LXX. Oracle 8 függvények

Ezekkel a függvényekkel az Oracle8 és Oracle7 adatbázisokat érheted el, az Oracle8 Call-Interface (OCI8) használatával. Az Oracle8 kliens könyvtárakra szükséged lesz, ha szeretnéd ezt a kiterjesztést használni.

Ez a kiterjesztés rugalmasabb, mint a hagyományos Oracle kiterjesztés. Lehetővé teszi globális és lokális PHP változók kötését Oracle értékekhez, teljes LOB, FILE és ROWID támogatással rendelkezik, és lehetővé teszi a felhasználó által megadott változók használatát.

Mielőtt elkezdenéd használni ezt a kiterjesztést, győződj meg róla, hogy az Oracle környezeti változók helyesen be vannak állítva az Oracle és a webszerver felhasználó számára. Az értékek, amiket esetleg be kell állítanod a kövezkezők:

 • ORACLE_HOME

 • ORACLE_SID

 • LD_PRELOAD

 • LD_LIBRARY_PATH

 • NLS_LANG

 • ORA_NLS33

Miután beállítottad a könyezeti változókat a webszerver felhasználó számára, add hozzá a webszerver felhasználót (nobody, www) az oracle csoporthoz.

Ha a webszerver nem indul el, vagy lefagy induláskor: Ellenőrizd, hogy az Apache szervert a pthread könyvtárral fordítottad-e:

# ldd /www/apache/bin/httpd 
  libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x4001c000)
  libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x4002f000)
  libcrypt.so.1 => /lib/libcrypt.so.1 (0x4004c000)
  libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x4007a000)
  libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4007e000)
  /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)

Ha a libpthread nincs bent a listában, újra kell telepítened az Apache szervert:

# cd /usr/src/apache_1.3.xx
# make clean
# LIBS=-lpthread ./config.status
# make
# make install

Példa 1. OCI tippek

<?php
// A tippeket sergo@bacup.ru küldte be

// Használd az OCI_DEFAULT opciót a végrehajtásnál,
// ha késleltetni szeternéd a végrehjtást
OCIExecute($stmt, OCI_DEFAULT);

// Lekérdezett adatok használatához (fetch után):

$result = OCIResult($stmt, $n);
if (is_object($result)) { $result = $result->load(); }

// INSERT vagy UPDATE parancsokhoz:

$sql = "insert into table (mezo1, mezo2) values (mezo1 = 'érték',
 mezo2 = empty_clob()) returning mezo2 into :mezo2";
OCIParse($conn, $sql);
$clob = OCINewDescriptor($conn, OCI_D_LOB);
OCIBindByName($stmt, ":mezo2", &$clob, -1, OCI_B_CLOB);
OCIExecute($stmt, OCI_DEFAULT);
$clob->save("valami szöveg");
OCICommit($conn);

?>

Könnyen elérheted a tárolt eljárásokat, éppen úgy, mint parancssorból.

Példa 2. Tárolt eljárások használata

<?php
// webmaster@remoterealty.com küldte be a következő kódot:

$sth = OCIParse ( $dbh, "begin sp_newaddress( :cimid, '$keresztnev',
 '$csaladinev', '$ceg', '$cim1', '$cim2', '$varos', '$megye',
 '$irszam', '$orszag', :hibakod );end;" );

// Ez a parancs meghívja az sp_newaddress nevű tárolt eljárást,
// a :cimid ki és bemeneti változóval és a :hibakod kimeneti
// változóval. Ezután a változó kötéseket kell elvégezni:

  OCIBindByName ( $sth, ":cimid", $cimid, 10 );
  OCIBindByName ( $sth, ":hibakod", $hibakod, 10 );
  OCIExecute ( $sth );

?>

Tartalom
OCIBindByName --  PHP változó kötése egy Oracle értékhez
OCICancel -- Kurzorral olvasás befejezése
OCICollAppend -- [Eddig] nem dokumentált
OCICollAssign -- [Eddig] nem dokumentált
OCICollAssignElem -- [Eddig] nem dokumentált
OCICollGetElem -- [Eddig] nem dokumentált
OCICollMax -- [Eddig] nem dokumentált
OCICollSize -- [Eddig] nem dokumentált
OCICollTrim -- [Eddig] nem dokumentált
OCIColumnIsNULL -- NULL értékű mező azonosítása
OCIColumnName -- Oszlop neve egy eredménytáblában
OCIColumnPrecision -- [Eddig] nem dokumentált
OCIColumnScale -- [Eddig] nem dokumentált
OCIColumnSize -- Oszlop mérete egy eredménytáblában
OCIColumnType -- Oszlop adattípusa egy eredménytáblában
OCIColumnTypeRaw -- [Eddig] nem dokumentált
OCICommit -- Függőben lévő tranzakciók végrehajtása
OCIDefineByName --  PHP változó használata a definiálási lépésben egy SELECT számára
OCIError -- A legutóbbi parancs / kapcsolat / általános hiba visszaadása
OCIExecute -- Parancs futtatása
OCIFetch -- A következő eredmény sor lekérdezése
OCIFetchInto -- A következő sor lekérdezése tömbbe
OCIFetchStatement -- Miden eredménysor lekérdezése egy tömbbe
OCIFreeCollection -- [Eddig] nem dokumentált
OCIFreeCursor --  Kurzorhoz rendelt erőforrások felszabadítása
OCIFreeDesc -- Felszabadít egy LOB leírót
OCIFreeStatement --  Parancshoz rendelt erőforrások felszabadítása
OCIInternalDebug --  A belső debug kimenet engedélyezése / letiltása
OCILoadLob -- [Eddig] nem dokumentált
OCILogOff -- Oracle kapcsolat bontása
OCILogon -- Oracle adatbázis kapcsolat létesítése
OCINewCollection -- [Eddig] nem dokumentált
OCINewCursor --  Új kurzor (parancs eredmény kezelő) megnyitása
OCINewDescriptor --  Egy új üres LOB vagy FILE leírót hoz létre
OCINLogon -- Új Oracle adatbázis kapcsolat létrehozása
OCINumCols --  Az eredményoszlopok száma egy eredménytáblában
OCIParse -- SQL lekérdezés feldolgozása, parancs visszaadása
OCIPLogon -- Oracle adatbáziscsatlakozás állandó kapcsolattal
OCIResult -- Mező értékének visszaadása lekérdezett sorból
OCIRollback -- Függőben lévő tranzakciók visszavonása
OCIRowCount -- Az érintett sorok száma
OCISaveLob -- [Eddig] nem dokumentált
OCISaveLobFile -- [Eddig] nem dokumentált
OCIServerVersion -- Szerver verzió információ visszaadása
OCISetPrefetch -- Az előzetesen lehívott sorok számának beállítása
OCIStatementType -- OCI parancs típusát adja vissza
OCIWriteLobToFile -- [Eddig] nem dokumentált