VIII. COM támogató függvények Windowshoz

Ezek a függvények csak Windows alatt érhetőek el, a PHP 4-es verziójában kerültek bevezetésre.

Tartalom
COM -- COM class
VARIANT -- VARIANT class
com_addref --  Increases the components reference counter.
com_get -- COM komponenes egy tulajdonságának értékét adja vissza
com_invoke -- Egy COM komponens egy metódusát hívja
com_isenum -- Grabs an IEnumVariant
com_load_typelib -- Loads a Typelib
com_load -- Létrehoz egy új referenciát egy COM komponensre
com_propget -- COM komponenes egy tulajdonságának értékét adja vissza
com_propput -- Értéket ad COM komponenes egy tulajdonságának
com_propset -- Értéket ad COM komponenes egy tulajdonságának
com_release --  Decreases the components reference counter.
com_set -- Értéket ad COM komponenes egy tulajdonságának