next up previous contents
Next: Portscan-ek Up: Sniffer detektorok Previous: Sniffer detektorok   Contents

Működési elvük

A leírtak mellett még létezik néhány technika, aminek megértéséhez komolyabb hálózati ismeretek szükségesek, így ezeket most nem tárgyaljuk.


Néhány sniffer detektor:
1999-12-21