next up previous index
Következő: 15.28.6 VEREMKARBANTARTÁS Fel: 15.28 dc(1) Előző: 15.28.4 KIÍRÓ PARANCSOK   Index

15.28.5 SZÁMÍTÁSOK

+
Leveszi a verem két felső elemét, összeadja őket, és az eredményt a verembe helyezi. A pontosságot kizárólag az argumentumok értéke határozza meg.
­
Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt (ami eredetileg felül volt) kivonja a másodikból, majd az eredményt a verembe helyezi.
*
Leveszi a verem két felső elemét, összeszorozza őket, majd az eredményt a verembe helyezi. A tizedesjegyek számát az aktuális pontosságérték (l. lentebb) határozza meg, és nem függ a szorzandóktól.
/
Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt elosztja a másodikkal, majd az eredményt a verembe helyezi. A tizedesjegyek számát a pontosságérték határozza meg.
%
Leveszi a verem két felső elemét, a / által végzett osztás maradékát a verembe helyezi. Az osztás a pontosságérték által meghatározott pontossággal végződik el, és a maradék is ennek megfelelő számú jegyre számolódik ki.
~
Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt elosztja a másodikkal. Először a hányadost, aztán a maradékot helyezi a verembe. Az osztásban használt tizedesjegyek értéke a pontosságértéktől függ. (A SdSn lnld/ LnLd% hatása hasonló, a hibakezelése más egy kicsit.)
^
Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt (ami eredetilg felül volt) kitevőként, a másodikat alapként használva elvégzi a hatványozást. Ha a kitevőnek van törtrésze, azt figyelmen kívül hagyja. A pontosságérték határozza meg, hogy az eredmény hány tizedesjegyre számítódik ki.
|
Törtkitevős hatványozást végez. Leveszi a verem felső három elemét. Az első (ami eredetileg felül volt) lesz a kitevő nevezője, ez nem lehet nulla, és egésznek kell lennie. A második a kitevő számlálója, ez nem lehet negatív. Ha van tizedesjegye, azt figyelmen kívül hagyja. A harmadik szám lesz a hatványozás alapja. A pontosságérték határozza meg, hogy az eredmény hány tizedesjegyre számítódik ki. Kis számok esetén hasonlít hozzá a Sm lble^ Lm% szekvencia, de a ^-tól eltérően ez a parancs nem alkalmazható tetszőlegesen nagy kitevőkre.
v
Levesz egy elemet a veremről, kiszámítja a négyzetgyökét, majd az eredményt a verembe helyezi. A pontosságérték határozza meg, hogy hány tizedesjegyre végződik el a számítás.

A legtöbb számítás eredményét befolyásolja a k paranccsal beállítható pontosságérték. Ez alapértelmezésben nulla, ami azt jelenti, hogy az összeadás és a kivonás kivételével minden művelet eredménye egész lesz.

A % maradék­művelet kis magyarázatra szorul. Ha az argumentumai ``a'' és ``b'', akkor a művelet eredménye ``a - (b * (a / b))'', ahol ``a / b''az aktuális pontosságérték szerint számítódik.


next up previous index
Következő: 15.28.6 VEREMKARBANTARTÁS Fel: 15.28 dc(1) Előző: 15.28.4 KIÍRÓ PARANCSOK   Index

1999-09-17