XLI. Képmanipuláló függvények

A PHP képmanipuláló függvényeit használhatod JPEG, GIF, PNG és SWF képek méreteinek lekérdezésére, és ha van GD könyvtárad, mely a http://www.boutell.com/gd/ címen érhető el, tudsz vele képeket készíteni és manipulálni.

Tartalom
exif_imagetype -- Determine the type of an image
exif_read_data -- Read the EXIF headers from JPEG or TIFF. This way you can read meta data generated by digital cameras.
exif_thumbnail -- Retrieve the embedded thumbnail of a TIFF or JPEG image
GetImageSize -- Egy GIF, JPEG, PNG vagy SWF kép méretét adja vissza
image_type_to_mime_type -- Get Mime-Type for image-type returned by getimagesize, exif_read_data, exif_thumbnail, exif_imagetype
image2wbmp -- Output image to browser or file
imagealphablending -- Set the blending mode for an image
ImageArc -- Egy ellipszisdarabot rajzol
ImageChar -- Egy karaktert rajzol vízszintesen
ImageCharUp -- Egy karaktert rajzol függőlegesen
ImageColorAllocate -- Egy színt foglal le egy képben
ImageColorAt -- Egy képpont színének indexét adja vissza
ImageColorClosest --  Az adott színhez legközelebb álló szín indexét adja vissza
imagecolorclosestalpha -- Get the index of the closest color to the specified color + alpha
imagecolorclosesthwb --  Get the index of the color which has the hue, white and blackness nearest to the given color
ImageColorDeAllocate --  Egy színt szabadít fel egy képből
ImageColorExact -- A megadott szín palettabeli indexét adja vissza
imagecolorexactalpha -- Get the index of the specified color + alpha
ImageColorResolve --  Az adott szín, vagy ahhoz legközelebbi szín palettaindexét adja vissza.
imagecolorresolvealpha --  Get the index of the specified color + alpha or its closest possible alternative
ImageColorSet --  Adott indexű palettaszín megváltoztatása
ImageColorsForIndex -- Adott indexű szín RGB komponensei
ImageColorsTotal --  A kép palettájában levő színek számát adja
ImageColorTransparent -- Egy színt átlátszónak definiál
ImageCopy --  Kép egy részét másolja
imagecopymerge -- Copy and merge part of an image
imagecopymergegray -- Copy and merge part of an image with gray scale
imagecopyresampled -- Copy and resize part of an image with resampling
ImageCopyResized -- Másolja és átméretezni egy kép részletét
ImageCreate -- Egy új képet hoz létre
imagecreatefromgd2 -- Create a new image from GD2 file or URL
imagecreatefromgd2part -- Create a new image from a given part of GD2 file or URL
imagecreatefromgd -- Create a new image from GD file or URL
ImageCreateFromGif -- Fileból vagy URL-ből új képet hoz létre
ImageCreateFromJpeg -- Fileból vagy URL-ből új képet hoz létre
ImageCreateFromPng -- Fájlból vagy URL-ből új képet hoz létre
imagecreatefromstring -- Create a new image from the image stream in the string
imagecreatefromwbmp -- Create a new image from file or URL
imagecreatefromxbm -- Create a new image from file or URL
imagecreatefromxpm -- Create a new image from file or URL
imagecreatetruecolor -- Create a new true color image
ImageDashedLine -- Szaggatott vonalat rajzol
ImageDestroy -- Megsemmisít egy képet
imageellipse -- Draw an ellipse
ImageFill -- Zárt terület kifestése
imagefilledarc -- Draw a partial ellipse and fill it
imagefilledellipse -- Draw a filled ellipse
ImageFilledPolygon -- Kitöltött sokszöget rajzol
ImageFilledRectangle -- Kitöltött téglalapot rajzol
ImageFillToBorder -- Kitöltés adott határoló színig
ImageFontHeight -- Adott betűtípus magassága
ImageFontWidth -- Adott betűtípus szélessége
imageftbbox -- Give the bounding box of a text using fonts via freetype2
imagefttext -- Write text to the image using fonts using FreeType 2
ImageGammaCorrect --  A GD képre gamma korrekciót alkalmaz
imagegd2 -- Output GD2 image to browser or file
imagegd -- Output GD image to browser or file
ImageGIF -- Kirajzol egy képet, vagy fájlba menti
ImageInterlace -- Interlace bit állítása
ImageJPEG -- Kirajzol egy képet, vagy fájlba menti
ImageLine -- Vonalat rajzol
ImageLoadFont -- Betölt egy betűkészletet
imagepalettecopy -- Copy the palette from one image to another
ImagePng --  Kirajzol PNG egy képet, vagy fájlba menti
ImagePolygon -- Sokszöget rajzol
ImagePSBBox --  Szöveg köré rajzolt legkisebb téglalap méreteit adja PostScript Type1 betűkészletet használva
ImagePSCopyFont --  Make a copy of an already loaded font for further modification
ImagePSEncodeFont --  Megváltoztatja a betűkészlet egy karakterkódolási vektorát
ImagePsExtendFont --  Széthúz vagy zsugorít egy betűkészletet
ImagePSFreeFont -- Egy PostScript Type 1 betűtípus által használt memóriát szabadít fel
ImagePSLoadFont -- Fájlból betölt egy PostScript Type 1 betűtípust
ImagePsSlantFont --  Dönt egy betűkészletet
ImagePSText --  Egy képbe PostScript Type1 típusú szöveget ír
ImageRectangle -- Téglalapot rajzol
imagesetbrush -- Set the brush image for line drawing
ImageSetPixel -- Egy pont színét megváltoztatja
imagesetstyle -- Set the style for line drawing
imagesetthickness -- Set the thickness for line drawing
imagesettile -- Set the tile image for filling
ImageString -- Karakterláncot ír ki (vízszintesen)
ImageStringUp -- Kiír egy karakterláncot lentről fel [mint ahogy a :-)-t kell nézni]
ImageSX -- Kép szélessége
ImageSY -- Kép magassága
imagetruecolortopalette -- Convert a true color image to a palette image
ImageTTFBBox --  TruType betűtípusú szöveg befoglaló téglalapját adja vissza.
ImageTTFText --  TrueType típusú szöveget ír ki egy képre
imagetypes -- Return the image types supported by this PHP build
imagewbmp -- Output image to browser or file
iptcembed -- Embed binary IPTC data into a JPEG image
iptcparse --  Parse a binary IPTC http://www.iptc.org/ block into single tags.
jpeg2wbmp -- Convert JPEG image file to WBMP image file
png2wbmp -- Convert PNG image file to WBMP image file
read_exif_data -- Reads header information stored in TIFF and JPEG images