next up previous index
Következő: 15.147.5 LÁSD MÉG Fel: 15.147 xargs(1) Előző: 15.147.3 LEIRÁS   Index

15.147.4 OPCIÓK

-null, -0
A beolvasott fájlok nullkarakterre végződnek whitespace helyett és az idézőjelek és backspace-ek nem jelentenek semmi különöset (minden karaktert egyformán figyelembe vesz). Letiltja a fájl-vége sztringet, amit bármelyik más argumentumhoz hasonlóan kezel. Hasznos, ha az argumentumok whitespace-t, idézőjelet vagy backslash-eket tartalmazhatnak. A GNU find -print0 opciója ennek a módnak megfelelő inputot produkál.
-eof[=eof-str], -e[eof-str]
A fájl-vége sztringet eof-str-re állítja. Ha a fájl-vége sztring egy beolvasott sorban lép fel, az utána következő adatokat figyelmen kívül hagyja. Ha az eof-str-t elhagyjuk, nincs fájl-vége sztring. Ha ezt az opciót nem állitjuk be, a fájl-vége sztring automatikusan ,,_''-ra lesz beállitva.
-help
Kiír egy ismertetőt az xargs opciókról és kilép.
-replace[=replace-str], -i[replace-str]
Az initial-argumentumokban előforduló replace-str-eket helyettesiti a standard inputrol beolvasott nevekkel. Idezőjel nélküli helyközök nem szüntetik meg az argumentumokat. Ha a replace-str-t elhagyjuk, alapértelmezésben ,,{}''-ra lesz beállítva (a find -exec-hez hasonlóan). Magában foglalja az -x és az -l 1 kapcsolók hatását.
-max-lines[=max-lines], -l[max-lines]
Legfeljebb max-lines-nyi nem üres sort olvas be parancssoronként; ha elhagyjuk, az alapértelmezés 1. Helyközök után létrehoz egy input-sort, hogy logikailag a következő input-sornál folytatódjon a beolvasás. Az -x-et magában foglalja.
-max-args=max-args, -n max-args
Parancssoronként legfeljebb max-args-nyi argumentumot vesz figyelembe. max-args-nál kevesebb argumentumot, ha a méretet (ld. -s opció) túllépi, amíg meg nem adjuk az -x opciót, amikor is xargs kilép.
-interactive,-p
Bekéri a felhasználótól, hogy végrehajtsa-e mindegyik parancssort és a terminálról olvasson sort. Csak futtatja a parancssort, ha a válasz ,,y''-nal vagy ,,Y''-nal kezdődik. A -t-t magában foglalja.
-no-run-if-empty,-r
Ha a standard input nem tartalmaz semmit, nem futtatja a parancsot. Normális esetben a parancs lefut ahányszor nincs input.
-max-chars=max-chars, -s max-chars
Legfeljebb max-chars-nyi karaktert vesz figyelembe parancssoronként, bele értve a parancsot, az initial-argumentumokat, és az argumentum-sztringeket lezáró nullákat. Az alapértelmezés olyan sok, amilyen csak lehet, egészen 20K-nyi karakterig.
-verbose,-t
Kiírja a parancssort a standard error outputra mielőtt végrehajtaná.
-version
Kiírja a xargs verziószámát és kilép.
-exit, -x
Kilép, ha a méretet (ld. -s opció) túllépi.
-max-procs=max-procs, -P max-procs
Egyidőben legfeljebb max-procs-nyi processzt futtat, az alapértelmezes 1. Ha a max-procs 0, xargs annyi processzt próbál meg egyszerre futtatni, amennyit csak lehetséges. Az -n és -P opciók együtt szükségesek ahhoz, hogy ne a véletlenen múljon, hogy csak egyet hajt végre.


next up previous index
Következő: 15.147.5 LÁSD MÉG Fel: 15.147 xargs(1) Előző: 15.147.3 LEIRÁS   Index

1999-09-17