LXXXVII. Reguláris kifejezések függvényei (Perl kompatibilis)

Bevezetés

Ezekben a függvényekben használatos minták szintaktikája nagyon hasonlít a PERL-ben megismerthez. A kifejezéseket határolójelek közé kell rakni, például perjelek / közé. Az alfanumerikus karakterektől és a visszaperjeltől (\) eltekintve bármi használható határolójelként. Ha a határolójel magában a kifejezésben is szerepel, akkor egy visszaperjelet (\) kell eléírni. A PHP 4.0.4-s verziójától kezdve lehetőség van a (), {}, [], és <> párban álló határolók használatára, ahogy Perl-ben is.

A lezáró határolójelet különféle módosítók követhetik, amelyek a mintailleszkedést befolyásolják. Bővebben: Minta módosítók fejezet.

PHP a kiterjesztett POSIX reguláris kifejezéseket is támogatja.

Követelmények

A reguláris kifejezések támogatását a PCRE könyvtár biztosítja. Ez nyílt forráskódú szoftver, amit Philip Hazel írt, és a szerzői jogok az angliai Cambridge Egyetem tulajdona. A csomag hozzáférhető a ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/ címen.

Telepítés

PHP 4.2.0 -től kezdve ezek függvények alapértelmezésben telepítve lesznek. Régebbi verziók esetén a PHP-t a --with-pcre-regex[=DIR] opcióval kellett fordítani. A függvényeket le lehet tiltani fordítás idején a --without-pcre-regex opció megadásával.

Futásidejű beállítások

Ez a kiterjesztés semmilyen konfigurációs beállításokat nem definiál.

Erőforrás típusok

Ez a kiterjesztés semmilyen erőforrás típust nem definiál.

Előre definiált állandók

Az itt listázott állandókat ez a kiterjesztés definiálja, és csak akkor elérhetőek, ha az adott kiterjesztés be van fordítva a PHP-be, vagy dinamikusan betöltött.

Táblázat 1. PREG állandók

állandóleírás
PREG_PATTERN_ORDER Azt eredményezi, hogy a $matches[0] olyan tömb lesz, ahol az összes a teljes mintára illeszkedő szövegrész lesz egymás után, a $matches[1] tömbben pedig azok a szövegrészek, amelyek első "gyűjtő" részmintára illeszkednek, és így tovább. Ezt a preg_match_all() függvény paramétereként lehet használni.
PREG_SET_ORDER Azt eredményezi, hogy $matches[0]-ben az első illesztés eredményeit, a $matches[1] a másodikét fogja tartalmazni, és így tovább. Ezt a preg_match_all() függvény paramétereként lehet használni.
PREG_OFFSET_CAPTURE Lásd a PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE állandót! Ez a PHP 4.3.0 verziójától használható.
PREG_SPLIT_NO_EMPTY Ennek hatására csak a nem üres elemeket adja vissza a preg_split() függvény eredményül.
PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE Ekkor a kerekzárójelek közé fogott ("gyűjtő") részmintára illeszkedő szövegrészeket is visszadja a preg_split() függvény. Ez a jelző a PHP 4.0.5 verziójától használható.
PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE Minden egyezéshez az egyezés kezdőpozicióját is visszaadja az eredményben. Ez maga után vonja, hogy a visszaadott tömb minden eleme olyan tömb lesz, amelynek a 0. indexe az illeszkedő szöveget tartalmazza, míg az 1. indexen levő elem ennek a subject-en belüli kezdőpozicióját. Ez a jelzőbit PHP 4.3.0 verziójától használható.

Példák

Példa 1. Példák érvényes mintákra

  • /<\/\w+>/

  • |(\d{3})-\d+|Sm

  • /^(?i)php[34]/

  • {^\s+(\s+)?$}

Példa 2. Példák helytelen mintákra

  • /href='(.*)' - hiányzó lezáró határolókarakter

  • /\w+\s*\w+/J - ismeretlen módosító 'J'

  • 1-\d3-\d3-\d4| - hiányzó kezdő határolókarakter

Tartalom
Minta módosítók -- A lehetséges, PCRE reguláris kifejezések kiértékelését befolyásoló módosítók felsorolása
Regurális kifejezések szintaxisa -- PCRE regurális kifejezések nyelvtanának leírása
preg_grep --  Visszaadja azokat a tömbelemeket, amelyek illeszkednek a mintára
preg_match_all -- Reguláris kifejezés teljeskörű illesztését végzi
preg_match -- Reguláris kifejezést illeszt a megadott szövegre
preg_quote -- Reguláris kifejezés metakaraktereit literálissá változtatja
preg_replace_callback -- Reguláris kifejezés alapján keres és a megadott függvényt meghívva végzi a cserét
preg_replace -- Reguláris kifejezés alapján keres és cserél
preg_split -- Sztringet darabol fel reguláris kifejezésre illeszkedő részei mentén