next up previous contents
Next: Bibliography Up: Linux szerverek biztonságos üzemeltetése Previous: Ha már megtörtént a   Contents

Használt fogalmak definíciója


next up previous contents
Next: Bibliography Up: Linux szerverek biztonságos üzemeltetése Previous: Ha már megtörtént a   Contents

1999-12-21