next up previous index
Következő: 4.2.8.2 Néhány szó a Fel: 4.2.8 Egyéb információk Előző: 4.2.8 Egyéb információk   Index

4.2.8.1 Újdonságok a BIOS kapcsán

1995-ben a Microsoft kiadott egy specifikációt a BIOS int 0x13-as API-jának (API=Application Program Interface) bővítésére (azt viszont nem tudom, van-e már BIOS, ami támogatja ezt). Itt már nem 16 bites regiszterekben történik a C/F/S paraméterek átadása a BIOS és az applikáció (adott esetben a boot-oló program) között, ezzel lehetővé válik, hogy 1024 cilindernél (illetve 8 GigaByte-nál) nagyobb lemezeket is kezelni lehessen BIOS hívásokkal. Az új függvények magukban foglalják szektorok olvasását (int13/42) és írását (int13/43), és még egyéb, kisebb jelentőségű hívásokat. Van lehetőség a lemez geometriájának lekérdezére is, de tipikusan erre nincs szükség, mivel a címzés ezen új függvényeknél 64 bites lineáris szektorcímmel történik - néhány évig bizonyára elég lesz ebből a címből az alsó 32 bit is, azzal is 2048 GigaByte-ra nőtt fel a felső kapacitáshatár :-)

Az említett függvényekről alapvető információkkal a következő lapok szolgálnak: Check Extensions Peresent, Extended Read, Extended Write és Data Structure.

A BIOS bövítésével egyidőben bevezettek néhány új partíció típuskódot is:

A fentebbiek közül azoknál a típuskódoknál, ahol INT13EXT szerepel, a BIOS bővítésen keresztül férhet hozzá a boot-oló program a lemezegységhez. A partíciós bejegyzésben ilyenkor figyelmen kívül vannak hagyva a C/F/S stílusú címek, csak a lineáris (relatív) szektorcím és a szektorméret az érdekes. Természetesen a logikai partíciók láncolójának (extended partíció) is kellett új típuskód, így már két speciálisan kezelendő kód is van (0x05 és 0x0F).

A partíciós bejegyzésben a lineáris szektorcím méretét ezen INT13EXT stílusú típuskód esetében sem növelték meg 32 bitről 64 bitre (bár az új BIOS függvények 64 bites címekkel képesek dolgozni), így 2048 GigaByte (2 TeraByte) méretű lemezt lehet kezelni. Ez jó ideig elegendőnek tűnik még. Megjegyzendő viszont, hogy ez a korlát csak az elsődleges partíciók esetében szerepel így. Extended partíció láncnál minden egyes új partíciót a hozzá tartozó másodlagos partíciós táblához képesti relatív szektorcíme címez (lásd 4.2.7. fejezet). Ezért a logikai partícióknak a méretére igaz csak a 2 TeraByte-os korlát, összes kapacitásuk lehet nagyobb 2 TeraByte-nál. Persze ilyenkor az MBR-ben lévő Extended partíció nem tudja lefedni a lánc teljes méretét, de ez valószínű nem okoz majd gondot.


next up previous index
Következő: 4.2.8.2 Néhány szó a Fel: 4.2.8 Egyéb információk Előző: 4.2.8 Egyéb információk   Index

1999-09-17