next up previous index
Következő: 15.8.8.13 Időfüggvények Fel: 15.8.8 MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Előző: 15.8.8.11 Numerikus függvények   Index

15.8.8.12 Sztringfüggvények

A gawk a következő elődefiniált sztring függvényekkel rendelkezik:
gensub(r, s, h [, t])
a t tárgysztringben keresi r reguláris kifejezést. Ha h g vagy G kezdetű sztring, akkor r minden illeszkedését s-re cseréli. Egyébként h egy szám, amely azt jelzi, hogy r melyik illeszkedését kell lecserélni. Ha t nincs megadva, $0-t alkalmazza. Az s csereszövegben a \n, szekvencia (ahol n egy, 0 és 9 közötti számjegy) használható a csak az n-edik zárójelezett alkifejezésre illeszkedő szöveg jelölésére. A \0 szekvencia az egész illeszkedő szöveget jelképezi, csakúgy mint az & karakter. Eltérően a sub() és gsub() függvényektől, a visszatérési érték a módosított sztring, az eredeti tárgysztring pedig nem módosul.
gsub(r, s [, t])
t sztring minden r reguláris kifejezésre illeszkedő alsztringjét s sztringre cseréli és visszaadja a helyettesítések számát. Ha t nincs megadva, $0-ban keres. Egy & jel a csereszövegben az illeszkedő szöveggel helyettesítődik, literális & eléréséhez \& forma alkalmazandó. Az & és backslash jelek csereszövegekbeni alkalmazási szabályairól a sub(), gsub() és gensub() függvényekben bővebb leírás olvasható az AWK Language Programming c. könyvben.
index(s, t)
visszaadja t sztring s sztringbeli indexét vagy 0-t, ha t nem szerepel s-ben.
length([s])
visszatér s sztring hosszával (vagy $0-éval, ha s nincs megadva).
match(s, r)
visszaadja r reguláris kifejezés s-ben elfoglalt helyét (vagy 0-t, ha r nem szerepel benne), és beállítja RSTART és RLENGTH értékét.
split(s, a [, r])
r regurális kifejezés alapján a t tömbbe darabolja az s sztringet és visszatér a mezők számával. Ha r elmarad, FS-t használja. A darabolás a - fent leírt - mezőkre bontással megegyezően történik.
sprintf( fmt, expr-list)
a fmt-nak megfelelően kiírja a kifejezéslistát és visszatér az eredménysztringgel.
sub(r, s [, t])
mint a gsub() függvény, de csak az első illeszkedést cseréli.
substr(s, i [, n])
visszaadja s sztring i-nél kezdődő, legfeljebb n karakteres alsztringjét. Ha n nincs megadva, s teljes maradékát alkalmazza.
tolower(str)
visszatér str sztring másolatával, amelyben minden nagybetűt a megfelelő kisbetűre alakít. A nem-alfabetikus karakterek nem változnak.
toupper(str)
visszatér str sztring másolatával, amelyben minden kisbetűt a megfelelő nagybetűre alakít. A nem-alfabetikus karakterek nem változnak.


next up previous index
Következő: 15.8.8.13 Időfüggvények Fel: 15.8.8 MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Előző: 15.8.8.11 Numerikus függvények   Index

1999-09-17