next up previous index
Következő: 5.1.1.9 A fordításról Fel: 5.1.1 Előszó Előző: 5.1.1.7 Kiknek szól e   Index

5.1.1.8 Kivitelezés (implementáció)

A ,,kivitelezés'' (implementáció) szó a terjesztésre (disztribúció), egy installált rendszerre, egy programra, egy csomagra, esetleg egy program vagy adat adott részére, komponensére utal.

Egy implementáció teljesen engedékeny a szabvány vonatkozásában, ha számára valamennyi feltétel együttesen található meg ebben a szabványban. Valamennyi fájl vagy könyvtár elhelyezkedésének - amely az implementáció részét képezi - meg kell egyeznie azokkal a helyekkel, melyek számukra a szabványban kijelöltek. Ha a szabványban egy fájl tartalma is meghatározott, akkor az implementációban található azonos fájl tartalma meg kell hogy feleljen ennek a leírásnak. Az implementációnak meg kell kísérelnie, hogy megtaláljon adott fájlokat vagy könyvtárakat (önmagán kívül), elsősorban persze azokon a helyeken keresve, amelyek meghatározottak e szabványban.

Egy implementáció teljesen kompatibilis ezzel a szabvánnyal, ha valamennyi általa tartalmazott fájl és könyvtár megtalálható azokon a helyeken, és ezek tartalma is megfelel azoknak az elvárásoknak, amelyek e dokumentumban meghatározottak. Még akkor is, ha a kérdéses fájloknak vagy könyvtáraknak nem az adott hely az elsődleges, illetve a fizikai elhelyezkedésük. Az implementációnak, amikor megkísérli megtalálni a számára szükséges fájlokat (amelyek önmagának nem részei), végig kell néznie azokat a helyeket (keresve a szükséges állományokat), amelyek e szabványban meghatározottak. Természetesen megkísérelhet állományokat keresni egyéb (nem e szabványban megadott) helyeken is.

Egy implementáció részlegesen engedékeny vagy kompatibilis ezzel a szabvánnyal, amennyiben teljesíti, vagy kompatibilis e dokumentum jelentős részével. A részlegesen alkalmazkodó és a részlegesen kompatibilis kifejezéseket csak teljes terjesztések (disztribúciók) esetében alkalmazzuk, és nem egy önálló program esetén. A ,,jelentős részével kompatibilis'' kifejezés kétségkívül szubjektív vélemény, és - éppen emiatt - határesetekben az érdekelt félnek az FHS szerkesztőjével kellene kapcsolatba lépnie. Valószínűleg némely határeset elfogadott lesz.

Hogy alkalmassá tegyünk egy implementációt a ,,részlegesen FHS engedékeny'' vagy a ,,részlegesen FHS kompatibilis'' jelző kiérdemlésére, szükséges ellátnunk azt egy mindenre kiterjedő listával, amely ismerteti az FHS dokumentummal szembeni különbségeit, majd ad egy rövid magyarázatot is arra, hogy miért volt szükség ezekre a változtatásokra. Ezt a listát mindig kapcsolni kellene az adott implementációhoz, valamint elérhetővé kellene tenni az FHS levelezőlista, és az FHS szerkesztője számára is.

Az olyan kifejezéseket, mint a ,,szükséges'', ,,kellene'', ,,tartalmazza'', ,,legyen'', stb., az engedékenység és a kompatibilitás követelményeiként kellene értelmezni.

Mindamellett egy implementációnak nem szükséges valamennyi - e szabványban megadott - fájlt és könyvtárat tartalmaznia ahhoz, hogy engedékeny vagy kompatibilis legyen. Ez csupán azon fájlok számára szükséges, amelyeknek lelőhelyét e szabvány a megfelelő módon tartalmazza. Például, ha egy terjesztés (disztribúció) nem támogatja a minix fájlrendszert, akkor ennek segédprogramjait sem szükséges tartalmaznia, bár ezek világosan említésre kerülnek a /sbin-nel foglalkozó fejezetben.

Továbbá e dokumentum némely része tetszés szerint elhagyható. Természetesen ezek a részek világos módon meghatározottak, vagy egy - esetleg több - ,,lehet'', ,,javasolt'', ,,tanácsolt'' kifejezéssel jelzettek. Az opcionálisan kijelölt részek nincsenek hatással egy implementáció engedékenységére, illetve alkalmazkodására, hiszen ezek csupán javaslatokat jelentenek az általános gyakorlat támogatására, és bárhol elhelyezhetők a végrehajtó (alkalmazó) választása alapján.


next up previous index
Következő: 5.1.1.9 A fordításról Fel: 5.1.1 Előszó Előző: 5.1.1.7 Kiknek szól e   Index

1999-09-17