemenet XXX, a következő sorokat egészen a következő XXX-ig egy új prompt-hoz használja fel a program. A bemeneten érkező EOF jelre fejeződik be a sáv működése.


next up previous index
Következő: 15.32.5 FUTÁS KÖZBENI KONFIGURÁCIÓ Fel: 15.32 dialog(1) Előző: 15.32.3 LEÍRÁS   Index

1999-09-17