next up previous index
Következő: 15.24.5 Magyar fordítás Fel: 15.24 cpio(1) Előző: 15.24.3 LEÍRÁS   Index

15.24.4 OPCIÓK

-0, -null
Átmásolás módban a fájlnevek listáját null-terminált módon várja (bináris nullát vár az újsor karakter helyett), lehetővé téve a nevükben újsor karaktert tartalmazó fájlok archiválását. A GNU find parancs az egyik lehetséges módja a null­terminált fájlnév­lista előállításának.
-a, -reset-access-time
Visszaállítja a fájlok hozzáférési­idejét (access time), így nem látszik, hogy archíváláskor a fájlok kiolvasásra kerültek.
-A, -append
Hozzáad egy meglévő arhívumhoz. Csak kimásolás módban működik. Az archívumnak lemezfájlnak kell lennie, melyet a -O vagy -F (-fájl) opciókkal definiálhatunk.
-b, -swap
Bemásolás módban megfordítja mind a szavak félszavait (halfwords of words), mind a félszavak bytejait (bytes of halfwords). Egyenértékű a -sS opcióval. Ezen opció használható a 32 bites egészek konvertálására az un. 'big­endian' és 'little-endian' rendszerek között.
-B
Az I/O blokkméretet 5120 byte-ra állítja. Alapértelmezésben a blokkméret 512 byte.
-block-size=BLOCK-SIZE
Az I/O blokkméretet BLOCK-SIZE * 512 bytera állítja.
-c
Használja az old portable (ASCII) archívum formátumot.
-C IO-SIZE, -io-size=IO-SIZE
Az I/O blokkméretet IO-SIZE bytera állítja.
-d, -make-directories
A cpio létrehozza a szükséges könyvtárakat, amennyiben azok nem léteznek.
-E fájl, -pattern-fájl=fájl
Bemásolás módban vegye a kicsomagolandó vagy listázandó fájlnevekmintáját a fájl fájlból. A fájl fájl sorai ugyanúgy kerülnek feldolgozásra, mintha azok a cpio nem­parancsori opciói lennének.
-f, -nonmatching
Csak a mintára nem illeszkedő fájlok kerülnek másolásra.
-F, -fájl=archive
Az archívum-fájl neve, amennyiben az archívum nem a standard ki- vagy bemenetre kerül. Kazettás egység, mint archívum használata egy másik gépről a fájlnév előtti `HOSTNAME:' előtaggal történhet. A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő `@', amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként) szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez egy bejegyzés a ~/.rhosts fájl-ban).
-force-local
A -F, -I,vagy -O kapcsolókkal együtt, az archívum-fájl helyi fájlként kezelendő, még akkor is, ha kettőspontot tartalmaz, ami általában azt jelentené, hogy a fájl egy távoli hoston található.
-H FORMAT, -format=FORMAT
Használja a FORMAT archívum formátumot. A használható formátumok listája alább olvasható; a formátumnevek nagybetűsként is megadhatók. Az alapértelmezett formátum bemásoláskor az automatikusan felismert formátum, kimásoláskor pedig ,,bin''.
bin
Régimódi bináris formátum.
odc
Old (POSIX.1) portolható formátum.
newc
New (SVR4) portolható formátum, ami felkészült a 65536-nál több bejegyzést (i-node) tartalmazó fájlrendszerekre.
crc
New (SVR4) portolható formátum, ellenőrző összeggel (checksum).
tar
Régi tar formátum.
ustar
POSIX.1 tar formátum. Felismeri a GNU tar archívumokat, amik hasonlóak, bár nem egyenértékűek.
hpbin
Elavult bináris formátum, a HPUX cpio-k által használt (amik a device fájlokat eltérően tárolják).
hpodc
Portolható formátum, a HPUX cpio-k által használt (amik a device fájlokat eltérően tárolják).
-i, -extract
Bemásolás mód választása.
-I archive
Az archívum-fájl neve, amit a cpio a standard bemenet helyett használ. Kazettás egység, mint archívum használata egy másik gépről a fájlnév előtti `HOSTNAME:' előtaggal történhet. A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő `@', amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként) szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez egybejegyzés a `~/.rhosts' fájl-ban).
-k
Figyelmen kívül hagyott opció; a régi verziókkal való kompatibilitás miatt maradt meg.
-l, -link
A fájlok másolása helyett - ha lehetséges - használjon kapcsolást (link).
-L, -dereference
Fejtse vissza a szimbolikus kapcsolásokat (symbolic links), és másolja a link helyett az eredeti fájlt, amire a link mutat.
-m, -preserve-modification-time
Tartsa meg az előző fájl-módosulási dátumokat létrehozáskor.
-M MESSAGE, -message=MESSAGE
Írja ki a MESSAGE üzenetet, amennyiben az archiváló média (pl. floppydiszk, kazettás egység) végére ért, jelezve a felhasználónak, hogy cseréljen tárolóegységet. Amenyiben a MESSAGE a ,,%d'' karaktereket tartalmazza, ezek helyére a cpio behelyettesíti az aktuális egység-sorszámot, 1-től kezdődően.
-n, -numeric-uid-gid
A részletes tartalomjegyék listázásakor mutassa a UID és GID azonosítókat mint számokat, és ne fordítsa őket nevekké.
-no-absolute-fájlnames
Bemásolás üzemmódban a fájlokat az aktuális könyvtárhoz viszonyítva másolja be, még akkor is, ha azok abszolút fájl­neveikkel (teljes elérési úttal) lettek tárolva.
-no-preserve-owner
Bemásolás és bemásolás-kimásolás módban ne változtassa meg a fájl tulajdonosait; adja a tulajdonjogot a kicsomagoló/másoló felhasználónak. Ez az alapértelmezett mód nem root felhasználók esetén, ami elkerüli fájlok saját tulajdonjogon történő akaratlan továbbadását.
-o, -create
Kimásolás üzemmód.
-O archive
Az archívum-fájl neve, ami a standard kimenet helyett használandó. Kazettás egység, mint archívum használata egy másik gépről a fájlnév előtti `HOSTNAME:' előtaggal történhet. A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő `@', amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként) szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez egybejegyzés a `~/.rhosts' fájl-ban).
-only-verify-crc
Bemásolás üzemmódban, CRC formátumú archívum esetén olvassa ki a fájlok ellenőrző összegét, de ne csomagolja ki a fájlokat.
-p, -pass-through
Átmásolás üzemmód.
-quiet
Ne írja ki a másolt blokkok számát.
-r, -rename
A fájlokat interaktívan nevezze át.
-R [user][:.][group], -owner [user][:.][group]
Kimásolás és Átmásolás üzemmódban a létrehozott fájloknak tulajdonjoga legyen megadott felhasználóé és csoporté. A felhasználó vagy csoportnév valamelyikét vagy mindkettőt meg kell adni. Ha a csoportot nem adjuk meg, de a ,,:'' vagy ,,.'' szerepel, akkor a fájl tulajdonos csoportja az aktuális tulajdonos csoportja lesz. Csak a super-user változtathatja meg egy fájl tulajdonjogait.
-sparse
Kimásolás és Átmásolás módban a nagy blokkokban nullákat tartalmazó fájlokat, mint sparse-fájlokat másolja.
-s, -swap-bytes
Bemásolás módban felcseréli minden félszó (byte-pár) bytejait.
-S, -swap­halfwords
Bemásolás módban felcseréli minden szó (4 byte) félszavait (2 byte).
-t, -list
Kiírja a bemeneti archívum tartalomjegyzékét.
-u, -unconditional
Kérdés nélkül felülír minden fájlt, akkor is, ha a felülírandó fájl újabb.
-v,-verbose
Kiírja a feldolgozott fájlok listáját. Ha a -t, kapcsolóval használjuk, akkor a fájlokról egy `ls -l' -szerű tartalomjegyzéket ad. Az ustar archív részletes tartalomjegyzékében azok a felhasználó és csoportnevek, melyek nem szerepelnek a helyi rendszerben, felcserélődnek azon nevekkel, melyek UID és GID számuk alapján megfelelnek az archívumban lévőknek.
-V -dot
Kiír egy ,,.'' jelet minden feldolgozott fájl esetén.
-version
Kiírja a cpio program aktuális verziószámát, és kilép.


next up previous index
Következő: 15.24.5 Magyar fordítás Fel: 15.24 cpio(1) Előző: 15.24.3 LEÍRÁS   Index

1999-09-17