next up previous index
Következő: 7.1.4.1 Parancssori argumentumok Fel: 7.1 A Bourne-Again SHell Előző: 7.1.3 A shell szabályozható   Index

7.1.4 A BASH shell utasításai és azok argumentumai

break
Kilép a for, while és az until ciklusból.
continue
Átugorja a ciklus még végre nem hajtott utasításait, és a ciklus következő iterációjának futtatásába kezd.
echo
Kiírja az argumentumaként megadott értéket.
-n
Figyelmen kívül hagyja az újsor karaktereket.
eval
Végrehajtja a parancssor által tartalmazott utasítást.
exec
Lefuttat egy külső parancsot a futó processz shelljéből; a parancs futtatásához nem hoz létre egy új shellt, hanem az aktuális shellt használja.
exit
Kilép az aktuális shellből.
export változó
Minden új shellbe átmásolja a változót.
history
Felsorolja az eseménylista néhány utolsó elemét.
let "kifejezés"
Az operátorok segítségével kiértékel egy aritmetikai, relációs vagy értékadó kifejezést. A kifejezést idézőjelek közt kell megadnunk.
read
Beolvas egy sort a standard bemenetről.
return
Kilép egy fügvényből.
set
Új értéket adhatunk a segítségével a parancssori argumentumoknak; ha argumentum nélkül adjuk ki, akkor felsorolja, hogy milyen változókat használunk.
shift
Minden parancssori argumentumot eggyel balra visz a listában; ennek hatására minden argumentumra eggyel kisebb számmal lehet hivatkozni mint az utasítás kiadása előtt. Így például a $3 argumentumra $2-vel, a $2-re pedig $1-el lehet hivatkozni a shift utasítás végrehajtása után; a $1 argumentum elveszik ennek az utasításnak hatására.
test érték opció érték
[érték opció érték] Összehasonlítja a két argumentum értékét; a vezérlőszerkezetekben tesztelésre használt Linux utasítás. Például: test 2 -eq $count [2 -eq $count]
unset
megszüntet egy korábban definiált változót.
next up previous index
Következő: 7.1.4.1 Parancssori argumentumok Fel: 7.1 A Bourne-Again SHell Előző: 7.1.3 A shell szabályozható   Index

1999-09-17