next up previous index
Következő: 15.10.17 Megszakítások Fel: 15.10 bc(1) Előző: 15.10.15 Stringek   Index

15.10.16 összehasonlítások

A POSIX bc csak az if, vagy a while utasításban enged meg összehasonlításokat, vagy a for utasítás második kifejezésében. Továbbá, utasításonként csak egy relációs operátor van megengedve.
if utasítás, else ág
A POSIX bc-ben nincs else ág.
for utasítás
A POSIX bc-ben minden kifejezésnek szerepelnie kell.
&&, ||, !
A POSIX bc-ben nincsenek logikai operátorok.
read függvény
A POSIX bc-ben nincs read függvény.
print utasítás
A POSIX bc-ben nincs print utasítás.
continue utasítás
A POSIX bc-ben nincs continue utasítás.
tömb paraméterek
A POSIX bc-ben nincsenek tömb paraméterek. Más implementációkban lehetnek.
=+, =-, =*, =/, =%, =^
A POSIX bc-ben nincs szükség ezekre a ,,régi stílusú'' értékadó operátorokra. Ez a verzió megengedi ezeket. Használd a limits utasítást, hogy megtudd, hogy az installált verzió megengedi-e ezeket. Ha igen, az ,,a =- 1'' kifejezés csökkenti az a értékét 1-gyel, egyébként pedig az a értékét beállítja -1-re.
szóközök a számokban
A bc más implementációi megengedik szóközök használatát a számokban. Például, az ,,x=1 3'' kifejezés az x változóhoz hozzárendeli a 13-at. Ebben a bc-ben ugyanez az utasítás szintaktikai hibát ad.
hibák és végrehajtás
Ez az implementáció különbözik a többitől abban, hogy mely kódokat hajtja végre, mikor egy szintaktikai, vagy más hibába belefut. Ha egy szintaktikai hibát talál a függvénydefiníciójában, a hibakezelő megpróbálja megtalálni az utasítás elejét, és folytatni a függvényfeldolgozását. Ha a szintaktikai hiba a függvénytörzsében következik be, a függvény nem lesz definiálva, és nem lehet meghívni sem. Az interaktív végrehajtási blokkokban levő szintaktikai hibák érvénytelenítik az egész blokkot. Egy végrehajtási blokknak minősül az az utasítássor, amely a következő soremelésig tart. Például:
a=1
b=2
ez két végrehajtási blokk és
{a=1
b=2}
ez egy. A futási-hibák hatására a jelenlegi blokk végrehajtása befejeződik. A futási-figyelmezetetés nem állítja meg a blokk végrehajtását.


next up previous index
Következő: 15.10.17 Megszakítások Fel: 15.10 bc(1) Előző: 15.10.15 Stringek   Index

1999-09-17