II. Tömbkezelő függvények

Bevezetés

Ezekkel a függvényekkel különféle módon változtathatók, módosíthatók a tömbök. A tömbök elengedhetetlenek változók sorozatának tárolásához, rendezéséhez, igazgatásához és azok változtatásához.

A PHP az egy- és többdimenziós tömböket is támogatja, amelyeket akár "manuálisan" vagy valamilyen függvénnyel is létre lehet hozni. Vannak bizonyos adatbázis-kezelő függvények, amelyek adatbázis-lekérdezések alapján töltenek fel tömböket, és vannak, amelyek tömböket adnak vissza.

Nézd át a Tömbök fejezetet, ahol részletes leírást található a PHP-s tömbök megvalósításáról és működéséről.

Követelmények

Az itt leírt függvények a standard modulban találhatóak, ami mindig rendelkezésre áll.

Telepítés

Semmilyen telepítés nem szükséges ezen függvények használatához, a PHP alapelemei.

Futásidejű beállítások

Ez a kiterjesztés semmilyen konfigurációs beállításokat nem definiál.

Erőforrás típusok

Ez a kiterjesztés semmilyen erőforrás típust nem definiál.

Előre definiált állandók

Az itt felsorolt konstansok minden elérthetőek mivel részei a PHP alaptelepítésének.

CASE_LOWER (integer)

CASE_LOWER az array_change_key_case() függvény paramétereként használható, és arra utasítja a függvényt, hogy a tömb kulcsait cserélje kisbetűs megfelelőikre. Ez az array_change_key_case() alapértelmezésbeli viselkedése is.

CASE_UPPER (integer)

CASE_LOWER az array_change_key_case() függvény paramétereként használható, és arra utasítja a függvényt, hogy a tömb kulcsait cserélje nagybetűs megfelelőikre.

Tartalom
array_change_key_case -- visszaad egy kis vagy nagybetűsre cserélt string indexű tömböt
array_chunk -- feldarabolja a tömböt
array_count_values -- összeszámolja minden érték előfordulását a tömbben
array_diff -- tömbök közti különbséget számolja ki
array_fill -- feltölt egy tömböt egy megadott értékkel
array_filter --  megsszűri a tömb elemeit egy függvény visszahívásával
array_flip -- felcseréli a tömb elemeit és kulcsait
array_intersect -- kiszámítja a tömbök metszetét
array_key_exists -- ellenőrzi a keresett index/kulcs létezését a tömbben
array_keys -- visszaadja egy tömb összes indexét
array_map --  egy függvényt alkalmaz minden megadott tömb elemére
array_merge_recursive -- rekurzívan egyesít két vagy több tömböt
array_merge --  egyesít két vagy több tömböt
array_multisort --  egyszerre több tömböt vagy egy többdimenziós tömböt rendez
array_pad --  adott méretűre bővít és tölt fel egy tömböt
array_pop -- kivesz egy elemet a tömb végéről
array_push --  egy vagy több elemet illeszt a tömb végére
array_rand --  véletlenszerűen egy vagy több elemet hoz elő a tömbből
array_reduce --  elemi értékre csökkenti a tömböt tetszőleges függvény meghívásával
array_reverse --  tömb fordított sorrendű elemeivel tér vissza
array_search --  adott elemet keres a tömbben és az indexével tér vissza
array_shift --  kivesz egy elemet a tömb elejéről
array_slice -- a tömb egy részével tér vissza
array_splice --  lecseréli a tömb egy részét
array_sum --  tömbbeli elemek összegét számolja ki
array_unique -- törli az ismétlődő elemeket
array_unshift --  beszúr a tömb elejére egy vagy több elemet
array_values -- visszadja az összes tömbben előforduló értéket
array_walk --  felhasználói függvényt futtat a tömb minden elemén
array --  létrehoz egy tömböt
arsort --  fordított sorrendben rendez egy tömböt megtartva az indextársítást
asort -- tömb elemeit rendezi megtartva az indextársítást
compact --  tömbbe tömöríti a változókat és értékeiket
count -- megszámolja az elemeket egy változóban
current -- visszaadja egy tömb aktuális elemét
each --  visszaadja a tömb pillanatnyilag kijelölt elemét és lépteti a belső mutatót
end --  az utolsó elemre állítja a tömb belső mutatóját
extract --  tömbből változókat helyez el az aktuális szimbólumtáblába
in_array -- TRUE-val tér vissza, ha létezik az érték a tömbben
key --  asszociatív tömb pillanatnyilag kiválasztott kulcsát adja vissza
krsort -- kulcsok alapján fordított sorrendbe rendez egy tömböt
ksort -- kulcsok alapján rendezi a tömböt
list --  értéket rendel a felsorolt változókhoz
natcasesort --  tömböt rendez a "natural order" (természetes sorrend) algoritmus alapján kis-nagybetűk figyelembevétele nélkül
natsort --  tömböt rendez a "natural order" (természetes sorrend) algoritmus alapján
next --  előre mozgatja a tömb belső mutatóját
pos -- visszaadja a tömb aktuális elemét
prev -- visszlépteti a tömb belső mutatóját
range --  egy tartományt lefedő tömböt készít
reset --  a tömb belső mutatóját az első elemére állítja
rsort -- fordított sorrendben rendez egy tömböt
shuffle -- összekeveri a tömb elemeit
sizeof -- visszadja a változó elemszámát
sort -- tömböt rendez
uasort --  tömböt rendez egy felhasználó összehasonlító függvénnyel megtartva az indextársítást
uksort --  tömböt rendez kulcsai alapján egy felhasználó összehasonlító függvénnyel
usort --  tömböt rendez elemértékei alapján egy felhasználó összehasonlító függvénnyel