next up previous index
Következő: 15.8.8.2 Reguláris kifejezések Fel: 15.8.8 MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Előző: 15.8.8 MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK   Index

15.8.8.1 Minták

Az awk minták a következők lehetnek:

A BEGIN és az END két speciális minta, amely nem inputfüggő. Minden BEGIN minta tevékenység része egy egységet képez úgy, mintha minden utasítás egyetlen BEGIN blokkba volna írva. Ezek előbb végrehajtásra kerülnek, mielőtt bármilyen bemenet beolvasása megtörténne. Ehhez hasonlóan az END blokkok is egybeolvadnak, és akkor hajtódnak végre, amikor minden bemenet beolvasása véget ért (vagy amikor exit utasítás hajtódik végre). A BEGIN és az END blokkok nem kombinálhatók más mintákkal a mintakifejezésekben. A BEGIN és az END mintákból nem hiányozhat a tevékenység rész. A /reguláris kifejezés/ mintákhoz rendelt utasítás minden olyan rekordra végrehajtódik, amely illeszkedik a reguláris kifejezésre. A reguláris kifejezések azonosak az egrep(3) programéival. Ezek összefoglalását lásd lejjebb. A relációs kifejezésekben szerepelhet bármelyik, a lenti, tevékenységekről szóló részben definiált operátorok közül. Ezek rendszerint azt ellenőrzik, hogy bizonyos mezők illeszkednek-e bizonyos reguláris kifejezésekre. Az &&, ||,és ! operátorok rendre a logikai ÉS, logikai VAGY és logikai NEM, mint a C-ben. Rövidzár kiértékelést végeznek, szintén, mint a C-ben. Egyszerűbb mintakifejezések összekapcsolására szolgálnak. Mint a legtöbb nyelvben, zárójelek használhatók a kiértékelés sorrendjének megváltoztatására. A ?: operátor hasonlít a C ugyanezen operátorához. Ha az első minta igaz, akkor a második minta kerül felhasználásra az ellenőrzéshez, egyébként a harmadik. A második és harmadik minta közül csak az egyik értékelődik ki. A minta1, minta2 kifejezésforma neve tartományminta. Ez illeszkedik a minta1-re illeszkedő rekorddal kezdve folytatólagosan minden bemenő rekordra, egy, a minta2-re illeszkedő rekordig - beleértve a két határmintára illeszkedő rekordokat. Nem működik együtt másfajta mintakifejezésekkel.


next up previous index
Következő: 15.8.8.2 Reguláris kifejezések Fel: 15.8.8 MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Előző: 15.8.8 MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK   Index

1999-09-17