LVIII. Ming függvénykönyvtár Flash mozik előállításához

Figyelem

Ez a kiterjesztés KÍSÉRLETI JELLEGGEL MŰKÖDIK. Ez azt jelenti, hogy minden itt dokumentált működés, beleértve a függvények nevét, működését vagy bármi más, amit a kiterjesztés kapcsán leírtunk megváltozhat egy későbbi PHP kiadásban minden figyelmeztetés nélkül. Ezt a kiterjesztést csak a saját felelősségedre használd!

Bevezetés

Mindenekelőtt: A "Ming" nem mozaikszó. A Ming egy nyílt forráskódu (LGPL) függvénykönyvtár, amely segítségével SWF formátumú (Flash) mozikat tudsz létrehozni. A Ming függvényeivel nagyjából lefedi a Flash 4 összes képeségét, mint: alakzatok, színátmenetek, bitmap képek (png és jpeg formátum), alakváltozások, szövegek, gombok, akciók, moziklipek, mp3 aláfestőzenék (stream típus), és színtranszformációk. Az egyedüli hiányosság, hogy eseményekhez rendelt hangkeltést nem tudunk vele létrehozni.

Érdemes még most, mindenek előtt tisztázni: a különféle hosszokat, távolságokat, méreteket mind "twip" (twenty units per pixel) mértékegységben kell megadni. Ez annyit jelent, hogy egy eredeti méreteiben megjelenített Flash moziban egy képpont húsz twinpek felel meg. Így lehet csak pontos, jól nagyítható mozikat létrehozni.

A már korábban létező PHP/libswf modulhoz képest a Ming több előrelépést is jelent. Egyrészt a Ming nyílt forráskódú, így lehetőség van bárhol, bármilyen rendszeren annak használatára, ahol a forrásból fordítást végre tudod hajtani. A libswf ezzel szemben nem publikus forrással rendelkezik, és csak a jelentősebb platformokra fordítottak belőle bináris függvénykönyvtárt. Ezen platformok közt a Windows nincs jelen. A Ming ráadásul jóval emberközelibb módon kínálja fel a Flash generáláshoz szükséges eljárásokat, ezeket különféle objektumokon keresztül tudjuk hívni. A Ming jelenleg is fejlesztés és karbantartás alatt áll. Ha van olyan, amit a Ming nem tud, de szükségesnek érzed, nosza tudasd velünk ezt a következő címen: ming@opaque.net.

A Ming modul a 4.0.5-ös php verziótól szerepel a hivatalos kiadásban.

Követelmények

A Ming használatbavételéhez először is le kell fordítanod, és telepítened azt. Letölthető forráskódot, és telepítési útmutatót találsz a Ming saját honlapján: http://www.opaque.net/ming/. Ugyanitt találhasz példákat, egy kissebb gyorstalpalót, és a legfrissebb Ming-kapcsolatos híreket.

Töltsd le a Ming forráskódjának tömörített állományát, csomagold ki. Lépj bele a Ming könyvtárba, majd a következp parancsokat add ki: make, majd ha ez végzett: make isntall.

Ezen műveletek során létrejön a libming.so bináris állomány és a megfelelő helyre is telepedik: /usr/lib/. Emellett egy ming.h állomány is helyet kap az /usr/include/ könyvtárban. Ha máshová szeretnéd telepíteni, akkor fordítás előtt módosítsd a Makefile állomány PREFIX= bejegyzését, hogy a telepítés helyét megjelöld magad.

Telepítés

Példa 1. php-be fordított változat (unix)       mkdir <phpdir>/ext/ming 
       cp php_ext/* <phpdir>/ext/ming 
       cd <phpdir>
       ./buildconf 
       ./configure --with-ming <egyéb konfig beállításaid>

      

Fordítsd és telepítsd szokás szerint a php-t, szükség esetén indítsd újra a webszervert.

Ezekután izlés szerint vagy beteszed a php.ini fájlodba a extension=php_ming.so sort, vagy minden olyan oldalon, ahol szükséges, magad töltöd be a modult a dl('php_ming.so'); paranccsal.

Futásidejű beállítások

Ez a kiterjesztés semmilyen konfigurációs beállításokat nem definiál.

Erőforrás típusok

Előre definiált állandók

Az itt listázott állandókat ez a kiterjesztés definiálja, és csak akkor elérhetőek, ha az adott kiterjesztés be van fordítva a PHP-be, vagy dinamikusan betöltött.

SWFBUTTON_HIT (integer)

SWFBUTTON_DOWN (integer)

SWFBUTTON_OVER (integer)

SWFBUTTON_UP (integer)

SWFBUTTON_MOUSEUPOUTSIDE (integer)

SWFBUTTON_DRAGOVER (integer)

SWFBUTTON_DRAGOUT (integer)

SWFBUTTON_MOUSEUP (integer)

SWFBUTTON_MOUSEDOWN (integer)

SWFBUTTON_MOUSEOUT (integer)

SWFBUTTON_MOUSEOVER (integer)

SWFFILL_RADIAL_GRADIENT (integer)

SWFFILL_LINEAR_GRADIENT (integer)

SWFFILL_TILED_BITMAP (integer)

SWFFILL_CLIPPED_BITMAP (integer)

SWFTEXTFIELD_HASLENGTH (integer)

SWFTEXTFIELD_NOEDIT (integer)

SWFTEXTFIELD_PASSWORD (integer)

SWFTEXTFIELD_MULTILINE (integer)

SWFTEXTFIELD_WORDWRAP (integer)

SWFTEXTFIELD_DRAWBOX (integer)

SWFTEXTFIELD_NOSELECT (integer)

SWFTEXTFIELD_HTML (integer)

SWFTEXTFIELD_ALIGN_LEFT (integer)

SWFTEXTFIELD_ALIGN_RIGHT (integer)

SWFTEXTFIELD_ALIGN_CENTER (integer)

SWFTEXTFIELD_ALIGN_JUSTIFY (integer)

SWFACTION_ONLOAD (integer)

SWFACTION_ENTERFRAME (integer)

SWFACTION_UNLOAD (integer)

SWFACTION_MOUSEMOVE (integer)

SWFACTION_MOUSEDOWN (integer)

SWFACTION_MOUSEUP (integer)

SWFACTION_KEYDOWN (integer)

SWFACTION_KEYUP (integer)

SWFACTION_DATA (integer)

Előre definiált osztályok

A következő osztályokat ez a kiterjesztés definiálja azaz csak akkor érhetőek el, ha ez a kiterjesztés a PHP-be fordítva vagy betöltve rendelkezésre áll.

A Ming 13 új osztályt hoz be a PHP rendszerbe, ezek mind saját tulajdonságokkal és eljárásokkal rendelkeznek. A használatba vételükhöz érdemes tehát ismerni, hogy kezeli a PHP az objektum alapú programozást.

swfshape

swffill

swfgradient

swfbitmap

swftext

swftextfield

swffont

swfdisplayitem

swfmovie

swfbutton

swfaction

swfmorph

swfsprite

Tartalom
ming_setcubicthreshold --  Set cubic threshold (?)
ming_setscale --  Set scale (?)
ming_useswfversion --  Use SWF version (?)
SWFAction -- Creates a new Action.
SWFBitmap->getHeight -- Returns the bitmap's height.
SWFBitmap->getWidth -- Returns the bitmap's width.
SWFBitmap -- Loads Bitmap object
swfbutton_keypress --  Returns the action flag for keyPress(char)
SWFbutton->addAction -- Adds an action
SWFbutton->addShape -- Adds a shape to a button
SWFbutton->setAction -- Sets the action
SWFbutton->setdown -- Alias for addShape(shape, SWFBUTTON_DOWN))
SWFbutton->setHit -- Alias for addShape(shape, SWFBUTTON_HIT)
SWFbutton->setOver -- Alias for addShape(shape, SWFBUTTON_OVER)
SWFbutton->setUp -- Alias for addShape(shape, SWFBUTTON_UP)
SWFbutton -- Creates a new Button.
SWFDisplayItem->addColor -- Adds the given color to this item's color transform.
SWFDisplayItem->move -- Moves object in relative coordinates.
SWFDisplayItem->moveTo -- Moves object in global coordinates.
SWFDisplayItem->multColor -- Multiplies the item's color transform.
SWFDisplayItem->remove -- Removes the object from the movie
SWFDisplayItem->Rotate -- Rotates in relative coordinates.
SWFDisplayItem->rotateTo -- Rotates the object in global coordinates.
SWFDisplayItem->scale -- Scales the object in relative coordinates.
SWFDisplayItem->scaleTo -- Scales the object in global coordinates.
SWFDisplayItem->setDepth -- Sets z-order
SWFDisplayItem->setName -- Sets the object's name
SWFDisplayItem->setRatio -- Sets the object's ratio.
SWFDisplayItem->skewX -- Sets the X-skew.
SWFDisplayItem->skewXTo -- Sets the X-skew.
SWFDisplayItem->skewY -- Sets the Y-skew.
SWFDisplayItem->skewYTo -- Sets the Y-skew.
SWFDisplayItem -- Creates a new displayitem object.
SWFFill->moveTo -- Moves fill origin
SWFFill->rotateTo -- Sets fill's rotation
SWFFill->scaleTo -- Sets fill's scale
SWFFill->skewXTo -- Sets fill x-skew
SWFFill->skewYTo -- Sets fill y-skew
SWFFill -- Loads SWFFill object
swffont->getwidth -- Returns the string's width
SWFFont -- Loads a font definition
SWFGradient->addEntry -- Adds an entry to the gradient list.
SWFGradient -- Creates a gradient object
SWFMorph->getshape1 -- Gets a handle to the starting shape
SWFMorph->getshape2 -- Gets a handle to the ending shape
SWFMorph -- Creates a new SWFMorph object.
SWFMovie->add -- Bármiféle elem moziba helyezése.
SWFMovie->nextframe -- Az animáció következő kockájára ugrik.
SWFMovie->output -- A kész mozi kiemetre küldése.
SWFMovie->remove -- Removes the object instance from the display list.
SWFMovie->save -- Saves your movie in a file.
SWFMovie->setbackground -- Sets the background color.
SWFMovie->setdimension -- Sets the movie's width and height.
SWFMovie->setframes -- Sets the total number of frames in the animation.
SWFMovie->setrate -- Sets the animation's frame rate.
SWFMovie->streammp3 -- Streams a MP3 file.
SWFMovie -- Egy új, 4-es SWF változatnak megfelelő Flash mozi objektumot hoz létre.
SWFShape->addFill -- Adds a solid fill to the shape.
SWFShape->drawCurve -- Draws a curve (relative).
SWFShape->drawCurveTo -- Draws a curve.
SWFShape->drawLine -- Draws a line (relative).
SWFShape->drawLineTo -- Draws a line.
SWFShape->movePen -- Moves the shape's pen (relative).
SWFShape->movePenTo -- Moves the shape's pen.
SWFShape->setLeftFill -- Sets left rasterizing color.
SWFShape->setLine -- Sets the shape's line style.
SWFShape->setRightFill -- Sets right rasterizing color.
SWFShape -- Creates a new shape object.
SWFSprite->add -- Adds an object to a sprite
SWFSprite->nextframe -- Moves to the next frame of the animation.
SWFSprite->remove -- Removes an object to a sprite
SWFSprite->setframes -- Sets the total number of frames in the animation.
SWFSprite -- Creates a movie clip (a sprite)
SWFText->addString -- Draws a string
SWFText->getWidth -- Computes string's width
SWFText->moveTo -- Moves the pen
SWFText->setColor -- Sets the current font color
SWFText->setFont -- Sets the current font
SWFText->setHeight -- Sets the current font height
SWFText->setSpacing -- Sets the current font spacing
SWFText -- Creates a new SWFText object.
SWFTextField->addstring -- Concatenates the given string to the text field
SWFTextField->align -- Sets the text field alignment
SWFTextField->setbounds -- Sets the text field width and height
SWFTextField->setcolor -- Sets the color of the text field.
SWFTextField->setFont -- Sets the text field font
SWFTextField->setHeight -- Sets the font height of this text field font.
SWFTextField->setindentation -- Sets the indentation of the first line.
SWFTextField->setLeftMargin -- Sets the left margin width of the text field.
SWFTextField->setLineSpacing -- Sets the line spacing of the text field.
SWFTextField->setMargins -- Sets the margins width of the text field.
SWFTextField->setname -- Sets the variable name
SWFTextField->setrightMargin -- Sets the right margin width of the text field.
SWFTextField -- Szövegmező objektum létrehozása