CIII. W32api functions

Bevezetés

This extension is a generic extension API to DLLs. This was originally written to allow access to the Win32 API from PHP, although you can also access other functions exported via other DLLs.

Currently supported types are generic PHP types (strings, booleans, floats, integers and nulls) and types you define with w32api_deftype().

Figyelem

Ez a kiterjesztés KÍSÉRLETI JELLEGGEL MŰKÖDIK. Ez azt jelenti, hogy minden itt dokumentált működés, beleértve a függvények nevét, működését vagy bármi más, amit a kiterjesztés kapcsán leírtunk megváltozhat egy későbbi PHP kiadásban minden figyelmeztetés nélkül. Ezt a kiterjesztést csak a saját felelősségedre használd!

Követelmények

This extension will only work on Windows systems.

Telepítés

Semmilyen telepítés nem szükséges ezen függvények használatához, a PHP alapelemei.

Futásidejű beállítások

Ez a kiterjesztés semmilyen konfigurációs beállításokat nem definiál.

Erőforrás típusok

This extension defines one resource type, used for user defined types. The name of this resource is "dynaparm".

Előre definiált állandók

Az itt listázott állandókat ez a kiterjesztés definiálja, és csak akkor elérhetőek, ha az adott kiterjesztés be van fordítva a PHP-be, vagy dinamikusan betöltött.

DC_MICROSOFT (integer)

DC_BORLAND (integer)

DC_CALL_CDECL (integer)

DC_CALL_STD (integer)

DC_RETVAL_MATH4 (integer)

DC_RETVAL_MATH8 (integer)

DC_CALL_STD_BO (integer)

DC_CALL_STD_MS (integer)

DC_CALL_STD_M8 (integer)

DC_FLAG_ARGPTR (integer)

Példák

This example gets the amount of time the system has been running and displays it in a message box.

Példa 1. Get the uptime and display it in a message box

<?php
// Define constants needed, taken from
// Visual Studio/Tools/Winapi/WIN32API.txt
define("MB_OK", 0);

// Load the extension in
dl("php_w32api.dll");

// Register the GetTickCount function from kernel32.dll
w32api_register_function("kernel32.dll", 
             "GetTickCount",
             "long");
             
// Register the MessageBoxA function from User32.dll
w32api_register_function("User32.dll",
             "MessageBoxA",
             "long");

// Get uptime information
$ticks = GetTickCount();

// Convert it to a nicely displayable text
$secs = floor($ticks / 1000);
$mins = floor($secs / 60);
$hours = floor($mins / 60);

$str = sprintf("You have been using your computer for:".
        "\r\n %d Milliseconds, or \r\n %d Seconds".
        "or \r\n %d mins or\r\n %d hours %d mins.",
        $ticks,
        $secs,
        $mins,
        $hours,
        $mins - ($hours*60));

// Display a message box with only an OK button and the uptime text
MessageBoxA(NULL, 
      $str, 
      "Uptime Information", 
      MB_OK);
?>
Tartalom
w32api_deftype -- Defines a type for use with other w32api_functions
w32api_init_dtype --  Creates an instance of the data type typename and fills it with the values passed
w32api_invoke_function -- Invokes function funcname with the arguments passed after the function name
w32api_register_function -- Registers function function_name from library with PHP
w32api_set_call_method -- Sets the calling method used