next up previous index
Következő: 13.6.2.7 Az Elnökség Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.5 A Küldöttközgyűlés   Index

13.6.2.6 A Választmány

56.§. A Választmány a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével bármely, az Egyesületet érintő kérdés eldöntésére jogosult.

57.§. A választmányi ülések nyilvánosak, kivéve, ha valamely választmányi tag indítványozza a nyilvánosság kizárását, és az indítványát a Választmány 2/3-os szavazatarány mellett elfogadja.

58.§. A Választmány határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, amennyiben erről az Alapszabály másként nem rendelkezik.

59.§. A Választmány tagjai:

a)
a Küldöttközgyűlés által választott 5 fő,
b)
az Egyesület elnöke,
c)
az Elnökség tagjai.

60.§. A Választmány üléseit az Egyesület elnöke hívja össze, és vezeti. Az összehívás minden esetben írásban (postai, vagy elektronikus levélben), a napirend megküldésével történik. A Választmány alakuló ülését a tisztújító Küldöttközgyűlést követő 30 napon belüli időpontra kell összehívni.

61.§. A Választmány üléseit a szükséghez képest, de évente legalább 4 alkalommal tartja. 62.§. A Választmány határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagjainak több, mint a fele jelen van.

63.§. A Választmány ülését össze kell hívni:

a)
az Egyesület elnökének kérésére,
b)
a választmányi tagok 1/3-ának a cél megjelölésével, írásban benyújtott kérelmére,
c)
az Elnökség határozatára,
30 napon belüli időpontra.


next up previous index
Következő: 13.6.2.7 Az Elnökség Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.5 A Küldöttközgyűlés   Index

1999-09-17