next up previous contents
Next: Az /etc/security/limits.conf Up: PAM (Pluggable Authentication Module) Previous: PAM (Pluggable Authentication Module)   Contents

Az /etc/security/access.conf

Ezen kívül a 2. és a 3. mezőben használhatók a következő operátorok:

Például:
1999-12-21