easter_date

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 )

easter_date --  Kiszámolja egy adott év húsvétjának UNIX időbélyeggel megadott éjféli időpontját

Leírás

int easter_date ( int year)

Visszaadja az adott év húsvét éjfélt meghatározó UNIX időbélyeget (timestamp). Ha nincs megadva, az aktuális év a feltételezett.

Figyelem: A függvény figyelmeztetést generál, ha az év kivül esik az UNIX dátum értelmezési tartományán (1970 előtti vagy 2037 utáni év).

Példa 1. easter_date() példa

echo date ("M-d-Y", easter_date(1999));    /* "Apr-04-1999" */
echo date ("M-d-Y", easter_date(2000));    /* "Apr-23-2000" */
echo date ("M-d-Y", easter_date(2001));    /* "Apr-15-2001" */

Húsvét napját a Niceai Zsinat i.sz. 325-ben a tavaszi napéjegyenlőség napjára eső vagy az azutáni első telehold utáni vasárnapban határozta meg. A tavaszi napéjegyenlőséget mindig március 21-re fetételezték, hogy a számítást csökkentsék a telehold és az azt követő vasárnap meghatározására. Az algoritmust kb. 532-ben vezette be Dionyius Exiguus. A Julián naptár szerint (1753 előtti évekre vonatkoztatva) egy egyszerű 19 éves ciklust használtak a hold fázisainak nyomonkövetésére. A Clavius és Lillius által kigondolt, XIII. Gergely pápa által bevezetett és Nagy-Britanniában és gyarmatain 1752 szeptember 22.-én életbe lépett Gergely naptár szerint (1753 utáni évekre vonatkoztatva) két korrekciós tényezőt is belevettek a ciklus még pontosabbá tételéhez.

(A kód Simon Kershaw C programján alapul, <webmaster@ely.anglican.org>)

Lásd az easter_days() függvényt a húsvét kiszámításához 1970 elött és 2037 után.