Különböző listafomátumok a HTML dokumentumban

A HTML formátumú szövegfájlban használhatunk listákat is, amelyek szövegszerkesztőkbeli megfelelői a felsorolások és bajuszos bekezdések.
A számozott bekezdések (felsorolások) megfelelője a számozott lista, az ún. "bajuszos" bekezdések megfelelője pedig a számozatlan lista.
A harmadik lista típus pedig a leíró lista, ahol az egyes lista elemekhez tartozhat egy hosszabb leírás is.

A számozott listát az <OL> és az </OL> utasítások közé kell zárni. A számozatlan listát pedig az <UL>, </UL> utasításpár közé. Mindkét típusú listában használhatjuk a listafejlécet, melyet az <LH> utasítás vezet be - az </LH> pedig zár! Mindkét listatípusban a listák sorai az <LI> utasítással kezdődnek - és nem használatos a lezáró párjuk!
A fentiekből közvetkezik, hogy a listasorok egy <LI> utasítástól a következő <LI> utasításig, ill. a lista záróeleméig tartanak.


Számozott lista esetében a kezdő sorszám közvetlenül megadható az <OL SEQNUM="szám"> formájú kezdőutasítással. Másik lehetőség, hogy egy előzőelg definált lista számozása folytatható az <OL CONTINUE> kezdőutasítás használatával. Egyébként az <OL> utasítás 1-től kezdi a lista tagok számozását.
A számozatlan listák kezdőeleme is hordozhat formázóinformációkat. Az <UL SRC="fájlnév.kit"> formájú utasítás például a listasort megelőző bajuszként a megadott képfájlt használja. Az <UL DINGBAT="karakter"> a megadott bajuszkaraktert alkalmazza. Az <UL WRAP="irány"> pedig többoszlopos listák esetén az igazítás formáját határozza meg. (A WRAP opció a horiz és a vert értékeket veheti fel.
A számozatlan listák speciális - külön HTML utasításokkal létrehozható - fajtái a könyvtárlista és a menülista. A könyvtárlista típus a <DIR> utasítással kezdődik és a </DIR> utasításra végződik. A menülista pedig <MENU> és a </MENU> utasításokkal határolt. Ezek a listaformák a normál számozatlan listáktól mindössze annyiban különböznek, hogy a könyvtárlista tagjai 20 karakteresnél, a menülista tagjai pedig egy sorosnál nem lehetnek hosszabbak és nincs "bajuszuk".
A leíró listát a <DL> és a </DL> utasítások közé kell zárni. A lista fejléc megadása azonos az többi listatípusnál látottal. A listák egyes alkotóelemeinek kezdetét a <DT> utasítás jelzi, az ehhez tartozó leírás kezdetét pedig a <DD> utasítás határozza meg. Nincs egyik utasításnak sem záró párja, ezért a lista tag a <DT> elemtől a <DD>-ig, a hozzá tartozó leírás pedig a <DD> elemtől a következő <DT>-ig tart.


Az alábbi példában látható, hogy a különböző listákat egymásba is ágyazhatjuk, akár több szint mélységben is. A böngészőprogramtól függ, hogy hány szintet tud egymástól megkülönböztve megjeleníteni:

hullámvonal

      <P>
      Normál szöveg
      <P>
      <OL>
      <LH>A számozott lista fejléce</LH>
      <LI>Első sor
           <OL>
           <LH>A beágyazott lista fejléce</LH>
           <LI>Első elem
           <LI>Második elem
           <LI>Harmadik elem
           </OL>
      <LI>Második sor
      <LI>Harmadik sor
      <LI>Negyedik sor
      </OL>
      <P>
      Normál szöveg
      <P>
      <UL>
      <LH>A számozatlan lista fejléce</LH>
      <LI>Első sor
      <LI>Második sor
           <UL WRAP=horiz>
           <LH>A beágyazott lista fejléce</LH>
           <LI>Első sor
           <LI>Második sor
           </OL>
      <LI>Harmadik sor
      </OL>
      <P>
      Könyvtárlista:
      <BR>
      <DIR>
      <LI>Első tag
      <LI>Második tag
      <LI>Harmadik tag
      <LI>Negyedik tag
      </DIR>
      <P>
      Menülista:
      <BR>
      <MENU>
      <LI>Első menü
      <LI>Második menü
      </MENU>
      <P>
      Normál szöveg
      <P>
      <HR>
      <P>
      <DL>
      <LH>A leíró lista fejléce</LH>
      <DT>Első sor
      <DD>Az első sorhoz tartozó leírás, lehet hosszabb szöveg is.
      A leírás tördelése automatikus. Szépen igazodnak a betördelt sorok
      az első sor kezdőpontjához.
      <DT>Második sor
      <DD>A második sorhoz tartozó leírás
      </DL>
      <P>
      Normál szöveg
      <P>

hullámvonal

Lapozás vissza Tartalomjegyzék Lapozás tovább
[Lapozás vissza] [Tartalomjegyzék] [Lapozás tovább]