next up previous index
Következő: 15.8.8.9 A printf utasítás Fel: 15.8.8 MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Előző: 15.8.8.7 Vezérlő utasítások   Index

15.8.8.8 Bemeneti/kimeneti utasítások

A bemeneti/kimeneti utasítások a következők:
close(file)
Lezárja a file-t (vagy csatornát, lásd lenn).
getline
$0 értékét a következő bemeneti rekordból veszi; beállítja NF, NR, FNR értékét.
getline < file
$0 értékét file következő bemeneti rekordjából veszi; beállítja NF értékét.
getline var
var értékét a következő bemeneti rekordból veszi; beállítja NF, FNR értékét.
getline var < file
var értékét file következő rekordjából veszi.
next
Abbamarad az aktuális rekord feldolgozása. Megtörténik a következő bemeneti rekord beolvasása és a feldolgozás az awk program első mintájával kezdődik. Ha a végrehajtás elérte a bemeneti adatok végét, az END blokk(ok) (ha van(nak)) kerülnek végrehajtásra.
nextfile
Abbamarad az aktuális bemeneti file feldolgozása. A következő bemeneti rekord a következő fájlból érkezik. FILENAME és ARGIND aktualizálódik, FNR értéke 1-re áll be, és a feldolgozás az awk program első mintajával kezdődik. Ha a végrehajtás elérte a bemeneti adatok végét, az END blokk(ok) (ha van(nak)) kerülnek végrehajtásra. FONTOS: A gawk korábbi verziói a next file-t két szóban használták. Noha még felismeri ezt a használati módot, figyelmeztető üzenetet generál és előbb-utóbb elhagyásra kerül.
print
Kiírja az aktuális rekordot. A kimeneti rekord az ORS változó értékével fejeződik be.
print expr-list
Kiírja a kifejezések értékét. Minden kifejezés az OFS változó értékével választódik el. A kimeneti rekord az ORS változó értékével fejeződik be.
print expr-list > file
A file-ba írja a kifejezések értékét. Minden kifejezés az OFS változó értékével választódik el. A kimeneti rekord az ORS változó értékével fejeződik be.
printf fmt, expr-list
Formáz és kiír.
printf fmt, expr-list > file
Formáz és a file-ba ír.
system(cmd-line)
Végrehajtja a cmd-line parancsot, és visszatér az exit státusszal. (Ez lehet, hogy nem használható nem-POSIX rendszerekben.)
fflush([file])
Lemezre ír minden, a nyitott kimeneti vagy csatorna file-hoz rendelt puffert. Ha a file paraméter nincs megadva, a standard kimenetre ír. Ha file üres sztring, akkor minden nyitott kimeneti és csatorna file puffere kiíródik.

Egyéb kimeneti/bemeneti átirányítások is megengedettek. A print-re és printf-re vonatkozóan a >> file a kimenetet a file végére írja, míg a | parancs csatornába ír. Ehhez hasonlóan a parancs |getline getline-ba irányít át. A getline parancs 0-val tér vissza a file végénél és -1-gyel hiba esetén.


next up previous index
Következő: 15.8.8.9 A printf utasítás Fel: 15.8.8 MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Előző: 15.8.8.7 Vezérlő utasítások   Index

1999-09-17