IX. Osztály/Objektum függvények

Bevezetés

A függvényekről

Ezek a függvények PHP osztályokról és objektumpéldányokról adnak információkat, mint például: az objektum osztályának nevét (típusát), a tagváltozóit másnéven tulajdonságait, és metódusait is. Ezekkel a függvényekkel egy objektumnak nem csak az osztály-tagságát lehet megállapítani, hanem a származását is, azaz, melyik osztályt kiterjesztése az adott objektum osztály.

Egy használati példa

Ebben a példában definiálunk egy alap osztályt, és ennek egy kiterjesztését. Az alap osztály leír egy zöldséget (Zoldseg), meghatározva, hogy ehető-e vagy sem (eheto), és hogy milyen színű. Az alosztály a paraj (Paraj) hozzáad egy új metódust, hogy megfőzhesd, és egy másikat, hogy megállapítsd, hogy főtt-e.

Példa 1. classes.inc

<?php
// alap osztály tulajdonságokkal és metódusokkal
class Zoldseg {

 var $eheto;
 var $szin;

 function Zoldseg ( $eheto, $szin="zöld" ) {
  $this->eheto = $eheto;
  $this->szin = $szin;
 }

 function eheto_e() {
  return $this->eheto;
 }

 function milyen_szinu() {
  return $this->szin;
 }
 
} // vége a Zoldseg osztálynak

// kiterjesztjük az alap osztályt
class Paraj extends Zoldseg {

 var $megfozve = false;

 function Paraj() {
  $this->Zoldseg ( true, "zöld" );
 }

 function fozes() {
  $this->megfozve = true;
 }

 function fott_e() {
  return $this->megfozve;
 }
 
} // vége a Paraj osztéynak

?>

Most két példányt létrehozunk a fenti osztályokból, és információkat írunk ki rólunk, beleértve az származásukat is. Definiálunk néhány hasznos függvényt, főleg azért, hogy ezeket az információkat szépen írjuk ki.

Példa 2. test_script.php

<pre>
<?php

include "classes.inc";

// hasznos függvények

function valtozok_kiirasa($obj) {
 $tomb = get_object_vars($obj);
 while (list($tul, $ertek) = each($tomb))
  echo "\t$tul = $ertek\n";
}

function metodusok_kiirasa($obj) {
 $tomb = get_class_methods(get_class($obj));
 foreach ($tomb as $metodus)
  echo "\tfunction $metodus()\n";
}

function os_osztaly($obj, $osztaly) {
 global $$obj;
 if (is_subclass_of($$obj, $osztaly)) {
  echo "A $obj a " . get_class($$obj) . " osztályhoz tartozik, ";
  echo "ami a $class egy alosztálya.\n";
 } else {
  echo "A $obj nem tartozik $class egy alosztályához.\n";
 }
}

// két objektumpéldány létrehozása

$karalabe = new Zoldseg(true,"kék");
$soklevelu = new Paraj();

// objektuminformációk kiírása
echo "karalabe: CLASS " . get_class($karalabe) . "\n";
echo "soklevelu: CLASS " . get_class($soklevelu);
echo " PARENT " . get_parent_class($soklevelu) . "\n";

// a karalábé tulajdonságai
echo "\nkaralabe: Tulajdonságok\n";
valtozok_kiirasa($karalabe);

// a soklevelű paraj metódusai
echo "\nsoklevelu: Metódusok\n";
metodusok_kiirasa($soklevelu);

echo "\nSzülők:\n";
os_osztaly("soklevelu", "Paraj");
os_osztaly("soklevelu", "Zoldseg");
?>
</pre>

Fontos észrevenni, hogy a fenti példában a $soklevelu a Paraj objektum egy példánya, amely a Zoldseg egy alosztálya objektumnak, ezért a programunk utolsó része a következőt írja ki (szerencsére nincs probléma a névelőkkel :)

[...]
Szülők:
A soklevelu nem tartozik Paraj egy alosztályához.
A soklevelu a paraj osztályhoz tartozik, ami a Zoldseg egy alosztálya.

Tartalom
call_user_method_array --  meghívja az adott objektum egy metódusát paramétertömbbel [ellenjavallt]
call_user_method --  Egy megadott objektumon belül meghív egy függvényt [ellenjavallt]
class_exists -- megvizsgálja, hogy definiált-e az osztály
get_class_methods -- Osztálymetódusnevek tömbjével tér vissza.
get_class_vars --  visszaadja az osztály alaptulajdonságait egy tömbben
get_class -- visszaadja egy objektum osztályának a nevét
get_declared_classes -- visszaadja a jelenlegi szkriptben definiált osztályok neveit
get_object_vars -- Objektumtulajdonságok asszociatív tömbjével tér vissza
get_parent_class -- visszaadja egy objektum vagy osztály szülő osztályát
is_a --  megvizsgálja, hogy az objektum leszármazottja vagy tagja-e egy osztálynak
is_subclass_of --  megviszgálja, hogy egy objektum egy megadott osztálynak egy alosztályához tartozik-e
method_exists -- ellenőrzi az osztálymetódus létezését