next up previous index
Következő: 13.6.2.12 Egyéb rendelkezések Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.10 Csoportok   Index

13.6.2.11 Munkacsoportok

102.§. A Munkacsoport az Egyesületen belül, valamely szakterület művelőiből, a szakmai munka eredményesebb végzésére alakult, legalább 4 rendes tagot magába foglaló szervezeti forma. Létrejöttéhez a Választmány hozzájárulása szükséges.

103.§. A Munkacsoport tevékenységét a tagjainak sorából a tagok által választott vezető(ség) irányítja, szervezi.

104.§. A Munkacsoportok tevékenységükről az Egyesületet - a Választmány által meghatározott körben és módon - tájékoztatják. Attól a Munkacsoporttól, amely a tájékoztatási kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, az Elnökség a támogatást megvonhatja, illetve a Munkacsoportot megszüntetheti. A támogatás megvonásáról, illetve a Munkacsoport megszüntetéséről hozott határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Választmányhoz lehet fellebezéssel élni.

105.§. A Munkacsoportok tevékenységére, működésére vonatkozó részletes szabályokat a Munkacsoport ügyrendje tartalmazza.
1999-09-17