create_function

(PHP 4 >= 4.0.1)

create_function -- Név nélküli (lambda típusú) függvényt definiál

Leírás

string create_function ( string args, string code)

Az átadott paraméterek alapján egy anonim - név nélküli függvényt hoz létre. Az args paramétert általában egyszeres idézőjelek közt szokás átadni, és ez ajánlott a code-ra is. Ennek az az oka, hogy az egyszeres idézőjelek közé fogott sztringekre nem aktiválódik a változó-behelyettesítés, máskülönben macskakörmök használata esetén a változó neveket visszaperjelezned kellene, mint például: \$avar.

Ezzel a függvénnyel - például futási időben nyert információk alapján - definiálhatsz új függvényeket:

Példa 1. A create_function() segítségével definiált függvények

$ujfgv = create_function('$a,$b','return "ln($a) + ln($b) = ".log($a * $b);');
echo "Új névtelen függvényünk: $ujfgv\n"; // azért valami neve csak van :)
echo $ujfgv(2,M_E)."\n";
// eredményül kírja:
// Új névtelen függvényünk: lambda_1
// ln(2) + ln(2.718281828459) = 1.6931471805599
Vagy egy általános kezelőfüggvény megléte esetén műveletek sorozata alkalmazható egy adott paraméterlistára, pl:

Példa 2. Általános feldolgozó függvény létrehozása create_function()-nel.

function feldolgoz($valtozo1, $valtozo2, $fvtomb) {
  for ($f=0; $f < count($fvtomb); $f++)
  echo $fvtomb[$f]($valtozo1,$valtozo2)."\n";
}

// egy csomó matematikai függvény létrehozása
$f1 = 'if ($a >=0) {return "b*a^2 = ".$b*sqrt($a);} else {return false;}';
$f2 = "return \"min(b^2+a, a^2,b) = \".min(\$a*\$a+\$b,\$b*\$b+\$a);";
$f3 = 'if ($a > 0 && $b != 0) {return "ln(a)/b = ".log($a)/$b;} else {return false;}';
$fv_tomb = array(
    create_function('$x,$y', 'return "ezt nem tudom, mi: ".(sin($x) + $x*cos($y));'),
    create_function('$x,$y', 'return "az átfogó: ".sqrt($x*$x + $y*$y);'),
    create_function('$a,$b', $f1),
    create_function('$a,$b', $f2),
    create_function('$a,$b', $f3)
  );

echo "\nAz első tömb anonim függvényekkel\n";
echo "paraméterek: 2.3445, M_PI\n";
feldolgoz(2.3445, M_PI, $fv_tomb);

// most egy csomó sztringkezelő függvény létrehozása
$fv_tomb2 = array(
    create_function('$b,$a','if (strncmp($a,$b,3) == 0) return "** \"$a\" '.
    'és \"$b\"\n** nekem azonosnak tűnik! (az első 3 karakter után)";'),
    create_function('$a,$b','; return "CRCs: ".crc32($a)." , ".crc32(b);'),
    create_function('$a,$b','; return "hasonló(a,b) = ".similar_text($a,$b,&$p)."($p%)";')
  );
echo "\nA második tömb anonim függvényekkel\n";
feldolgoz("Akkor csillogó és fényes volt.", "Akkor este volt.", $fv_tomb2);
a fenti kód lefuttatása után a következő fog megjelenni:

Az első tömb anonim függvényekkel
paraméterek: 2.3445, M_PI
ezt nem tudom, mi: -1.6291725057799
az átfogó: 3.9199852871011
b*a^2 = 4.8103313314525
min(b^2+a, a^2,b) = 8.6382729035898
ln(a/b) = 0.27122299212594

A második tömb anonim függvényekkel
** "Akkor csillogó és fényes volt." és "Akkor este volt."
** nekem azonosnak tunik! (az elso 3 karakter utan)
CRCs: -725381282 , 1908338681
hasonló(a,b) = 11(45.833333333333%)

Valószínűleg az anonim függvények legáltalánosabb felhasználási módja az ún. 'callback' függvények létrehozása, pl. az array_walk() vagy az usort() számára.

Példa 3. Anonim függvények használata 'callback' függvényként

$nevelok = array("a ","egy ","az ","ez ");
array_walk($nevelok, create_function('&$v,$k','$v = $v."mangó";'));
print_r($av); // PHP 3-soknak var_dump()
// kiírja, hogy :
// Array
// (
//  [0] => a mangó
//  [1] => egy mangó
//  [2] => az mangó
//  [3] => ez mangó
// )

// szrtinggel teli tömb a rövidebbtől a hosszabb felé rendezve
$sv = array("rovid","hosszabb","egy nagy string","ez valami sztring dolog");
print_r($sv);
// kiírja, hogy:
// Array
// (
//  [0] => rovid
//  [1] => hosszabb
//  [2] => egy nagy sztring
//  [3] => ez valami sztring dolog
// )

// hosszúság szerinti csökkenő sorrendben rendezve:
usort($sv, create_function('$a,$b','return strlen($b) - strlen($a);'));
print_r($sv);
// kiírja, hogy:
// Array
// (
//  [0] => ez valami sztring dolog
//  [1] => egy nagy sztring
//  [2] => hosszabb
//  [3] => rovid
// )