next up previous index
Következő: 8.3.3 mail Fel: 8.3.2 Pine Előző: 8.3.2.8 A hírcsoportok, a   Index

8.3.2.9 A konfigurációs menü

A főmenü utolsóelőtti ajánlata a s- (Setup-parancs). Közvetlenül nem hoz létre új, önálló képernyőt, a főmenü billentyűmenüjének helyén jelenik meg az almenüivel:

P [Printer] C Config S Signature
^C Cancel N Newpassword U Update

A Printert vendég felhasználók általában nem vehetik igénybe, nem is érdemes. A Pine használatához megadhatunk jelszót a könyvtárunkra vonatkozóan. Az egyes üzenetek végéhez kérhetünk szignatúrát, személyes jelzést, ami lehet rövid szöveg vagy bármilyen karaktersorozat. Az emailen egyesek kedvelik a "mosolygók" (smileys), hangulatkifejező jelsorozatok alkalmazását.

A főmenüben a r- (Release notes) parancsra a használatos verzióhoz kapunk információkat, de a Setup-menüből kiválaszthatjuk az u- (update) almenüt, amikor is közvetlenül a programot kibocsátó intézmény szerveréhez kapcsolódunk, ahol magunk is kérdezhetünk, javasolhatunk.

Ha kiválasztjuk a Setup-menüből a Config-almenüt, a legnagyobb menürendszerhez jutunk. 9 képernyőt tesznek ki a beállítási lehetőségek, amelyekkel mindenki a maga ízlése szerint szabályozhatja a Pine üzenetrendszer működését. A képernyőket szóközzel és kötőjellel váltogathatjuk, egy képernyőn belül a le-fel nyíllal mozoghatunk. Rendszerint egy sor egy opció. Az első képernyőn enterrel lépünk be, szöveges beírást (felhasználói, domain-, szerver-, könyvtárnevet) kell megadnunk. Ezen a képernyőn írhatjuk be a szignatúra-fájl nevét, amelyiket minden postai küldeménybe automatikusan behelyez. A további képernyőkön opciólistákból választhatunk a sorok elején lévő checkbox-okban. Szögletes zárójelek között x-betűvel jelezzük a checkbox vagy váltógomb mellett megnevezett tulajdonság engedélyezését ill. az x-betű eltüntetésével (megnyomásával) a letiltását. Kerek zárójelek között pedig egy témakörben (pl. folderek rendezése) több lehetőség közül választhatunk kurzorral és enterrel; ahol a *-karakter megjelenik, az lesz az érvényes.

Minden opcióhoz kérdőjellel kapunk segítőmagyarázatot (néhány sorosat, de esetenként több képernyőnyit).

Példák a konfigurációs beállításokra:

[X] auto-zoom-after-select
Kiválasztás után azonnal kinyílik a levél.
[X] auto-unzoom-after-apply
Elolvasás után azonnal becsukódik a levél.
[X] delete-skips-deleted
Az index képernyőn a kurzor a következő, törlésre még nem-kijelölt üzenet sorára ugrik.
[X] disable-keymenu
Kikapcsolja a billentyűparancsok megjelenítését. Kérdőjellel a billentyűparancsok megjelennek, újabb kérdőjelre az aktuális képernyőhöz tartozó segítőszöveget kapjuk meg.
[X] enable-aggregate-command-set
Engedélyezi a csoportos műveleteket. Ha nem látjuk zárójelek között az X- betűt, a csoportos műveleteket nem tudjuk végrehajtani.
[ ] enable-bounce-cmd
Lehetővé teszi, hogy b-paranccsal olvasás nélkül visszaküldjük a levelet, mintha a posta hibázott volna.
[X] enable-cruise-mode
Szóközzel váltogatjuk a képernyőt hosszú üzenet olvasásakor. A végére érve - alapbeállítás szerint - hiába nyomkodjuk a szóközt, a képernyő nem változik, ill. kiírja folyamatosan, hogy az üzenetnek vége. De eme tulajdonság beállításával egy üzenet végén a szóköz lenyomásával máris kezdünk egy új üzenetet, ha van ilyen.
[X] enable-full-header-cmd
Bejelölésével használhatóvá válik a H- (HdrMode) parancs, ami lehetővé teszi a teljes ill. egyszerű header üzemmód közötti átkapcsolást.
[X] enable-jump-shortcut
Csak a számbillentyű(ket) és az entert kell beütni, hogy a megfelelő számú üzenet sorához kerüljünk, egyébként az ugrási parancsot a j-betűvel kell kezdeni.
[X] show-cursor
Hatására amerre a kurzor jár, megy a fénycsík is, és a beszélő is többé- kevésbé tudja követni a sorokat ill. szavakat.
[ ] signature-at-bottom
A szignatúra-fájl tartalma bekerül minden levél aljára.
[X] single-column-folder-list
A folderlistában egy folder egy sorba kerül, vagyis egymás alá rendeződnek, és nem egymás mellé.

A "sort-key" opció az üzeneteket rendezi a folderekben bizonyos szempontok szerint. Alapeset az érkezési sorrend, de ezt megváltoztathatjuk például téma szerint, vagy aszerint hogy kitől érkezett:

(*) Arrival
( ) From
( ) Subject

Ugyanígy a címtárban a címsorokat (bekezdéseket) is különböző szempontok szerint rendezhetjük: beírási és teljes név alapján, teljes nevek ABC- sorrendjében, becenevek szerint, stb.:

(*) fullname-with-lists-last
( ) fullname
( ) nickname-with-lists-last
( ) nickname

A konfigurálásból az E Exit Config paranccsal tudunk kilépni. Megkérdezi, hogy beépítse-e a változtatásokat vagy ne? Ha igen, y-betűt nyomjunk.


next up previous index
Következő: 8.3.3 mail Fel: 8.3.2 Pine Előző: 8.3.2.8 A hírcsoportok, a   Index

1999-09-17