Kereszthivatkozások HTML dokumentumok között

A HTML formátum lényegét az egymásra és egymás tartalmára való hivatkozások jelentik (vagyis a hypertext lehetőség). A dokumentum bármely részéhez hivatkozást (linket) helyezhetünk el, amelyet aktivizálva, a hivatkozottal összefüggésban lévő szöveghez jutunk el. A hivatkozó utasítások megjelenési formája sokféle lehet, a célobjektumtól függően:


A legegyszerűbb esetben a hivatkozás az adott fájl egy távolabbi részére mozdítja a böngészőablakot. A hivatkozás kezdetét a <A HREF="#jelző"> utasításnak a dokumentumban való elhelyezése jelzi. A hivatkozást a </A> utasítás zárja le. Ez az elempár közrezárhat szövegrészt, képet, stb. A közrezárt részt a böngészőprogram a dokumentum többi részétől eltérően jeleníti meg (pl. aláhúzással, kerettel, ...), az egérkurzorral fölé érve a mutató alakja megváltozik. Azt a részt (praktikusan: könyvjelzőt), ahová a hivatkozás mutat a <A NAME="jelző"> és a </A> utasítások kell, hogy határolják.
A legtöbb esetben a egy hivatkozás egy másik fájlra/dokumentumra mutat. A hivatkozás kezdetét ekkor a <A HREF="protokoll://elérési_út/fájlnév.kit"> utasítás jelzi, a hivatkozást ekkor is a </A> utasításelem zárja le. Mind a protokoll, mind az elérési út elhagyható, amennyiben azonos URL-en van a kiindulási dokumentum és a hivatkozott. A hivatkozott fájlnak e példában nincs külön névvel (könyvjelzővel) jelölt része. Működés szempontjából a fentebb leírtak vonatkoznak erre a hivatkozási formára is.
A legbonyolultabb esetben a hivatkozás egy másik fájl valamely pontosan meghatározott részére mutat. A hivatkozás kezdetét a <A HREF="protokoll://elérési_út/fájlnév.kit#jelző"> utasítás jelzi, és a hivatkozást szintén a </A> elem zárja le. Ebben az esetben a hivatkozott fájl kell, hogy tartalmazzon egy olyan részt (könyvjelzőt), ahová a hivatkozás mutat. Ezt a részt a <A NAME="jelző"> és a </A> utasítások határolják.
Megjegyzés: Ha az <A HREF=...>, </A> utasításpár képet fog közre, akkor a kép szegéllyel jelenik meg, amely szegély letiltható az <IMG SRC=...> utasításban elhelyezett BORDER=0 opció alkalmazásával. A képekkel kapcsolatos egyéb hivatkozási lehetőségeket lásd a képeknél.

Az alábbi példadokumentum többféle hivatkozást tartalmaz:

hullámvonal

    Ennek a fájlnak a <A HREF="#vege">végére</A> visz ez a hivatkozás.
    <P>
    A makói Almási Utcai Általános Iskola honlapjára vonatkozik e
    <A HREF="http://www.jate.u-szeged.hu/csongrad/niifp/almasi/almasi.htm">hivatkozás</A>.
    <P>
    A fenti iskola újságjának egy adott
    <A HREF="http://www.jate.u-szeged.hu/csongrad/niifp/almasi/sm5.htm#turi">helyére</A>
    repít e hivatkozás.
    Ezen leírással kapcsolatos véleményed
    <A HREF="mailto:paja@iif.u-szeged.hu">írd</A> meg!
    <P>
    <IMG SRC="k08.gif" ALT="Almási embléma balra">
    <P ALIGN=center>
    <IMG SRC="k08.gif" ALT="Almási embléma középre">
    <P ALIGN=right>
    <IMG SRC="k08.gif" ALT="Almási embléma jobbra">
    <P>
    <A NAME="vege">Itt az oldal vége!</A>
    <P>
hullámvonal

Lapozás vissza Tartalomjegyzék Lapozás tovább
[Lapozás vissza] [Tartalomjegyzék] [Lapozás tovább]