H. Függelék. Erőforrás típusok listája

Az alábbiakban PHP erőforrásokat előállító, használó és megszüntető függvények neveinek listája látható. Az is_resource() függvény használható az erőforrás típusok ellenőrzésére. A get_resource_type() adja vissza, hogy pontosan milyen típusú az adott erőforrás.

Táblázat H-1. Erőforrás típusok

Erőforrás típus neveLéterhozzaHasználjaMegszüntetiLeírás
aspell aspell_new() aspell_check(), aspell_check_raw(), aspell_suggest() Nincs Aspell szótár
bzip2 bzopen() bzerrno(), bzerror(), bzerrstr(), bzflush(), bzread(), bzwrite() bzclose() Bzip2 állomány
COM com_load() com_invoke(), com_propget(), com_get(), com_propput(), com_set(), com_propput() Nincs COM objektum referencia
VARIANT    
cpdf cpdf_open() cpdf_page_init(), cpdf_finalize_page(), cpdf_finalize(), cpdf_output_buffer(), cpdf_save_to_file(), cpdf_set_current_page(), cpdf_begin_text(), cpdf_end_text(), cpdf_show(), cpdf_show_xy(), cpdf_text(), cpdf_set_font(), cpdf_set_leading(), cpdf_set_text_rendering(), cpdf_set_horiz_scaling(), cpdf_set_text_rise(), cpdf_set_text_matrix(), cpdf_set_text_pos(), cpdf_set_text_pos(), cpdf_set_word_spacing(), cpdf_continue_text(), cpdf_stringwidth(), cpdf_save(), cpdf_translate(), cpdf_restore(), cpdf_scale(), cpdf_rotate(), cpdf_setflat(), cpdf_setlinejoin(), cpdf_setlinecap(), cpdf_setmiterlimit(), cpdf_setlinewidth(), cpdf_setdash(), cpdf_moveto(), cpdf_rmoveto(), cpdf_curveto(), cpdf_lineto(), cpdf_rlineto(), cpdf_circle(), cpdf_arc(), cpdf_rect(), cpdf_closepath(), cpdf_stroke(), cpdf_closepath_fill_stroke(), cpdf_fill_stroke(), cpdf_clip(), cpdf_fill(), cpdf_setgray_fill(), cpdf_setgray_stroke(), cpdf_setgray(), cpdf_setrgbcolor_fill(), cpdf_setrgbcolor_stroke(), cpdf_setrgbcolor(), cpdf_add_outline(), cpdf_set_page_animation(), cpdf_import_jpeg(), cpdf_place_inline_image(), cpdf_add_annotation() cpdf_close() PDF dokumentum a CPDF függvényekkel
cpdf outline    
curl curl_init() curl_init(), curl_exec() curl_close() Curl session
dbm dbmopen() dbmexists(), dbmfetch(), dbminsert(), dbmreplace(), dbmdelete(), dbmfirstkey(), dbmnextkey() dbmclose() DBM adatbázis kapcsolat
dba dba_popen() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() dba_close() DBA adatbázis kapcsolat
dba persistent dba_open() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() Nincs Állandó DBA adatbázis kapcsolat
dbase dbase_open() dbase_pack(), dbase_add_record(), dbase_replace_record(), dbase_delete_record(), dbase_get_record(), dbase_get_record_with_names(), dbase_numfields(), dbase_numrecords() dbase_close() Dbase adatbázis kapcsolat
dbx_link_object dbx_connect() dbx_query() dbx_close() dbx kapcsolat
dbx_result_object dbx_query() () Nincs dbx eredmény
domxml attribute    
domxml document    
domxml node    
xpath context    
xpath object    
fbsql database fbsql_select_db() () Nincs fbsql adatbázis
fbsql link fbsql_change_user(), fbsql_connect() fbsql_autocommit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_db(), fbsql_data_seek(), fbsql_db_query(), fbsql_drop_db(), (), fbsql_select_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs() fbsql_close() fbsql adatbázis kapcsolat
fbsql plink fbsql_change_user(), fbsql_pconnect() fbsql_autocommit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_db(), fbsql_data_seek(), fbsql_db_query(), fbsql_drop_db(), (), fbsql_select_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs() Nincs Állandó fbsql adatbázis kapcsolat
fbsql result fbsql_db_query(), fbsql_list_dbs(), fbsql_query(), fbsql_list_fields(), fbsql_list_tables(), fbsql_tablename() fbsql_affected_rows(), fbsql_fetch_array(), fbsql_fetch_assoc(), fbsql_fetch_field(), fbsql_fetch_lengths(), fbsql_fetch_object(), fbsql_fetch_row(), fbsql_field_flags(), fbsql_field_name(), fbsql_field_len(), fbsql_field_seek(), fbsql_field_table(), fbsql_field_type(), fbsql_next_result(), fbsql_num_fields(), fbsql_num_rows(), fbsql_result(), fbsql_num_rows() fbsql_free_result() fbsql eredmény
fdf fdf_open() fdf_create(), fdf_save(), fdf_get_value(), fdf_set_value(), fdf_next_field_name(), fdf_set_ap(), fdf_set_status(), fdf_get_status(), fdf_set_file(), fdf_get_file(), fdf_set_flags(), fdf_set_opt(), fdf_set_submit_form_action(), fdf_set_javascript_action() fdf_close() FDF állomány
ftp ftp_connect() ftp_login(), ftp_pwd(), ftp_cdup(), ftp_chdir(), ftp_mkdir(), ftp_rmdir(), ftp_nlist(), ftp_rawlist(), ftp_systype(), ftp_pasv(), ftp_get(), ftp_fget(), ftp_put(), ftp_fput(), ftp_size(), ftp_mdtm(), ftp_rename(), ftp_delete(), ftp_site() ftp_quit() FTP stream
gd imagecreate(), imagecreatefromgif(), imagecreatefromjpeg(), imagecreatefrompng(), imagecreatefromwbmp(), imagecreatefromstring(), imagecreatetruecolor() imagearc(), imagechar(), imagecharup(), imagecolorallocate(), imagecolorat(), imagecolorclosest(), imagecolorexact(), imagecolorresolve(), imagegammacorrect(), imagegammacorrect(), imagecolorset(), imagecolorsforindex(), imagecolorstotal(), imagecolortransparent(), imagecopy(), imagecopyresized(), imagedashedline(), imagefill(), imagefilledpolygon(), imagefilledrectangle(), imagefilltoborder(), imagegif(), imagepng(), imagejpeg(), imagewbmp(), imageinterlace(), imageline(), imagepolygon(), imagepstext(), imagerectangle(), imagesetpixel(), imagestring(), imagestringup(), imagesx(), imagesy(), imagettftext(), imagefilledarc(), imageellipse(), imagefilledellipse(), imagecolorclosestalpha(), imagecolorexactalpha(), imagecolorresolvealpha(), imagecopymerge(), imagecopymergegray(), imagecopyresampled(), imagetruecolortopalette(), imagesetbrush(), imagesettile(), imagesetthickness() imagedestroy() GD kép
gd font imageloadfont() imagechar(), imagecharup(), imagefontheight() Nincs GD betűtípus
gd PS encoding    
gd PS font imagepsloadfont() imagepstext(), imagepsslantfont(), imagepsextendfont(), imagepsencodefont(), imagepsbbox() imagepsfreefont() GD PS betűtípus
GMP integer gmp_init() gmp_intval(), gmp_strval(), gmp_add(), gmp_sub(), gmp_mul(), gmp_div_q(), gmp_div_r(), gmp_div_qr(), gmp_div(), gmp_mod(), gmp_divexact(), gmp_cmp(), gmp_neg(), gmp_abs(), gmp_sign(), gmp_fact(), gmp_sqrt(), gmp_sqrtrm(), gmp_perfect_square(), gmp_pow(), gmp_powm(), gmp_prob_prime(), gmp_gcd(), gmp_gcdext(), gmp_invert(), gmp_legendre(), gmp_jacobi(), gmp_random(), gmp_and(), gmp_or(), gmp_xor(), gmp_setbit(), gmp_clrbit(), gmp_scan0(), gmp_scan1(), gmp_popcount(), gmp_hamdist() Nincs GMP szám
hyperwave document hw_cp(), hw_docbyanchor(), hw_getremote(), hw_getremotechildren() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_inscoll(), hw_pipedocument(), hw_unlock() hw_deleteobject() Hyperwave objektum
hyperwave link hw_connect() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_cp(), hw_deleteobject(), hw_docbyanchor(), hw_docbyanchorobj(), hw_errormsg(), hw_edittext(), hw_error(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getremotechildren(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getobject(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquery(), hw_getobjectbyqueryobj(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_mv(), hw_incollections(), hw_info(), hw_inscoll(), hw_insdoc(), hw_insertdocument(), hw_insertobject(), hw_mapid(), hw_modifyobject(), hw_pipedocument(), hw_unlock(), hw_who(), hw_getusername() hw_close(), hw_free_document() Hyperwave szerver kapcsolat
hyperwave link persistent hw_pconnect() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_cp(), hw_deleteobject(), hw_docbyanchor(), hw_docbyanchorobj(), hw_errormsg(), hw_edittext(), hw_error(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getremotechildren(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getobject(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquery(), hw_getobjectbyqueryobj(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_mv(), hw_incollections(), hw_info(), hw_inscoll(), hw_insdoc(), hw_insertdocument(), hw_insertobject(), hw_mapid(), hw_modifyobject(), hw_pipedocument(), hw_unlock(), hw_who(), hw_getusername() Nincs Állandó Hyperwave szerver kapcsolat
icap icap_open() icap_fetch_event(), icap_list_events(), icap_store_event(), icap_snooze(), icap_list_alarms(), icap_delete_event() icap_close() icap szerver kapcsolat
imap imap_open() imap_append(), imap_body(), imap_check(), imap_createmailbox(), imap_delete(), imap_deletemailbox(), imap_expunge(), imap_fetchbody(), imap_fetchstructure(), imap_headerinfo(), imap_header(), imap_headers(), imap_listmailbox(), imap_getmailboxes(), imap_get_quota(), imap_status(), imap_listsubscribed(), imap_set_quota(), imap_set_quota(), imap_getsubscribed(), imap_mail_copy(), imap_mail_move(), imap_num_msg(), imap_num_recent(), imap_ping(), imap_renamemailbox(), imap_reopen(), imap_subscribe(), imap_undelete(), imap_unsubscribe(), imap_scanmailbox(), imap_mailboxmsginfo(), imap_fetchheader(), imap_uid(), imap_msgno(), imap_search(), imap_fetch_overview() imap_close() IMAP, POP3 szerver kapcsolat
imap chain persistent    
imap persistent    
ingres ingres_connect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() ingres_close() ingresII adatbázis kapcsolat
ingres persistent ingres_pconnect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() Nincs Állandó ingresII adatbázis kapcsolat
interbase blob    
interbase link ibase_connect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() ibase_close() Interbase adatbázis kapcsolat
interbase link persistent ibase_pconnect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() Nincs Állandó Interbase adatbázis kapcsolat
interbase query ibase_prepare() ibase_execute() ibase_free_query() Interbase lekérdezés
interbase result ibase_query() ibase_fetch_row(), ibase_fetch_object(), ibase_field_info(), ibase_num_fields() ibase_free_result() Interbase eredmény
interbase transaction ibase_trans() ibase_commit() ibase_rollback() Interbase tranzakció
java    
ldap link ldap_connect(), ldap_search() ldap_count_entries(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry() ldap_close() ldap kapcsolat
ldap result ldap_read() ldap_add(), ldap_compare(), ldap_bind(), ldap_count_entries(), ldap_delete(), ldap_errno(), ldap_error(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_get_option(), ldap_list(), ldap_modify(), ldap_mod_add(), ldap_mod_replace(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry(), ldap_mod_del(), ldap_set_option(), ldap_unbind() ldap_free_result() ldap keresés eredménye
ldap result entry    
mcal mcal_open(), mcal_popen() mcal_create_calendar(), mcal_rename_calendar(), mcal_rename_calendar(), mcal_delete_calendar(), mcal_fetch_event(), mcal_list_events(), mcal_append_event(), mcal_store_event(), mcal_delete_event(), mcal_list_alarms(), mcal_event_init(), mcal_event_set_category(), mcal_event_set_title(), mcal_event_set_description(), mcal_event_set_start(), mcal_event_set_end(), mcal_event_set_alarm(), mcal_event_set_class(), mcal_next_recurrence(), mcal_event_set_recur_none(), mcal_event_set_recur_daily(), mcal_event_set_recur_weekly(), mcal_event_set_recur_monthly_mday(), mcal_event_set_recur_monthly_wday(), mcal_event_set_recur_yearly(), mcal_fetch_current_stream_event(), mcal_event_add_attribute(), mcal_expunge() mcal_close() Naptár szerver kapcsolat
SWFAction    
SWFBitmap    
SWFButton    
SWFDisplayItem    
SWFFill    
SWFFont    
SWFGradient    
SWFMorph    
SWFMovie    
SWFShape    
SWFSprite    
SWFText    
SWFTextField    
mnogosearch agent    
mnogosearch result    
msql link msql_connect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() msql_close() mSQL adatbázis kapcsolat
msql link persistent msql_pconnect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() Nincs Állandó mSQL adatbázis kapcsolat
msql query msql_query() msql(), msql_affected_rows(), msql_data_seek(), msql_dbname(), msql_fetch_array(), msql_fetch_field(), msql_fetch_object(), msql_fetch_row(), msql_fieldname(), msql_field_seek(), msql_fieldtable(), msql_fieldtype(), msql_fieldflags(), msql_fieldlen(), msql_num_fields(), msql_num_rows(), msql_numfields(), msql_numrows(), msql_result() msql_free_result(), msql_free_result() mSQL eredmény
mssql link mssql_connect() mssql_query(), mssql_select_db() mssql_close() Microsft SQL Server adatbázis kapcsolat
mssql link persistent mssql_pconnect() mssql_query(), mssql_select_db() Nincs Állandó Microsft SQL Server adatbázis kapcsolat
mssql result mssql_query() mssql_data_seek(), mssql_fetch_array(), mssql_fetch_field(), mssql_fetch_object(), mssql_fetch_row(), mssql_field_length(), mssql_field_name(), mssql_field_seek(), mssql_field_type(), mssql_num_fields(), mssql_num_rows(), mssql_result() mssql_free_result() Microsft SQL Server eredmény
mysql link mysql_connect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() mysql_close() MySQL adatbázis kapcsolat
mysql link persistent mysql_pconnect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() Nincs Állandó MySQL adatbázis kapcsolat
mysql result mysql_db_query(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query() mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_fetch_array(), mysql_fetch_assoc(), mysql_fetch_field(), mysql_fetch_lengths(), mysql_fetch_object(), mysql_fetch_row(), mysql_fetch_row(), mysql_field_flags(), mysql_field_name(), mysql_field_len(), mysql_field_seek(), mysql_field_table(), mysql_field_type(), mysql_num_fields(), mysql_num_rows(), mysql_result(), mysql_tablename() mysql_free_result() MySQL eredmény
oci8 collection    
oci8 connection ocilogon(), ociplogon(), ocinlogon() ocicommit(), ociserverversion(), ocinewcursor(), ociparse(), ocierror() ocilogoff() Oracle adatbázis kapcsolat
oci8 descriptor    
oci8 server    
oci8 session    
oci8 statement ocinewdescriptor() ocirollback(), ocinewdescriptor(), ocirowcount(), ocidefinebyname(), ocibindbyname(), ociexecute(), ocinumcols(), ociresult(), ocifetch(), ocifetchinto(), ocifetchstatement(), ocicolumnisnull(), ocicolumnname(), ocicolumnsize(), ocicolumntype(), ocistatementtype(), ocierror() ocifreestatement() Oracle Cursor
odbc link odbc_connect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() odbc_close() ODBC adatbázis kapcsolat
odbc link persistent odbc_connect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() Nincs Állandó ODBC adatbázis kapcsolat
odbc result odbc_prepare() odbc_binmode(), odbc_cursor(), odbc_execute(), odbc_fetch_into(), odbc_fetch_row(), odbc_field_name(), odbc_field_num(), odbc_field_type(), odbc_field_len(), odbc_field_precision(), odbc_field_scale(), odbc_longreadlen(), odbc_num_fields(), odbc_num_rows(), odbc_result(), odbc_result_all(), odbc_setoption() odbc_free_result() ODBC eredmény
birdstep link    
birdstep result    
OpenSSL key openssl_get_privatekey(), openssl_get_publickey() openssl_sign(), openssl_seal(), openssl_open(), openssl_verify() openssl_free_key() OpenSSL kulcs
OpenSSL X.509 openssl_x509_read() openssl_x509_parse(), openssl_x509_checkpurpose() openssl_x509_free() Nyilvános kulcs
oracle cursor ora_open() ora_bind(), ora_columnname(), ora_columnsize(), ora_columntype(), ora_error(), ora_errorcode(), ora_exec(), ora_fetch(), ora_fetch_into(), ora_getcolumn(), ora_numcols(), ora_numrows(), ora_parse() ora_close() Oracle Cursor
oracle link ora_logon() ora_do(), ora_error(), ora_errorcode(), ora_rollback(), ora_commitoff(), ora_commiton(), ora_open(), ora_commit() ora_logoff() oracle adatbázis kapcsolat
oracle link persistent ora_plogon() ora_do(), ora_error(), ora_errorcode(), ora_rollback(), ora_commitoff(), ora_commiton(), ora_open(), ora_commit() Nincs Állandó oracle adatbázis kapcsolat
pdf document pdf_new() pdf_add_bookmark(), pdf_add_launchlink(), pdf_add_locallink(), pdf_add_note(), pdf_add_pdflink(), pdf_add_weblink(), pdf_arc(), pdf_attach_file(), pdf_begin_page(), pdf_circle(), pdf_clip(), pdf_closepath(), pdf_closepath_fill_stroke(), pdf_closepath_stroke(), pdf_concat(), pdf_continue_text(), pdf_curveto(), pdf_end_page(), pdf_endpath(), pdf_fill(), pdf_fill_stroke(), pdf_findfont(), pdf_get_buffer(), pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_get_parameter(), pdf_get_value(), pdf_lineto(), pdf_moveto(), pdf_open_ccitt(), pdf_open_file(), pdf_open_image_file(), pdf_place_image(), pdf_rect(), pdf_restore(), pdf_rotate(), pdf_save(), pdf_scale(), pdf_setdash(), pdf_setflat(), pdf_setfont(), pdf_setgray(), pdf_setgray_fill(), pdf_setgray_stroke(), pdf_setlinecap(), pdf_setlinejoin(), pdf_setlinewidth(), pdf_setmiterlimit(), pdf_setpolydash(), pdf_setrgbcolor(), pdf_setrgbcolor_fill(), pdf_setrgbcolor_stroke(), pdf_set_border_color(), pdf_set_border_dash(), pdf_set_border_style(), pdf_set_char_spacing(), pdf_set_duration(), pdf_set_font(), pdf_set_horiz_scaling(), pdf_set_parameter(), pdf_set_text_pos(), pdf_set_text_rendering(), pdf_set_value(), pdf_set_word_spacing(), pdf_show(), pdf_show_boxed(), pdf_show_xy(), pdf_skew(), pdf_stringwidth(), pdf_stroke(), pdf_translate(), pdf_open_memory_image() pdf_close(), pdf_delete() PDF dokumentum
pdf image pdf_open_image(), pdf_open_image_file(), pdf_open_memory_image() pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_open_CCITT(), pdf_place_image() pdf_close_image() Kép PDF állományban
pdf object    
pdf outline    
pgsql large object pg_getlastoid(), pg_loimport(), pg_loimport() pg_loopen(), pg_getlastoid(), pg_locreate(), pg_loexport(), pg_loread(), pg_loreadall(), pg_lounlink(), pg_lowrite() pg_loclose() PostGreSQL Large Object
pgsql link pg_connect() pg_cmdtuples(), pg_dbname(), pg_end_copy(), pg_errormessage(), pg_host(), pg_locreate(), pg_loexport(), pg_loimport(), pg_loopen(), pg_lounlink(), pg_options(), pg_port(), pg_put_line(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_tty() pg_close() PostGreSQL adatbázis kapcsolat
pgsql link persistent pg_pconnect() pg_cmdtuples(), pg_dbname(), pg_end_copy(), pg_errormessage(), pg_host(), pg_locreate(), pg_loexport(), pg_loimport(), pg_loopen(), pg_lounlink(), pg_options(), pg_port(), pg_put_line(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_tty() Nincs Állandó PostGreSQL adatbázis kapcsolat
pgsql result pg_exec() pg_fetch_array(), pg_fetch_object(), pg_fieldisnull(), pg_fetch_row(), pg_fieldname(), pg_fieldnum(), pg_fieldprtlen(), pg_fieldsize(), pg_fieldtype(), pg_getlastoid(), pg_numfields(), pg_result(), pg_numrows() pg_freeresult() PostGreSQL eredmény
pgsql string    
printer    
printer brush    
printer font    
printer pen    
pspell pspell_new(), pspell_new_config(), pspell_new_personal() pspell_add_to_personal(), pspell_add_to_session(), pspell_check(), pspell_clear_session(), pspell_config_ignore(), pspell_config_mode(), pspell_config_personal(), pspell_config_repl(), pspell_config_runtogether(), pspell_config_save_repl(), pspell_save_wordlist(), pspell_store_replacement(), pspell_suggest() Nincs pspell szótár
pspell config pspell_config_create() pspell_new_config() Nincs pspell configuration
Sablotron XSLT xslt_create() xslt_closelog(), xslt_openlog(), xslt_run(), xslt_set_sax_handler(), xslt_errno(), xslt_error(), xslt_fetch_result(), xslt_free() xslt_free() XSLT elemző
shmop shmop_open() shmop_read(), shmop_write(), shmop_size(), shmop_delete() shmop_close()  
sockets file descriptor set socket() accept_connect(), bind(), connect(), listen(), read(), write() close() Foglalat
sockets i/o vector    
dir dir() readdir(), rewinddir() closedir() Könytvár kezelő
file fopen() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), flock(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread(), fseek(), ftell(), fstat(), ftruncate(), set_file_buffer(), rewind() fclose() Állomány kezelő
pipe popen() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() pclose() Processz kezelő
socket fsockopen() fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() fclose() Foglalat kezelő
stream    
sybase-db link sybase_connect() sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() Sybase adatbázis kapcsolat a DB könyvtárral
sybase-db link persistent sybase_pconnect() sybase_query(), sybase_select_db() Nincs Állandó Sybase adatbázis kapcsolat a DB könyvtárral
sybase-db result sybase_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() Sybase eredmény a DB könyvtárral
sybase-ct link sybase_connect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() Sybase adatbázis kapcsolat a CT könyvtárral
sybase-ct link persistent sybase_pconnect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() Nincs Állandó Sybase adatbázis kapcsolat a CT könyvtárral
sybase-ct result sybase_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() Sybase eredmény a CT könyvtárral
sysvsem sem_get() sem_acquire() sem_release() System V szemafor
sysvshm shm_attach() shm_remove(), shm_put_var(), shm_get_var(), shm_remove_var() shm_detach() System V megosztott memória
wddx wddx_packet_start() wddx_add_vars() wddx_packet_end() WDDX csomag
xml xml_parser_create() xml_set_object(), xml_set_element_handler(), xml_set_character_data_handler(), xml_set_processing_instruction_handler(), xml_set_default_handler(), xml_set_unparsed_entity_decl_handler(), xml_set_notation_decl_handler(), xml_set_external_entity_ref_handler(), xml_parse(), xml_get_error_code(), xml_error_string(), xml_get_current_line_number(), xml_get_current_column_number(), xml_get_current_byte_index(), xml_parse_into_struct(), xml_parser_set_option(), xml_parser_get_option() xml_parser_free() XML elemző
zlib gzopen() gzeof(), gzgetc(), gzgets(), gzgetss(), gzpassthru(), gzputs(), gzread(), gzrewind(), gzseek(), gztell(), gzwrite() gzclose() gz-tömörített file