next up previous index
Következő: 15.61.6 MEGJEGYZÉSEK Fel: 15.61 ifconfig(8) Előző: 15.61.4 CÍMOSZTÁLYOK   Index

15.61.5 OPCIÓK

interface
Az interfész neve. Ez általában egy driver neve egy sorszámmal ellátva, például eth0 az első Ethernet interfészhez.
up
Ez a flag az interfész aktíválását okozza. Ez impliciten meg van adva, amikor egy címet rendelsz hozzá az interfészhez.
down
Ez a flag az interfészhez tartozó driver lelövését okozza.
[-]arp
Megengedi vagy letiltja az ARP protokoll használatát ezen az interfészen.
[-]promisc
Megengedi vagy letiltja az interfész válogatás nélküli (promiscuous) üzemmódját. Ilyenkor ez az interfész fogadja a hálózaton érkező összes csomagot.
[-]allmulti
Megengedi vagy letiltja az all­multicast üzemmódot. Ilyenkor ez az interfész fogadja az összes multicast hálózati csomagot.
metric N
Ez a paraméter az ,,interface metric'' -et állítja be
mtu N
Ez a paraméter beállitja a ,,Maximum Transfer Unit (MTU)''-ot az interfészen.
dstaddr addr
Beállítja a másik gép IP címét egy point-to-point kapcsolat esetén (mint például a PPP). Ez a kulcsszó már elavultnak számít, használd a pointopoint kulcsszót helyette.
netmask addr
Beállítja az interfész számára az IP hálózati maszkot. Ennek a default értéke a szokásos A, B vagy C hálózati maszk (ahogyan következik az interfész IP címéből), de bármilyen más értékre is be lehet állítani.
add addr/prefixlen
Egy IPv6 címet rendel az interfészhez.
del addr/prefixlen
Megszünteti egy IPv6 címét az interfésznek.
tunnel aa.bb.cc.dd
Egy új SIT (IPv6-in-IPv4) eszközt hoz létre, és az adott címre ,,alagútaztatja'' (tunnelling)
irqaddr
Beállítja az ezen eszköz által használt interrupt számot. Nem minden eszköznek lehet dinamikusan megváltoztatni az IRQ beállításait.
io_addr addr
Beállítja az eszköz I/O címét.
mem_start addr
Beállítja az ezen eszköz által használt osztott memória (shared memory) kezdeti értékét. Kevés eszköznek van szüksége erre.
media type
Beállítja az eszköz által beállított fizikai közeg típusát. Nem minden eszköznél lehet ezt megváltoztatni, és azoknál sem biztos, hogy mindent be lehet állítani, amelyeknél meglehet. A type tipikus értékei 10base2 (vékony Ethernet), 10baseT (sodrott pár 10Mbps Ethernet), AUI (külső transceiver) és így tovább. A speciális auto közegtípusal lehet a drivert arra rávenni, hogy megpróbálja kitalálni a közeget. Nem minden driver képes erre.
[-]broadcast [addr]
Ha a cím (addr) argumentum meg van adva, beállítja ennek az interfésznek a protokoll-specifikus broadcast címét. Ha nincs, akkor beállítja vagy törli az IFF_BROADCAST flag-et ezen az interfészen.
[-]pointopoint [addr]
Ez a kulcsszó engedélyezi az interfész ponttól-pontig üzemmódját, ami azt jelenti, hogy ez egy közvetlen kapcsolat két gép között, senki más nem hallgatózik rajta. Ha a cím-argumentum szintén meg van adva, beállítja a kapcsolat túloldalán levő gép protokoll-címét is, éppen úgy, ahogy az elavult dstaddr kulcsszó teszi. Egyébként pedig beállítja vagy megszünteti a IFF_POINTOPOINT flag­et erre az interfészre.
hw class cím
Beállítja az interfész hardver címét, amennyiben a eszköz drivere támogatja ezt a műveletet. A kulcsszót a hardver osztály neve és a hardver cím nyomtatható ASCII megfelelője kell kövesse. A jelenleg támogatott hardverosztályok: ether (Ethernet), ax25 (AMPR AX.25), ARCnet és netrom (AMPR NET/ROM).
multicast
Beállítja a multicast flag-et erre az interfészre. Erre normális esetben nincs szükség, mert a driverek maguk képesek ezt a flag-et helyesen beállítani.
cím
Az IP cím, amit az interfészhez kell rendelni.
txqueuelen length
Beállítja az eszköz átviteli sorának (transmit queue) a hosszát. Érdemes ezt kis értékre állítani lassabb eszközök esetén (modemkapcsolatok, ISDN), hogy a nagyobb nem-interaktív adatátvitelek ne zavarják meg a telnet-szerű interaktív forgalom áramlását.


next up previous index
Következő: 15.61.6 MEGJEGYZÉSEK Fel: 15.61 ifconfig(8) Előző: 15.61.4 CÍMOSZTÁLYOK   Index

1999-09-17