LXV. Hálózatkezelési Függvények

Bevezetés

Követelmények

Az itt leírt függvények a standard modulban találhatóak, ami mindig rendelkezésre áll.

Telepítés

Semmilyen telepítés nem szükséges ezen függvények használatához, a PHP alapelemei.

Futásidejű beállítások

Ez a kiterjesztés semmilyen konfigurációs beállításokat nem definiál.

Erőforrás típusok

Ez a kiterjesztés semmilyen erőforrás típust nem definiál.

Előre definiált állandók

Az itt felsorolt konstansok minden elérthetőek mivel részei a PHP alaptelepítésének.

Táblázat 1. openlog() Options

ConstantDescription
LOG_CONS if there is an error while sending data to the system logger, write directly to the system console
LOG_NDELAY open the connection to the logger immediately
LOG_ODELAY (default) delay opening the connection until the first message is logged
LOG_PERRORprint log message also to standard error
LOG_PIDinclude PID with each message

Táblázat 2. syslog() Priorities (in descending order)

ConstantDescription
LOG_EMERGsystem is unusable
LOG_ALERTaction must be taken immediately
LOG_CRITcritical conditions
LOG_ERRerror conditions
LOG_WARNINGwarning conditions
LOG_NOTICEnormal, but significant, condition
LOG_INFOinformational message
LOG_DEBUGdebug-level message
Tartalom
checkdnsrr --  Adott Internet domainnév vagy IP címnek megfelelő bejegyzés létének vizsgálata a DNS rekordokban
closelog -- Syslog (rendszer napló) kapcsolat zárása
debugger_off -- A beépített PHP debugger letiltása
debugger_on -- A beépített PHP debugger engedélyezése
define_syslog_variables -- A rendszer naplózóval kapcsolatos konstansok inicializálása
fsockopen --  Internet vagy Unix domain socket megnyitása
gethostbyaddr --  Adott IP címnek megfelelő hostnév kinyerése
gethostbyname --  Kinyeri a megadott Internet hostnak megfelelő IP címet
gethostbynamel --  Adott hostnévnek megfelelő összes IP cím listájának kinyerése
getmxrr --  Adott Internet hostnévhez tartozó MX rekordok kigyűjtése
getprotobyname --  Névvel megadott protokol számát adja vissza
getprotobynumber --  Számmal megadott protokol nevét adja vissza
getservbyname --  Adott szolgáltatástípus portszámának megallapítása név alapján
getservbyport --  Adott porton levő szolgáltatás nevének megállapítása
ip2long --  Pontozott IP címet tartalmazó karakterláncot valódi IP cimmé alakít
long2ip --  Négy byteon tárolt (IPv4) hálózatcímet alakít az Internet szabványnak megfelelő pontozott formára
openlog -- A rendszer naplózóval való kapcsolat nyitása
pfsockopen --  Tartós Internet vagy Unix domain socket-kapcsolat megnyitása
socket_get_status --  Egy már meglévő socket adatainak kinyerése
socket_set_blocking -- Adott socketen a blokkoló/nem blokkoló mód kapcsolgatása
socket_set_timeout -- Adott socket időtúllépési periódusának állítása
syslog -- Syslog üzenet létrehozása