next up previous index
Következő: 15.34.5 FÁJLOK Fel: 15.34 dumpkeys(1) Előző: 15.34.3 LEÍRÁS   Index

15.34.4 OPCIÓK

-h -help
Kiírja a program verziószámát és egy rövid ismertetőt a szabványos hibakimenetre, majd kilép.
-i -short-info
Kiírja a kernel billentyűzet meghajtónak néhány tulajdonságát. A megadott tulajdonságok az alábbiak:
A kernel által támogatott billentyűkódok skálája
Azt közli, hogy mely értékek használhatók keycode kulcsszó után a billentyűtáblázat definiáló fájlokban. Lásd keymaps(5)-öt a további információkért és ezen fájlok szintaktikájához.
Az egy billentyűhöz köthető műveletek száma
Megadja, hogy hány különböző műveletet végezhet egyetlen billentyű különböző módosító billentyűk használata révén. Például, ha ez az érték 16, akkor a módosító billentyűkkel kombinálva akár 16 különböző műveletet definiálhat egy billentyűköz. Ha az érték 16, akkor a kernel valószínűleg négy módosító billentyűről tud, amelyeket többféleképpen kombinálva az adott billentyűvel elérheti az összes kötött műveletet.
A kernel által támogatott műveletek skálája
Ez a cikk a műveleti kódok skáláját hexadecimális formában tartalmazza egy táblázat formájában. Ezek az értékek azok, amelyek a billentyűkód definálásakor a jobb oldalon szerepelhetnek, azaz a vv-k az alábbi sorban:
keycode xx = vv vv vv vv
(Lásd keymaps(5)-öt a billentyűzet definíciós sorok formátumát illetően). A dumpkeys(1) és a loadkeys(1) szimbolikus jelölést is támogat, aminek használata javasoltabb a numerikusnál, mert amíg a műveleti kódok változhatnak kernelről kernelre, addig a szimbólikus nevek általában azonosak. Ennek ellenére, a műveleti kódok listája használható arra, hogy megállapitsa, hogy a kernel ismeri-e az összes szimbólumot, amelyet loadkeys(1) ismer, vagy azért, hogy lássa, van-e olyan kód, melyhez a loadkeys(1) nem rendel szimbólikus nevet. Ahhoz hogy ezt megtehesse, hasonlítsa össze a kódok skáláját a szimbólumok listájával, lásd alább a -long-info paramétert.
A kernel által támogatott funkcióbillentyűk száma
Megadja azon műveleti kódok számát, melyekhez karakterfűzérek küldése köthető. Ezek a kódok, hagyományosan különböző funkció, és szerkesztő billentyűkhöz vannak rendelve, és szabványos Escape sorozatok küldésére szolgálnak. Ez, persze, úgy is átdefiniálható, hogy gyakran használt parancssorokat, E-mail címeket, vagy bármi mást küldjön. Főleg, ha ez a szám nagyobb, mint a billentyűzetén található funkció billentyűk száma, akkor a ,,tartalék'' műveleti kódokat AltGr-billentyű kombinációkhoz kötheti, például hasznos szófűzérek küldésére. Lásd a loadkeys(1)-t. további részletekért.

Funkció sztringek Az aktuális funkció billentyű definíciókat, a dumpkeys -funcs-only paranccsal láthatja.

-l -long-info
Ez a kapcsoló a dumpkeys-t arra utasítja, hogy hosszú információs listát nyomtasson. A kimenet azonos a -short-info-éval, azzal a különbséggel, hogy a végéhez csatolja a loadkeys(1) és a dumpkeys(1) által támogatott műveleti szimbólumok listáját, a műveleti kódokkal együtt.
-n -numeric
Ez a kapcsoló azt okozza, hogy a dumpkeys átlépi a műveleti kódok szimbólummá való alakítását, és csak hexadecimális formában írja ki őket.
-f -full-table
Arra utasítja a dumpkeys-t, hogy lépje át az összes rövidítési heurisztikát, (lásd keymaps(5)) és a billentyű kötéseket kanonikus alakban közölje. Minden egyes billentyűhöz nyomtat egy sort, minden egyes módosító kombinációhoz egy oszlopot rendelve. Például, ha a kernel 16 módosító kombinációt támogat, akkor minden sornak 16 műveleti kód oszlopa van. Ez a kimeneti formátum hasznos lehet, például, olyan programoknak, amelyek feldolgozzák a dumpkeys kimenetét.
-funcs-only
Ha ezt a kapcsolót kapja, a dumpkeys csak a funkcióbillentyű sztringek definícióját irja ki. Rendesen, a dumpkeys a billentyű kötéseket és a sztring definíciókat is kiírja.
-keys-only
Ha ezt a kapcsolot kapja, a dumpkeys csak a billentyűzet kötéseket írja ki. Rendesen, a dumpkeys a billentyű kötéseket és a sztring definíciókat is kiírja.
-compose-only
Ha ezt a kapcsolót kapja, a dumpkeys csak a kompozíció billentyűk kombinációit irja ki. Ez a kapcsoló csak akkor használható, ha a kernelje támogatja a kompozíció billentyűket.
-c jelkészlet -charset= jelkészlet
Ezzel arra utasítja a dumpkeys-t, hogy a jelkód értékeket a megadott jelkészlet szerint értelmezze. Ez csak a jelkódról szimbolikus névvé való átalakítását befolyásolja. A jelkészlet jelenleg elfogadott értékei iso-8859-X, ahol az X számjegy 1-9. Ha nincs megadva jelkészlet, akkor iso-8859-1-t használ. Ez a kapcsoló egy charset `,,iso-8859-x'', sort produkál, így közölve a loadkeys-zel, hogy hogyan értelmezze a billentyűtérképet. (Például ,,division'' 0xf7 az iso-8859-1 kódban, de 0xba az iso-8859-8-ban.)


next up previous index
Következő: 15.34.5 FÁJLOK Fel: 15.34 dumpkeys(1) Előző: 15.34.3 LEÍRÁS   Index

1999-09-17