LXII. MySQL függvények

E függvények segítségével érheted el a MySQL adatbázisokat. Ahhoz, hogy ezeket a függvényeket használhasd, a php-t a --with-mysql opcióval kell lefordítanod. Ha nem adod meg az opció után a mysql elérési útvonalát, akkor a php a beépített mysql kliens könyvtárat fogja használni. Ha a felhasználók más alkalmazásokat is használnak, amelyek mysql-t használnak (például a php 3-as és 4-es verzióját, vagy az auth-mysql-t), akkor mindig meg kell adni a mysql elérési útvonalát a --with-mysql=/path/to/mysql formában. Ez ki fogja kényszeríteni, hogy a meglévő mysql kliens könyvtárat használja a php, elkerülve az ebből adódó ütközéseket.

A MySQL-ről további információt a http://www.mysql.com/ címen találsz.

A MySQL dokumentációját pedig a http://www.mysql.com/documentation/.

Az alábbi kis példa bemutatja, hogyan lehet MySQL adatbázisokhoz csatlakozni, kérést végrehajtani, kiíratni az eredményt és megszüntetni a kapcsolatot.

Példa 1. MySQL modul áttekintő példa

<?php
// Csatlakozás, adatbázis kiválasztása
$kapcsolat = mysql_connect("mysql_hoszt", "mysql_azonosito", "mysql_jelszo")
  or die("Nem tudok csatlakozni");
print "A kapcsolódás sikerül";
mysql_select_db("az_en_adatbazisom")
  or die("Nem sikerült kiválasztanom az adatbázist");

// SQL kérés végrehajtása
$keres = "SELECT * FROM az_en_tablam";
$eredmeny = mysql_query($keres) or die("Hiba a kérésben");

// Az eredmény kiírása HTML-ben
print "<table>\n";
while ($line = mysql_fetch_array($eredmeny, MYSQL_ASSOC)) {
  print "\t<tr>\n";
  foreach ($sor as $egy_oszlop) {
    print "\t\t<td>$egy_oszlop</td>\n";
  }
  print "\t</tr>\n";
}
print "</table>\n";

// Kapcsolat lezárása
mysql_close($kapcsolat);
?>

Tartalom
mysql_affected_rows -- Az előző MySQL műveletben érintett sorok számát adja meg
mysql_change_user --  Aktív kapcsolat felhasználójának módosítása
mysql_client_encoding -- Returns the name of the character set
mysql_close -- Lezár egy MySQL kapcsolatot
mysql_connect -- Kapcsolatot nyit meg egy MySQL szerverhez
mysql_create_db -- Létrehoz egy MySQL adatbázist
mysql_data_seek -- Belső eredménymutató mozgatása
mysql_db_name -- Get result data
mysql_db_query -- MySQL kérést küld az adatbázisnak
mysql_drop_db -- Töröl egy MySQL adatbázist
mysql_errno --  Az előző MySQL művelet hibakódját tartalmazza
mysql_error --  Az előző MySQL művelet hibaszövegét adja
mysql_escape_string --  Egy karakerláncban szereplő speciális karakterek értelmezését szünteti meg.
mysql_fetch_array --  Kérés egy sorát adja vissza (tetszőleges) tömb formájában.
mysql_fetch_assoc --  Az eredmény egy sorát asszociatív tömbként adja vissza.
mysql_fetch_field --  Eredményhalmaz egy oszlopáról ad információt objektum formájában
mysql_fetch_lengths --  Az eredmény oszlopainak hosszáról nyújt információt
mysql_fetch_object --  Az eredmény következő sorát objektum formájában adja vissza
mysql_fetch_row -- Az eredmény következő sorát adja vissza számmal indexelt tömb formájában
mysql_field_flags --  Adott eredmény adott mezejének flagjeit adja vissza.
mysql_field_len --  A kérdezett mező hosszát adja vissza
mysql_field_name --  Adott mező nevét adja vissza
mysql_field_seek --  Az eredménymutatót a kívánt pozícióba mozgatja
mysql_field_table --  Visszaadja annak a táblának a nevét, melyben a megadott mező található
mysql_field_type --  Az eredmény adott mezejének típusát adja vissza
mysql_free_result -- Felszabadítja az eredmény által lefoglalt memóriát
mysql_get_client_info -- MySQL kliens információ
mysql_get_host_info -- MySQL kiszolgáló információ
mysql_get_proto_info -- MySQL protokoll információ
mysql_get_server_info -- MySQL szerver információ
mysql_info --  Get information about the most recent query
mysql_insert_id --  Visszaadja az előző INSERT művelet által előállított id-t
mysql_list_dbs --  Kilistázza a MySQL szerveren elérhető adatbázisokat
mysql_list_fields -- Kilistázza a MySQL eredmény mezőit
mysql_list_processes -- List MySQL processes
mysql_list_tables -- Adott adatbázisbeli táblaneveket listázza
mysql_num_fields -- Az eredményben szereplő mezők számát adja
mysql_num_rows -- Az eredményben szereplő sorok számát adja vissza.
mysql_pconnect --  Perzisztens kapcsolatot nyit meg a MySQL szerverhez
mysql_ping -- Ping a server connection or reconnect if there is no connection
mysql_query -- MySQL kérést küld a szervernek
mysql_real_escape_string --  Escapes special characters in a string for use in a SQL statement, taking into account the current charset of the connection.
mysql_result -- Eredmény egy sorának lekérdezése
mysql_select_db -- Kiválaszt egy MySQL adatbázist
mysql_stat -- Get current system status
mysql_tablename -- Egy tábla nevével tér vissza
mysql_thread_id -- Return the current thread ID
mysql_unbuffered_query --  SQL kérést küld küld a MySQL-nek anélkül, hogy az eredményt előfeldolgozná.