ELŐSZÓ


Könyvünk az MTA SZTAKI Unix Oktatóközpontja tanfolyamainak anyagára támaszkodva készült. Megírásakor kételyek merültek fel bennünk, vajon érdemes-e újabb UNIX könyvet írni, amikor a könyvpiac tele van a Unixot tárgyaló könyvekkel, s ezek közül a Kernighan-Pike páros nélkülözhetetlen alapműve, “A UNIX operációs rendszer” magyarul is hozzáférhető. Mégis a megírás mellett döntöttünk, egyrészről mert a Kernighan-Pike könyv elég régen íródott, s azóta a Unix is jelentős fejlődésen ment át, másfelől számos témával e könyvek nem foglalkoznak, illetve csak egyegy részterületben mélyednek el, sajnálatosan kevés hangsúlyt fektetve a mindennapi életben rendszeresen felmerülő problémákra.

A fent leírtak szellemében szerepel könyvünkben a vi és a sed editor ismertetése éppúgy, mint a C és a Korn shellek, amelyekről ismereteink szerint egyáltalán nincs hozzáférhető magyar nyelvű irodalom.

Igyekeztünk a még tapasztalatlan felhasználó hányattatásait enyhíteni, éppen ezért külön fejezetben foglalkozunk a mindennapi munka során előkerülő, gyakran a rendszeradminisztráció határterületeinek minősíthető komplex tevékenységekkel (mentés, nyomtatás, kommunikáció stb).

Elsősorban a kezdő, és az angolban nem járatos felhasználó veheti nagy hasznát a magyar nyelvű parancs-referencia résznek, és az ennek használatát megkönnyítő permutált indexnek.

A “Hibakeresés, tippek és trükkök” című fejezetben a leggyakoribb hibahelyzeteket, és ezek kezelését foglaljuk össze saját tapasztalataink alapján.

Könyvünk másik erősségének szántuk a gazdag feladatgyűjteményt, amely lehetőség szerint minden fontosabb területet érint. Az itt szereplő feladatok megoldásával az olvasó reményünk szerint kellő ismereteket fog szerezni ahhoz, hogy biztonsággal és értő módon dolgozhasson, tetszőleges Unix rendszer alatt.

Könyvünk megírásánál a lehetőség szerint maximálisan megpróbáltunk platform- és verziósemlegesek maradni, ami egyáltalán nem bizonyult könnyű feladatnak. A könyv mondanivalójának többsége egyetemlegesen igaz a különböző Unix verziókra, az olyan részeknél, ahol jelentős eltérések mutatkoznak az egyes Unix verziók között, erre mindig utalunk a szövegben.

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik megjegyzéseikkel és tanácsaikkal segítették e könyv megszületését; a Kedves Olvasót pedig arra kérjük, a könyvvel kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, netán másokkal megosztásra érdemes tapasztalatait juttassa el a kiadónak, hogy az újabb kiadások mindannyiunk javára gazdagodhassanak.

Budapest, 1994

A Szerzők

 

 

 

 

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ


 

Öt utánnyomás után, végre átdolgozva adjuk az Olvasó kezébe könyvünk második kiadását, abban a reményben, hogy a Unix operációs rendszerrel ismerkedőknek ezután is sok hasznos információt fog nyújtani. Iparkodtunk az első kiadásban fellelhető hibákat gyökerestül kiirtani, bár nem ringatjuk magunkat abban a hiú reményben, hogy ez ne lett volna újabb hibák melegágya... A nyilvánvaló sajtóhibákon és kisebb korrekciókon túlmenőleg teljesen átdolgoztuk a sed és a vi editorokról szóló fejezetet, szándékunk szerint most gyakorlatiasabb, ugyanakkor teljesebb leírást kap kezébe az olvasó. Szintén teljesen átdolgoztuk a tárgymutatót, de ami a legfontosabb, könyvünk immár megpróbálja tükrözni az előző kiadás óta bekövetkezett változásokat, s ahol csak lehetett, a Unix'95 szabványokhoz igazítottuk anyagunkat.

Külön is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak könyvünk megszületéséhez és nevük kimaradt az első kiadásból; köszönet illeti Zahemszky Gábort, lelkiismeretes és mindenre kiterjedő megjegyzéseiért, továbbá Zsemlye Tamást, akinek oroszlánrésze volt feladatgyűjteményünk kidolgozásában.

A Kedves Olvasót pedig továbbra is arra kérjük, észrevételeit, jobbító javaslatait juttassa el a Kiadónak (akár egy e-mailben is), mert hisszük, hogy értékálló mű a mai gyorsan változó világban csakis az olvasóval együtt, annak igényeire hallgatva születhet és maradhat fenn...

Budapest, 1997 november

A Szerzők