TI: Informatikai értelmező szótár TI: Válogatás az informatikai szakirodalom tanulmányozásához (alcím) AU: Pluhár Gábor DT: szótár PD: 1995 SO: a szerzőtől KW: informatika KW: számítástechnika KW: értelmező szótár //////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\ Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus szövegekkel. A MEK projekttel kapcsolatban a MEK-L@listserv.iif.hu lista e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi Internet szolgáltatásainak URL címei: <http://www.mek.iif.hu>, <gopher://gopher.mek.iif.hu> és <ftp://ftp.iif.hu/pub/MEK>. \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY //////////////// Pluhár Gábor <pluharg@mail.dedasz.hu> INFORMATIKAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Válogatás az informatikai szakirodalom tanulmányozásához 1995 ------------------------------------------------------------------------ Informatikai értelmező szótár 10BASE2 => (Thin coax - IEEE 802.3) Ethernet vékony kábelen, BNC csatlakozó, 30 felhasználó/szegmens (305m), 1024 felhasználó/hálózat. 10BASE5 => (Thick coax - IEEE 802.3) Ethernet vastag kábelen, 1/2", 100 felhasználó/szegmens (500m). 10BASE-T => (UTP- IEEE 802.3) Ethernet csavart érpáron, RJ-45 v. RJ-11 csatlakozó, 2 felhasználó/szegmens (100m), 1024 felhasználó/hálózat. 100BASE-T => (UTP- IEEE 802.3) 100 Mbit/s sebességű Ethernet csavart érpáron, RJ- 45 v. RJ-11 csatlakozó, 2 felhasználó/szegmens (1000m). 4GL => Negyedik generációs programozási nyelv. A20 => Az Intel processzorok 1MB-os határát megkerülő címvezeték. Accelerátor => Processzoros gyors video kártya grafikus (Windows) alkalmazásokhoz. Adatbázis => Egyedek, tulajdonságok és kapcsolatok szervezett együttese. Adatmodell => Véges számú egyedtípus egyenként véges számú tulajdonságtípusának és kapcsolattípusának szervezett együttese. ALU => (Aritmetic Logic Unit) Aritmetikai logikai egység. A számítógép központi egységének része, amely aritmetikai és logikai-műveleteket és velük kapcsolatos más műveleteket hajt végre. Rendszerint fixpontos bináris összeadóból, komplementálóból, léptető regiszterből és logikai műveleteket végző részből áll. ALM => (AppWare Loadable Modul). ANSI => (American National Standards Institute) Mai elnevezése az 1918-ban ASA (American Standard Association), majd USASI (United States of America Standard Institute) néven alapított szabványügyi szervezetnek. Alapvető feladata az USA ipari szabványainak kidolgozása. Az USA képviselője az ISO-ban. API => (Application Programming Interface) Alkalmazásprogramozói csatoló. APU => (Aritmetic Processing Unit) Koprocesszor, amely a lebegőpontos műveletek gyors elvégzésére képes. Erre elsősorban nagy számítási igényű, grafikus rendszerekben van szükség. ASCII => (American Standard Code for Information Interchange) Amerikai szabványos információcsere kód. Összesen 128 különféle karaktert (betűket, számokat, különleges és vezérlő karaktereket) ábrázol, egyenként 7 bit + 1 paritásbit használatával. A mikroszámítógépekben a paritásbit alkalmazása helyett további 128 karaktert szoktak definiálni. ASIC => (Application Specific Integrated Circiut) Alkalmazás specifikus IC. ATAPI => (AT Attachement Packet Interface) A CD-ROM közvetlenül a kompatibilis alapkártyára csatlakoztatható. AT-busz => A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (16 bit/8 MHz, 6MB/sec) és kontroller szabványa (IDE), ahol a vezérlő elektronika a meghajtón található. ATM => (Asynchronous Transfer Mode) Szabványosított aszinkron multiplexelési és kapcsolási technológia, Gigabit/s átviteli sebességű, kis késleltetésű hálózati információ továbbításra (53 bájtos csomagok, 5 fej, 48 adat). AZERTY => Francia billentyűkiosztás. Backbone => (Gerincvezeték) Lokális hálózatokban gerincvezeték, vagy gerinchálózat amelyik biztosítja a rá kapcsolódó alhálózatok, illetve a közvetlenül rácsatlakoztatott szerverek és más központi erőforrások kapcsolatát. Baud => A moduláció sebességének mértékegysége, értéke egy jelszintváltás másodpercenként. BBS => (Bulletin Board System = Hirdetőtábla rendszer) Kommunikációs szoftver, modem segítségével olvashatunk ill. írhatunk információt a partner számítógépén. BCD => (Binary Coded Decimal) Binárisan kódolt decimális ábrázolás. BGA => (Ball Grid Array) Processzor foglalat típusa. BIOS => (Basic Input Output System) Alapvető rendszerprogram a perifériák kezelésére. Bit => 1. Bináris rendszerekben a legkisebb ábrázolható adategység. Egy bit, két lehetséges érték egyikét veheti fel, amelyeket általában 0 vagy 1, illetve L vagy H karakterekkel jelölnek. Ezzel összefüggésben az adatok tárolásánál, feldolgozásánál vagy átvitelénél mértékegységként használjuk. 2. Az általános információelméletben a bit egy hír információtartalmának egyik mértékegysége. Egy bit az információtartalma két egymást kizáró eseménynél hozott döntésnek. BMP => Windows (BitMap) pixelgrafikus adatformátuma. BNC => Koaxiális kábel csatlakozó. bps => Információ átviteli sebesség mértékegysége bit/sec Bridge => (híd) Berendezés, amely két logikailag azonos protokollt használó, térben és a fizikai megvalósítás szabványában elkülönülő lokális hálózat között továbbítja az információt. Bubble Jet => Tintasugaras Busz => A számítógépes rendszer egyes elemei közötti adatátvitelre szolgáló több, párhuzamosan futó vezetékből álló rendszer, amelyre a számítógépes rendszer elemei speciális áramkörökön keresztül csatlakoznak. Pl. vezérlő-, címbusz. Jellemzője a bitekben mért szélesség, a sebesség, az egy, illetve két irányú átviteli képesség és a buszon megvalósítható állapotok száma. Byte => 8 bit Cache => Operatív tár működését gyorsító tárterület. Kapacitása és elérési ideje lényegesen kisebb az operatív tárénál. CAD => (Computer Aided Design) Számítógéppel támogatott tervezés. CAM => (Computer Aided Manufacturing) Számítógéppel támogatott gyártás. CardBus Card => Továbbfejlesztett PCMCIA szabványú 32 bites, PCI sínes kártya, 3.3 V tápfeszültséggel. CASE => 1. Számítógéppel támogatott programfejlesztő rendszer. 2. (Common Application Service Elements) Az OSI modell alkalmazási rétegéhez tartozó, a konkrét alkalmazásoktól független szolgálatok illetve azok szabványai. CCD => (Charged Coupled Device) Töltéscsatolt képátalakító eszköz. CCITT => (Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique) Nemzetközi Távíró és Távbeszélő Bizottság nevének rövidítése. A bizottság a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) szerve, amely az ENSZ egyik szakosított szervezete. A CCITT a telefon és adatforgalmazó rendszereket az egész világra kiterjedően koordinálja. Műszaki ajánlásai gyakran nemzetközileg is elfogadott szabvánnyá válnak. Új neve ITU-T. CD-A => Hang rögzítésére alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 79 perc, 99 szám, 44.1 kHz, PCM. CD-I => A PHILIPS cég által kifejlesztett interaktív kompaktlemez kép és hangjelek digitális tárolására. 120 mm, 72 perc VHS, 650MB, 254 ezer A4, 5500 állókép, 72 perc MPEG. A READY audió is. CD-R => (CD-Recordable) Egyszer írható CD kompaktlemez, 80 v. 120 mm, 540/650 v. 210 MB. CD-S => U.a. mint a CD-A, 80 mm, 21 perc. CDR => Corel Draw vektorgrafikus adatformátum. CD-ROM => Optikai, csak olvasható digitális kompaktlemez és meghajtó szabványa. 80 v. 120 mm, 650/210 MB. CD-ROM/XA U.a. mint CD-ROM, de hangot, grafikus animációt és mozgóképet is tartalmazhat. CD-V => VHS minőségű kép tárolására alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 6 perc PAL kép és 20 perc hang. CDTV => (Compact Dynamic Total Vision) Kép- és hangjelek digitális tárolásának és kezelésének rendszere (ISO 9660). Centronics interface => párhuzamos, minimum 12 vezetékes adatátviteli csatoló eszköz. CGM => Computer Graphics Metafile vektorgrafikus adatformátum. Cilinder => Mágneslemezen az egymás fölött elhelyezkedő lemezfelületek azonos sorszámú sávjai. CIM => (Computer Integrated Manufacturing) Számítógépes termelésirányítás Címbusz => Címek továbbítására szolgáló egyirányú busz (sín). A CPU az operatív tár rekeszeit, és az I/O eszközöket ezen keresztül címzi. Szélességétől függ a megcímezhető tárterület mérete (386-osnál ez 32 bit, azaz 4 GByte fizikailag címezhető memória). CISC => (Complex Instruction Set Computer) Komplex utasításkészletű processzor. Cluster => A mágneslemez adatterületén a szektorok csoportjának neve, melyeket az operációs rendszer egy egységként kezel. CMOS => (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Félvezető gyártási technológia. Coprocessor => A CPU-val együttműködő processzor, mely valamilyen célfeladat elvégzésére szolgál. A koprocesszor nem képes az általános utasítások végrehajtására, csak a CPU-val együtt működőképes. Tipikusak az aritmetikai és az input-output koprocesszorok. COSE => (Common Open Software Environment) Nyitott szoftverkörnyezetet (UNIX) támogató szervezet (HP, IBM, Novell, USL, SCO, SUN). CP852 => (Code Page Latin II) kelet-európai kódtáblázat (lap) mely tartalmazza a magyar ékezetes karaktereket is (MSZ). CPI => (Character Per Inch) Karakter/coll. CPU => (Central Processing Unit) Központi (vezérlő egység) processzor. A számítógép azon egysége, amely az utasítások interpretálását és végrehajtását vezérlő áramköröket tartalmazza. CR => (Carriage Return) Kocsi vissza. CRC => (Cyclic Redundancy Check) Hibaellenőrző eljárás. CSMA/CD => (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) Vivőérzékelő, többes hozzáférés, ütközésérzékeléssel. CUA => (Common User Acces) Az SAA felhasználói felület egy ablakos specifikációja. CWI kód => Magyar ékezetes karaktereket tartalmazó kódkiosztás. DAT => (Digital Audio Tape) Digitális mágnesszalagos hangrögzítés ill. információtárolás. DBMS => (Database Management System) Adatbázis kezelő rendszer. DCC => (Digital Compact Casette) DAT magnó kazettája. DDE => (Dinamic Data Exchange) Windows alatt, a memóriában levő két vagy több alkalmazás között, valósidejű adatfrissítés valósítható meg. DDL => (Data Definition Language) Adatleíró nyelv adatbázis-kezelésben. DES => Nyolc input bájtot nyolc output bájtra képező, az USA-ban kifejlesztett blokkos rejtjelező algoritmus. Kulcsmérete 56 bit. Dhrystone => Egész számokkal dolgozó, sebességmérő tesztprogram. DIP => (Dual In-line Package) IC tokozási mód ill. ilyen felépítésű kapcsolósor. Dithering => Színek szimulálása olyan rendszerekben, amelyek kevesebb színt tudnak ábrázolni, mint ahányból a megjeleníteni kivánt kép áll. DLL => (Dynamic Link Library) Program futása közben behívható modul. DML => (Data Manipulation Language) Adatkezelő nyelv adatbázishoz. DMA => (Direct Memory Access) Speciális adatátviteli eljárás, amely lehetővé teszi adatok közvetlen cseréjét az operatív memória és a periféria között anélkül, hogy a központi vezérlőegység beavatkozását igénybe venné. DPI => (Dots Per Inch) Pont/coll felbontás. DPMI => (DOS Protected Mode Interface). Draft => Vázlat minőségű nyomtatás (Piszkozat). Drag & Drop => Kijelölés és mozgatás egérrel. Drag & Plot => Húzz és rajzolj, egérrel grafika becsúsztatása. DRAM => (Dynamic RAM) Olyan olcsó memória melynek elérési ideje hosszabb a RAM-énál és állandó frissítést igényel. Bitenként egy tranzisztort tartalmaz. DRW => Micrografx, Charisma vektorgrafikus adatformátuma. D-SUB => Tűs csatlakozó típuscsalád (9, 15, 25 vagy 37 pólussal). DTP => (DeskTop Publishing) Kiadványszerkesztés. DXF => AutoCAD szabványos vektorgrafikus adatformátuma. Dvorak => Különleges, többnyire az USA-ban használt billentyűkiosztás. EAN kód => (European Article Number Code) Árucikkek azonosítására használt, 8 v. 13 jegyű vonalkód szabványa. EBCDIC kód => Főleg nagyszámítógépes rendszerekben használt 8 bites kódkészlet, betűk, írásjelek és vezérlőkarakterek kódolására. EDODRAM => (Extended Data Output DRAM) 35 ns-os RAM, nem kell frissíteni, vezérlését az Intel Triton chip támogatja. EIDE => (Enhanced IDE) Továbbfejlesztett IDE Winchester kontroller szabvány. EISA => (Extended Industry Standard Architecture) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 32 bit/8 MHz, 32 MB/sec. EMF => (Enhanced Metafile Spooling) A Windows 95 nyomtatás az API hívásokat EMF-re fordítja le, ami gyorsítja a vezérlés visszaadását a kezelőnek. EMM => (Expanded Memory Manager) Kibővített memória kezelő. EMS => (Expanded Memory Specification) Kibővített memória (max.32 MB). EMS => Microsoft vállalati üzenő rendszere. EPROM => (Erasable Programmable Read Only Memory) Törölhető és programozható ROM. EPS => PostScript vektorgrafikus adatformátum. Ethernet => A helyi hálózatok számára a XEROX, a DEC és az Intel cégek által kifejlesztett szabvány, ill. az ennek alapján épített hálózat. 10(100)Mbps átviteli sebességet biztosít, 64-1518 bájtos csomagoknak. (lásd még: IEEE 802.3). ESC => (Epson Standard Code for printers) Nyomtató operációs rendszer. FAT => (File Allocation Table) Mágneslemez foglaltsági térképe a szabad, foglalt és hibás clusterek jelölésére, mely a lemezen a 0. oldal 0. sávja 2. szektorától kezdve helyezkedik el, általában két példányban. FDD => (Floppy Disk Drive) Hajlékony lemez meghajtó. FDDI => (Fiber Distribution Data Interface) Optikai szálas hálózati protokoll. (100 Mbit/s, 2 km, 500 állomás) Működhet csavart érpáron is. Flash ROM => Az információt feszültség nélkül is megőrző írható, olvasható IC alapú tároló áramkör, sebessége 100-ad része a DRAM-énak. Floptical => 21 MB kapacitású magneto-optikai cserélhető tároló lemez, melynek meghajtója kezeli a 1.44 MB-os mágneslemezeket is, vezérlője SCSI. FLOPS => (Floating-point Operations Per Second) Lebegőpontos művelet/mp. FPU => (Floating Point Unit) Lebegőpontos processzor. Freeware => Szabadon terjeszthető program, melynek szerzői jogdíjairól nem mond le a szerző, sok esetben csökkentett teljesítményű változat, reklám vagy szakmai hírnév kialakítása céljából terjesztik és minimális terjesztési díjat kell fizetni érte. FTAM => (File Transfer Acces and Menagement) FTS => (Free Text Search) Dokumentum állományban az irat tartalma szerinti keresés. Fuzzy => Bonyolult folyamatok szabályozására kifejlesztett, a lehetőségelmélet alapján működő, látszólagos optimális eredményt adó, általában elektronikus irányítási rendszer. G1,G2,G3 => FAX átviteli mód, sebesség és felbontás osztályai. Gateway => (átjáró) Berendezés amely két különböző protokollt használó hálózat között továbbítja az információt. GDI => (Grafics Device Interface) Windows nyomtatónyelve, közvetlen a képernyő információit nyomtatja. GIF => CompuServe cég pixelgrafikus adatformátuma. GIS => (Geografical Information System) Térinformatikai rendszer. GNU => UNIX kompatibilis, ingyenes operációs rendszer kifejlesztésére létrejött amerikai alapítvány. GPS => (Global Positioning System) Műholdas hely (koordináta) meghatározás. Groupware => Csoportos használatra szánt programok. GSM => (Global System for Mobil communication) Mobil Távközlés Általános Rendszere. Jelenleg kiépítés alatt álló egységes Európai digitális rádiótelefon rendszer a 900 MHz-es frekvenciasávban. A rendszer beszédszolgáltatásokon kívül a tervek szerint fakszimile és mobil számítógépes kommunikációt is biztosítani fog. A plusz szolgáltatásokon kívül az előfizetők részére nagy előny a hagyományos analóg készülékekkel szemben, hogy a rendszerhez csatlakoztatott telefon és adatterminálok Európa egész területén használhatók lesznek. GUI => (Graphical User Interface) Grafikus felhasználói (kezelő) felület. HAL => Hardverfüggő szolgáltatás. HDD => (Hard Disk Drive) Merevlemez meghajtó. HMA => (High Memory Area) Magas memória terület 1024-1088 K között. HTML => (Hyper Text Markup Language) Az Internet WWW-jének szabványos hypertext leíró nyelve. Huffmann kód => Az adattömörítés megvalósítására használható, változó hosszúságú karakterkód. Hypertext => Szöveges adatállomány adatszervezésének olyan módja, ahol az információ szerkezete lehet strukturált (tartalomjegyzék vagy szószedet alapján kereshetünk), illetve asszociációk révén összekapcsolt (kiemelt szövegre kattintva újabb összefüggései és szintjei nyílnak meg az információknak). ICM => (Image Color Matching) A Windows 95-ben az ICM szabvány szerint történik a monitoron és nyomtatón megjelenő színek illesztése. iCOMP => (Intel Comparative Microprocessor Performance) Az INTEL processzor sebességmérő teljesítményindexe. Viszonyszám, ahol 100 a 25 Mhz-es 486SX processzor teljesítménye. IDE => (Integrated Disk [Drive] Environment) Winchester kontroller szabványa, a Conner Peripherials cég fejlesztése, ahol a vezérlő áramkörök nagyobb része a meghajtón van. 16 fejet, 65 535 sávot és 63 szektort tud címezni, a kapacítása így 31,5 Gbyte (ATA szabvány) amit csak megfelelő EBIOS- szal lehet elérni. IEEE => (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - 1963-ban alakult amerikai szakmai szervezet, amely szabványok kidolgozásával is foglalkozik. Tagja az ANSI-nak és az ISO-nak. IIFP => (Információs Infrastruktúra Fejlesztő Program). IMG => GEM program pixelgrafikus adatformátuma. Interlaced => A képernyőn felváltva fél képeket (páros ill. páratlan sorokat tartalmazó) megjelenítő (összefűzött) rendszer. Internet => Nemzetközi információs hálózat, nyílt architektúrával, sokrétű szolgáltatással. IPX => (Internetwork Packet eXchange) Novell NetWare hálózati protokoll IrDA => (Infrared Data Association) Infravörös kapcsolattartást szabályozó szervezet. IRQ => (Interrupt Request) Megszakítás kérés. ISA => (Industry Standard Architecture) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 16 bit/8 MHz, 6 MB/sec. ISAM => (Indexed Sequential Access Method) Indexszekvenciális adat elérési mód. ISDN => (Integrated Services Digital Network) a CCITT által 1984-ben definiált, kép, hang és adat átvitelre egyaránt alkalmas hálózati szabvány, ill. az ennek megfelelő architektúrájú konkrét kommunikációs hálózat. Lényegében a klasszikus telefonhálózat olyan átalakítása, amely egyrészt a hangátvitel digitalizálása révén, másrészt a modern társadalom által igényelt legkülönbözőbb kommunikációs szolgáltatások egyetlen rendszerben történő integrálása útján egy egységes kommunikációs rendszert képez. Hat csatornát definiál: A 4 kHz-es analóg telefoncsatorna B 64 kbit/s-os PCM csatorna hang és adatátviteli célokra C 8 vagy 16 kbit/s-os digitális csatorna D 16 vagy 64 kbit/s-os digitális csatorna, az átvivő sávokon kívüli jelzés számára E 64 kbit/s-os digitális csatorna, az átvivő sávon belüli jelzésmód számára H 384, 1536, ill. 1920 kbit/s-os digitális csatorna Egyenlőre csak három kombinációt szabványosít. Ezek a következők: 1. Alapsebesség: 2B + 1D 2. Primer sebesség: 23B + 1D (U.S és Japán) vagy 30B + 1D (Európa) 3. Hibrid: 1A + 1C ISO => (International Standard Organization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. IT => Információ technológia. ITU => (International Telecommunications Union) Nemzetközi Távközlési Unió. ITU-T => Lásd CCITT JAVA => A SUN Microsystem által kifejlesztett objektumorientált, hardver- és szoftverfüggetlen programozási nyelv, interaktív Internet kezelő. JIT => (Just In Time) A kellő pillanatban JPEG => (Joint Photographic Experts Group) Tömörítő eljárás álló video képek tárolására. 8x8 képpontos blokkokra bontja a képet és a blokkok 84 pixelének jellemzőit a bal felső sarokban levő képponthoz való viszonyuk alapján írja le. 20:1 tömörítési arány érhető el. Jukebox => Háttértároló eszköz, melyben több előre behelyezett cserélhető winchester vagy optikai lemez váltása és elérése automatizálva van. Jumper => Átkötő kapcsoló(sor). Kernel => Operációs rendszer futtató mag programja Kompatibilitás => Két eszköz, készülék, berendezés, program együttműködését, egymással való helyettesíthetőségét vagy összekapcsolhatóságát jelentő tulajdonság. Két számítógép akkor kompatibilis, ha az egyikre készült programok a másikon minden változtatás nélkül futtathatók. LAN => (Local Area Network) Helyi hálózat. Általában egy épületen vagy telephelyen belüli számítógép hálózat. Laser => (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = Fényerősítés gerjesztett sugárzási emisszióval) Nagy energiát egyetlen, nem szóródó, koherens fénysugárba összpontosító elektromágneses rezgéskeltő és erősítő berendezés. Megkülönböztetünk: szilárdtest-, gáz-, festék-, félvezető-, és szabadelektromos lézereket. LB => (Local Bus) helyi sín a CPU és a perifériák összekötésére. LBM => Spinnaker cég, DeLuxe Paint pixelgrafikus adatformátuma. LCD => (Liquid Cristal Display) Folyékony kristály kijelző. LQ => (Letter Quality) Levél minőségű nyomtatás. Mainframe => Nagyszámítógép (IBM, SIEMENS, stb.) MAN => (Metropolitan Area Network) Nagyvárosi telekommunikációs hálózat, mely kb. 50 km átmérőjű kör lefedésére alkalmas. Használják mind adat, mind izokron (beszéd, video stb.) átvitelre. MAU => (Medium Attachment Unit) Az Ethernet jeleit más hálózati protokollra konvertáló berendezés. MCA => (Micro Channel Architecture) Az IBM által kifejlesztett CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) 32 bit/10 MHz. MCI => (Media Control Interface) Windows által használt közegvezérlő multimédiás perifériák és állományok kezelésére. MESI => Mezőorientált alállomás. Elosztott intelligenciájú alállomási folyamatirányító rendszer. Lényege, hogy minden cellához egy önálló számítógépet rendelünk, mely autonóm módon végzi a méréseket, a jelzések fogadását és a beavatkozásokat. Ezt hívjuk mezőgépnek. A mezőgépek egy kommunikációs csatornán - mely gyakran optikai kábel vannak a fejgéphez csatlakoztatva. Ez utóbbi felel a magasabb szintű adatátvitelért. MFLOPS => (Million Floating-Point Instruction Per Second) Másodpercenként végrehajtott millió lebegőpontos műveletek száma. MFM => (Modified Frequency Modulation) Mágneses adathordozóra történő tárolás kódolási (módosított frekvenciamodulációs) módszere (500 kB/s). MGA => (Multimedia Graphics Architecture) 64 bites video gyorsító kártya. MIDI => (Musical Instruments Digital Interface) Szabványos zenei szintetizátor leírónyelv és adatátviteli protokoll. Mini Disc => A SONY által kifejlesztett audió információ tárolására alkalmas kompaktlemez, 60 mm, 74 perc, 140 MB, ATRAC tömörítés. MIPS => (Million Instruction Per Second) Másodpercenként végrehajtott millió utasítások száma. MNP 5,10 => (Microcom Networking Protocol) Adatsűrítő valamint hibajavító módszer a modemes adatátvitelben. MO => Magneto-optikai tárolási elvű lemez és meghajtó. Modem => Számítógépeket a soros porton telefonvonal segítségével összekötő vagy a számítógépbe bővítő kártyaként beszerelt berendezés. MOLP => (Microsoft Open Licence Park) Kedvezményes nagytételű szoftver vásárlási lehetőség. Motif => Az X/Window grafikus felhasználói felület OSF által támogatott ablakmenedzser szabványa. MPEG => (Motion (Moving) Pictures Experts Group) Tömörítő eljárás mozgó (30 képkocka/sec) video képek tárolására, min 50:1 a tömörítési arány. MR => Magneto Resistive (a mágneses tér hatására kialakuló ellenállásváltozás) technológiával készűlt Winchester fej. MTBF => (Mean Time Between Failures) A meghibásodások között várható átlagos üzemidő (általában) órában. Multimédia => Olyan konfiguráció amely tartalmaz CD-ROM-ot, sztereó hangkártyát hangszórókkal, MIDI interfészt, mikrofon bemenetet és nagyfelbontású színes VGA kártyát. Multiprocessing => Egy számítógépben több processzor alkalmazása, párhuzamos, szimultán programfuttatás megvalósítása. Multitasking => Több feladat párhuzamos végrehajtása ugyanazon a számítógépen. Multithreading => Több szálon futó feladat-végrehajtás. NFS => (Network File System) Hálózati fájlrendszer kezelő melyben több UNIX szerver lemezeit egyetlen egységnek látjuk. NLM => (Netware Loadable Method) NLQ => (Near Letter Quality) Közel levél minőségű nyomtatás. NMI => (Non Maskable Interrupt) Le nem tiltható megszakítás NMT 450 => 450 MHz-es frekvencián működő, analóg rádiótelefon hálózat. Node => Csomópont Noninterlaced => Teljes képet egyszerre megjelenítő monitor rendszer. Notebook => Könyvméretű hordozható számítógép. OAS => OLE automatizációs szerver, az objektumokat a hozzájuk tartozó tulajdonságokkal és módszerekkel együtt elérhetővé teszi más programok számára (Visual Basic 4.0). OCR => (Optical Character Recognition) Optikai karakter-felismerés. OEM => (Original Equipment Manufacturer) Egy cég, a gyártótól alkatrészként vásárolt egységeket összeszerelve, kész termékként más néven értékesíti. OLE => (Object Linking and Embedding) Különböző programokból származó adatrészletek összekapcsolása és kezelése. OLTP => (Online Transaction Processing) online tranzakció-feldolgozás osztott rendszerben. On-line => Közvetlen vonali kapcsolat. OOP => (Object Oriented Programming) Objektum orientált programnyelv. OpenDoc => Egyetlen dokumentumban található a szöveg mellett a kép, a grafika, a táblázat, stb. és a hozzájuk tartozó kezelők, amelyek vezérlik hogy az adott objektumhoz tartozó szoftvert. Open Look => Az X-Window grafikus felhasználói felület Sun és AT&T által támogatott ablakmenedzser szabványa. OS/2 => IBM PC grafikus kezelőfelületű, multitaszkos, 32 bites operációs rendszer OSF => (Open Software Foundation) UNIX szabványosítására létrehozott szervezet, tagjai HP, Novell, SGI, DEC, Sony, ATT és SUN. OSI => (Open Systems Interconnenction) Nyílt rendszerek összekapcsolására szolgáló szabvány. Rétegei (adat): 1. Fizikai (bit), 2. Adatkapcsolati (keret), 3. Hálózati (Csomag), 4. Szállítási (TPDU), 5. Viszony (SPDU), 6. Megjelenítési (PPDU), 7. Alkalmazási (APDU). Over-drive => Processzor cseréje fejlettebb és nagyobb teljesítményűre Overlay => Többszörös memória felhasználás. Palmtop => Tenyérnyi számítógép. Paritásbit => Valamely bitvektorhoz rendelt redundáns bit, amely a bitvektor átvitelénél a vevőoldalon hibajelzést tesz lehetővé. Értéke 0 vagy 1, amely attól függ, hogy a bitvektor összege páros vagy páratlan. PC Card => Továbbfejlesztett PCMCIA szabványú kártya 5 ill. 3.3 V tápfeszültséggel. PCM => (Pulse Code Modulation) Impulzuskód moduláció. A beszédátvitelben használják, az analóg jelek digitális átviteli közegen történő továbbítására. PCMCIA => (Personal Computer Memory Card International Association) Szabványos memóriakártya bővítő és egyéb periféria csatlakozó (68 pólus). Típusai: I (3.3 mm), II (5 mm) és III (10 mm vastag). PCI => (Peripherial Component Interconnect) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló processzorfüggetlen adatút (sín, busz), 64 bit/33 MHz,120 MB/s. PCL => A Hewlett Packard cég nyomtatóleíró nyelve. PCX => ZSoft Paintbrush pixelgrafikus adatformátuma. PDA => (Personal Digital Assistant) Tollalapú menedzser kalkulátor. PGA => Processzor foglalat típusa. Photo CD => A KODAK cég színes kép digitális rögzítő szabványa kompaktlemezen, 120 mm,100 db 24x36 mm kép. PIF => (Program Information File) Információs fájl egy adott programhoz, amely a nem Windows-os alkalmazás, Windows alatti futási környezetét írja le. PIN => (Personal Identification Number) Személyi azonosító szám. Pixel => (Picture Element) Képpont. Plug & Play => (Dugd be és használd) Automatikus hardverfelismerés és -konfigurálás. PostScript => Vektororientált lapleíró programozási nyelv nyomtatóhoz (Adobe cég). PowerPC => (Performance Optimized With Enhanced RISC) Az IBM-Apple-Motorola által személyi számítógép céljára kifejlesztett 32-64 bites mikroprocesszor. PQFP => (Plastic Quad Flat Pack) Négyzetes lapos processzor foglalat. PRLM => (Partial Response Maximum Likelyhood) Winchester iró/olvasó technológia. Processzor => Olyan funkcionális egység, amely utasításokat értelmez és hajt végre. Protokoll => Az adatkommunikáció során használt szabályok és konvenciók összessége. Public domain => Szabadon és ingyen terjeszthető, más termékbe beépíthető program, mely sok esetben csökkentett teljesítményű változat. Reklám vagy szakmai hírnév kialakítása céljából terjesztik. QBE => (Query By Example) Lekérdezés példa alapján. QFP => (Quad Flat Pack) Négyzetes lapos processzor foglalat. QWERTY => Angolszász billentyűkiosztás. QWERTZ => Európai billentyűkiosztás. RAM => (Random Acces Memory) Közvetlen hozzáférésű memória (írható-olvasható), csak feszültség alatt tartja meg az információt. RAID => (Redundant Array of Inexpensive Disks) A diszk rendszerek növekedésével az be-kimeneti (I/O) teljesítmény csak úgy tud lépést tartani ha a szűk keresztmetszetnek számító lassú mechanikát többszörözzük, így egyidejűleg több diszk áll rendelkezésre, ez az un. "diszk array" (lemeztömb). Azonban a több diszk növeli a meghibásodás lehetőségét. Ezen hátrányt a RAID technológia küszöböli ki. Ennek lényege, hogy a diszkre írt adattömegbe redundáns információt is elhelyezve, lehetséges hogy bizonyos mennyiségű adat megsérülése esetén a redundáns információ alapján az elveszett adatokat visszanyerjük. Ray tracing => Sugárkövetés térbeli alakzatok megjelenítésénél. RCA => (Cinch) Csatlakozó. RDBMS => Relációs adatbázis-kezelő rendszer. Real-Time => Valós idejű feldolgozás. Redundancia => A közleményekben meglévő felesleges, újabb információt nem adó elem, amely nélkül azonban a megértés nehezebbé válna. Repeater => Digitális jelátvitelnél adott távolságokban felépített olyan rendszerkomponens, amely a jeleket helyreállítja, rekonstruálva a szabványos jelalakot és időzítést. RGB => (Red-Green-Blue) A három alapszín átvitelével és szuperpoziciójával előállított színes kép. RISC => (Reduced Instruction Set Computer) Csökkentett utasításkészletű processzor típus. RLE => (Run Length Encoded) Tömörített pixelgrafikus adatformátum. RLL => (Run Lenght Limited) Mágneses adathordozóra történő tárolás kódolási módszere (800 kB/s). ROM => (Read Only Memory) Csak olvasható memória, feszültség nélkül is tárol. Router => (útkiválasztó) Berendezés amely két vagy több azonos protokollt használó, térben elkülönülő lokális hálózat között a megfelelő helyre továbbítja az információt. RS-232 => Interfész-szabvány a soros illesztés mechanikai, elektromos, funkcionális és eljárási paramétereire. SAA => (Systems Application Architecture) Szabványos felhasználói felület. (IBM) SCA => (Single Connector Attachment) SCSI csatlakozó új szabványa, 16 bites, nyolcvan pólusú, kétsoros, üzem közbeni cserét tesz lehetővé. SCSI => (Small Computer System Interface) Multitaszkos periféria I/O vezérlő szabványa, 1 vezérlővel max. 7 winchester üzemeltethető, 1.5 MB/s. A Fast SCSI sebessége 10 MB/s. Scanner => Papírról szöveget illetve grafikát a számítógépbe beolvasó eszköz. Serif => Betűtalp ( H ), Sanserif - Betűtalp nélküli ( H ). SFT => (System Fault Tolerance) Novell hálózati hibatűrő rendszer. Shareware => Szabadon terjeszthető program, mely sok esetben csak demo, vagy csökkentett teljesítményű változat, gyakran csak megadott ideig működik és általában az adathordozó árát és a regisztrációs díjat kell megfizetni. Sharing => Adatok közös használata. SIMM => (Single In-line Memory Module) Egyoldalú-érintkezős memória chip. SMP => (Simmetric Multi Processing) Többprocesszoros szimmetrikus számítógép architektúra. SNA => (Systems Network Architecture) IBM nagygépes kommunikációs protokoll. SPARC => (Scalable [Scalar] Processor Architecture) Méretezhető processzor felépítés. SPEC 1170 => 75 UNIX gyártó közös UNIX interfész (Common API) szabványa. SPECfp92 => (Systems Performance Evaluation Cooperative) Lebegőpontos műveletvégzés teljesítménye. Viszonyszám, egysége a DEC VAX 11/780 típusú gép teljesítménye. SPECint92 => Általános és egész számokkal való műveletvégzés teljesítménye. SQL => (Stuctured Query Language) Strukturált lekérdező nyelv. Spooler => Háttérnyomtatást lehetővé tevő program. SRAM => Statikus RAM. Bitenként négy-hat tranzisztort tartalmaz. Stand-by => Készenléti állapot. STP => (Shielded Twisted Pair) Árnyékolt csavart érpár. Streamer => Szalagos meghajtó archiválási célra, típusai DC (15 kB/s) és DAT (180 kB/s) SVR4 => (System V Release 4) UNIX operációs rendszer szabványa. Szemantika => A jelentéstan tudománya, a nyelv szavainak jelentésével, azok árnyalataival és változásaival foglalkozik. Szintaktika => Mondattan, szócsoportok szerkezetével foglalkozó tudomány. SVGA => SzuperVGA grafikus kártya szabvány 640x480-tól 1024x768 pixel-ig, 16 illetve 256 színtől, a video RAM méretétől függően. Sysop => (System operator) Rendszerfelügyelő (kezelő). TCP/IP => (Transmission Controll Protocol / Internet Protocol) UNIX környezet hálózatkezelő protokollja. TFT => (Thin Film Tranzistor) Aktív mátrixos LCD kijelző. TGA => True Vision Targa cég pixelgrafikus adatformátuma. TIFF => Aldus cég (Tagged Image File Format) pixelgrafikus adatformátuma. Token Ring => IBM által kifejlesztett vezérjeles protokollú, gyűrű topológiájú hálózat. TPI => (Track Per Inch) Sáv/coll adatrögzítési sűrűség. TSR => (Terminate but Stay Resident) Memóriarezidens program. Trackball => Hanyattegér. Tranzakció kezelés => A fizikai tranzakciók biztosítják, hogy az indexek mindig konzisztensek az adatokkal, és az adatrekordok tartalma végig sértetlen marad akkor is, ha a munkaállomás “elszáll", vagy ha az adatbázis szerver vagy a hálózat összeomlik. A logikai tranzakciók biztosítják, hogy a logikailag összefüggő műveletek vagy mind végrehajtódnak, vagy egyetlen egy sem. Ez azt jelenti, hogy még véletlenül sem fordulhat elő, hogy egy bizonylat ne teljes egészében kerüljön az adatbázisba, hanem például csak néhány mezeje. True Type => Fontok skálázására és nyomtatására szolgáló technológia, melyben a karakterek ugyanolyan formában jelennek meg a nyomtatón mint a képernyőn. TSTN => (Triple Super Twisted Nematic) Passzív mátrixos LCD kijelző. TTL => (Tranzistor Tranzistor Logic) TVF => (Távvezetéki Vívőfrekvenciás összeköttetés). Az erősáramú távvezeték fázisvezetőjére megfelelő csatolóelemekkel ráültetett 40-300 kHz-es frekvenciatartományba eső amplitudómodulált (AM/SSB-SC) jel segítségével létrehozott távközlési összeköttetés. UART => (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) A számítógép soros kapujának vezérlő lapkája (2400 - 19200 bit/s). UMB => (Upper Memory Block) Felső memória terület, 640-1024, általában 768 és 960 K között. UNIX => Időosztásos, multitasking (többfeladatos), multiprocesszoros, többfelhasználós, osztott adatállományokat használó, nyílt operációs rendszer. UPS => (Uninterruptable Power Supply) Szünetmentes áramforrás. UTP => (Unshielded Twisted Pair) Árnyékolatlan csavart érpár. V.21-V.34bis => ITU (CCITT) szabványok különböző sebességű modemes adatátvitelre (300-32.000 bps). V.42bis, V.42 => Adatsűrítő illetve hibajavító módszer a modemes adatátvitelben. V.fast => Kváziszabvány 28.800 bps sebességű modemes adatátvitelre. V.FC => A Rockwell cég szabványa 14.4-28.8 Kbps modemes adatátvitelre. VAR => (Value Added Reseller) VESA => (Video Electronics Standards Association) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 32-64 bit/40-50 MHz, 132-> MB/sec. Vezérlőkódok => BS => Backspace, visszaléptetés, CHR$(8) CR => Carriage return, kocsivissza, CHR$(13) LF => Linefeed, soremelés, CHR$(10) FF => Formfeed, lapdobás, CHR$(12) SO => Shift out, széles írás, CHR$(14) SI => Shift in, szűk írás, CHR$(15) DC2 => Device control 2, megszünteti az SI-t, CHR$(18) DC4 => Device control 4, megszünteti az SI-t, CHR$(20) HT => Horizontal tabulation, vízszintes tabuláció, CHR$(9) VT => Vertical tabulation, függőleges tabuláció, CHR$(11) ESC => Escape, bevezeti az utasításokat, CHR$(27) FS => File separator, bevezeti az IBM vagy NEC utasításokat, CHR$(28) BEL => Bell, hangjelzés, CHR$(7) CAN => Cancel, kitörli a nyomtató pufferből az utolsó karaktert, CHR$(24) VGA => (Video Graphics Array) Grafikus kártya szabvány 320x200 vagy 640x480 pixel, illetve 256 vagy 16 szín a video RAM méretétől függően. VIDEO CD => Video és audió információ tárolására alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 70 perc MPEG. VLIW => (Very Long Insruction Word) Igen negy utasításhosszúságú processzor típus. VMC => (VESA Media Channel) Videoátvitelre tervezett illesztési szabvány és interface 130 Mbyte/s sebességgel. Buszszabványoktól független, megszakítást nem használ és valós idejű multimédia lehetőséget biztisít. VSAT => (Very Small Aperture Terminal) Műholdas távközlési szolgáltatás. VTAM => (Virtual Telecommunications Acces Method) WABI => (Windows Application Binary Interface) UNIX operációs rendszer alatt Windows alkalmazói programot futtató program (DOS és Windows nélkül). WAN => (Wide Area Network) Széles területre kiterjedő hálózat. Általában egy vagy több országot, országrészt lefedő számítógép hálózat. Whetstone => Lebegőpontos számokkal dolgozó, műszaki és tudományos számításokat modellező, sebességmérő tesztprogram. Wizard => "Varázsló" segédeszköz, mely párbeszédes formában végigvezeti a program használót a bonyolult műveletek végrehajtásában. WMF => Windows metafájl vektorgrafikus adatformátum. WORM => (Write Once Read Many) Egyszer írható, tetszőlegesen olvasható optikai tároló. WPG => Word Perfect pixel-, vagy vektorgrafikus adatformátuma. WWW => (World Wide Web) Nyílt dokumentumszerkesztési és -átviteli szabvány. WYSIWYG => (What You See Is What You Get) Amit látsz azt kapsz (pl. nyomtatón). X.25 => A CCITT által a csomagkapcsolt (az információ diszkrét egységekre keret tördelt) hálózatokhoz kidolgozott szabványos interfészprotokoll (általában 64 kbit/s), amely biztosítja az adatterminál interaktív kapcsolódását a szabványoknak megfelelő nyilvános vagy magán X.25 hálózatokhoz. X.400 => Elektronikus levelezőrendszer szabványa. XGA => (eXtended Graphics Array) Grafikus kártya szabvány, 640x480-tól 1280x1024 pixel-ig, illetve16.7 milliótól 256 színig a video RAM méretétől függően. XMM => (eXtended Memory Manager) Kiterjesztett memória kezelő. X modem => Állandó (128 bájt) méretű blokkal dolgozó adatátviteli protokoll. XMS => (eXtended Memory Specification) Kiterjesztett memória, az 1088 K felett. X/Open => Európai testület a UNIX rendszerek egységesítésére. XPG => (X/Open Portability Guide) Szabványosított UNIX környezet. (XPG3 és XPG4 specifikációk) X Window => Kliens-szerver kommunikációs (grafikus) protokoll szabványa, gép- és operációs rendszer független, hálózatban működő ablakkörnyezet előállítására. Eredetileg a MIT-en készült, UNIX környezetre, objektum orientált C nyelven. Z modem => Változó blokkmérettel dolgozó adatátviteli protokoll. ---