next up previous index
Következő: 15.10.7 MEGJEGYZÉS Fel: 15.10 bc(1) Előző: 15.10.5 SZÁMOK   Index

15.10.6 VÁLTOZÓK

A számokat két fajta változóban lehet tárolni, egyszerű változóban vagy tömbben. Mind az egyszerű, mind a tömbváltozónak van neve. A neveknek betűvel kell kezdődniük, ezt követhetik számok, betűk vagy aláhúzások. Minden betűnek kisbetűnek kell lennie. (A teljes alfanumerikus nevek már egy kiterjesztés. A POSIX bc-ben minden név egy kisbetűből áll.) A változó típusa a kontextusból tisztán kiderül, mivel minden tömbváltozót egy szögletes zárójel pár ([]) követ. Négy speciális változó van, scale, ibase, obase, és last. A scale azt definiálja, hogy néhányművelet a tizedespont után hány számjegyet használjon. A scale alapértelmezett értéke 0. Az ibase és az obase definiálja a bemeneti és a kimeneti számrendszer konverziót. Az alapértelmezett számrendszer mind a bemenetre, mind a kimenetre 10-es. A last (kiterjesztés) változóban az utolsó kiírt érték szerepel. Ez később kerül részletezésre. Ezeknek a változóknak lehet értéket adni, de kifejezésben is használhatóak.
1999-09-17