Contents

4. Az LDAP szerver futtatása

Az slapd két különbözõ módon futhat, önállóan, vagy inetd(8)-bõl indítva. Az önnálló mûködés ajánlott, különösen LDBM háttér használatakor. Ez lehetõvé teszi a háttér számára a chaceüelés elõnyeinek kihasználását és elkerüli az egybeesési problémákat az LDBM index file-okkal. Csak PASSWD vagy SHELL háttér használatakor lehetséges az inetd-bõl futtatni.

4.1 Parancssori opciók

Az slap a következõ parancssori opciókat tamogatja

-d <szint> | ?

Ez az opció beállítja az slapd hibakeresõ értékét a <szint>-re. Amikor a szint a '?' karakter, a különbözõ hibakeresõ szinteket írja ki és kilép az slapd, ezeken túl sok egyébb opció használható. A jelenlegi hibakeresõ szintek a következõk:

1 funkció hívások nyomkövetése
2 csomagkezelés követése
4 alapos nyomkövetés
8 kapcsolatkezelés
16 vett és küldött csomagok kiírása
32 mintakeresés feldolgozása
64 konfigurációs file feldolgozása
128 hozzásférésszabályozás feldolgozása
256 skapcsolatok/mûveletek/eredmények naplózása
512 küldött bejegyzések naplózása
1024 a háttérkommunikáció kiírása
2048 bejegyzések elemzésének kiírása
65535 minden hibakövetés engedélyezése

A hibakeresõ szintek addiktívak. Például, ha a funkcióhívások nyomkövetésése és a konfigurációs file feldolgozása egyaránt szükséges, akkor ennek a két hibakeresõ szint összeadása szükséges (ebben az esetben 65). Tvábbi inforációk az <ldap.h> file-ban található.
Az slapd fordításakor az -LDAP_DEBUG-ot definiálni kell minden hibakeresõ funkció használatához, kivéve a két logolás lehetõségét.

-f <filen-név>
Ez az opció alternatív konfigurációs file-t határoz meg az slapd számára
-i
Ez a opció közli az slapd-vel, hogy nem önnáló szerverként fut, hanem az az inetd indítja. A következõ bekezdés az inetd által indított slapd-re vonatkoznak.
-p <port>
Ez az opció alternatív tcp portot határoz meg, amit az slapd figyelni fogja a kapcsolatokat. Az alapértelmezett port a 389.

4.2 Az slapd, mint önálló démon

Általában az slapd a követlezõképpen fut:

$(ETCDIR)/slapd [<opciók>]*

ahol az ETCDIR értékét a Makefile-common file vagy a konfigurációs szkript állítja be a fordítás elõtti konfiguráció során, az <opciók> a fent leírtak bármelyike lehet. Ha a hibakeresõ értéke nem definiált, az slapd automatikusan elágazik és leválasztja magát a vezérlõ terminálról és a háttérben fut tovább. A fent leírt opciók bármelyike megadható az slapd számára, például más konfigurációs file használata, más port figyelése, stb.

Ebben a példában az slapd indítása:

$(ETCDIR)/slapd -f /home/malere/myslapd.conf -d 255

4.3 Az slapd indítása az inetd-bõl

Elõszõr meg kell bizonyosodni az inet(8)-bõl indítás hetõségérõl. LDBM háttér használatakor nem ajánlott. Nagyméretû környezetben az inetd használata a töbletterhelés miatt nem jó elképzelés. Máskülönben a következp két lépés elvégzése szükséges.

Elsõ lépséként a következõ sort kell a /etc/services file-hoz adni

ldap 389 # ldap directory service
Második lépésként a következõ sort kell a /etc/inetd.conf file-hoz adni
ldap stream tcp nowait nobody $(ETCDIR)/slapd slapd -i
ahol az ETCDIR értékét a Makeile-common file vagy a konfigurációs szkript állítja be a fordítás elején.Végül HUP jelet kell küldeni az inetd-nek, és ezzel minden kész.


Contents