next up previous index
Következő: 15.23.6 Magyar fordítás Fel: 15.23 cp(1) Előző: 15.23.4 LEÍRÁS   Index

15.23.5 OPCIÓK

-a, -archive
Amennyire csak lehetséges, megőrzi az eredeti fájlok strutúráját és jellemzőit (attributes) a másolatban. Ugyanaz, mint -dpR.
-b, -backup
Biztonsági másolat készítése a felülírandó vagy törlendő fájlokról.
-d, -no-dereference
A szimbolikus csatolásokat (symbolic link) szimbolikus csatolásként másolja ahelyett, hogy az általuk mutatott fájlokat másolná, továbbá megőrzi az erős csatolás (hard link) kapcsolatokat a forrásfájlok között a másolatban.
-f, -force
A létező célfájlok törlése.
-i, -interactive
A felhasználó megkérdezése arról, hogy felülírhatók-e a létező célfájlok.
-l, -link
Erős csatolások (hard link) létrehozása a nem könyvtár állományok másolása helyett.
-P, -parents
A célfájlok nevének kialakítása a következőképpen történik: a célkönyvtár neve egy perjeljel (/), majd a forrásfájl(ok) nevével lesz kiegészítve. A cp-nek átadott utolsó argumentum egy létező könyvtár neve kell legyen. Például a cp -parents a/b/c existing_dir parancs az a/b/c fájlt existing_dir/a/b/c-be másolja, létrehozva az összes hiányzó könyvtárat.
-p, -preserve
Megőrzi az eredeti fájlok tulajdonosát, csoportját, engedélyeit és időbélyegeit.
-r
A könyvtárak rekurzív másolása. A nem-könytár fájlokat reguláris fájlként másolja.
-s, -symbolic-link
A nem-könytár fájlokról másolat helyett szimbolikus csatolást hoz létre. Minden forrásfájlnév abszolút kell legyen (azaz ,,/''-rel kezdődjön) hacsak nem a célfájlok az aktuális könyvtárban vannak. Ez az opció hibaüzenetet eredményez olyan rendszerekben, amelyek nem támogatják a szimbolikus csatolásokat.
-u, -update
Nem másolja azokat a nem-könyvtár fájlokat, amelyeknek azonos vagy újabb módosítási idővel rendelkező célfájlja létezik.
-v,-verbose
Kiírja minden fájl nevét, mielőtt másolná.
-x, -one-fájl-system
Átlépi azokat az alkönyvtárakat, amelyek más fájlrendszerekben vannak, mint az, amelyben a másolás elkezdődött.
-R, -recursive
A könyvtárakat rekurzívan másolja.
-help
Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd kilép.
-version
A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd kilép.
-S, -suffix backup-suffix
Az egyszerű biztonsági mentés fájlok végződését (suffix) alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó állítja be. Ezzel az opcióval ezt lehet felülbírálni. Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti változó, sem az opció), a végződés ,,.'' lesz, mint az Emacs­ban.
-V, -version-control {numbered,existing,simple}
A biztonsági mentések típusa a VERSION_CONTROL környezeti változóval állítható be. Ez az opció ezt bírálja felül. Ha VERSION_CONTROL-nak nincs értéke, és ez az opció sem adott, az alapértelmezett mentési típus az ,,existing''. A VERSION_CONTROL illetve az opció értéke a GNU Emacs ,,version-control'' változójához hasonló; felismernek olyan szinonímákat is, melyek jobban jellemzőek. Az érvényes értékek (egyértelmű rövidítés megengedett):
,,t'' vagy ,,numbered''
Mindig sorszámozott mentés készül.
,,nil'' vagy ,,existing''
Sorszámozott biztonsági mentést készít azokról a fájlokról, melyeknek már van, a többiekről pedig egyszerű mentést.
,,never'' vagy ,,simple''
Mindig egyszerű mentés készül.


next up previous index
Következő: 15.23.6 Magyar fordítás Fel: 15.23 cp(1) Előző: 15.23.4 LEÍRÁS   Index

1999-09-17