next up previous index
Következő: 15.50.5 OPCIÓK Fel: 15.50 awk(1) Előző: 15.50.3 LEÍRÁS   Index

15.50.4 OPCIÓFORMÁTUM

A gawk opciók lehetnek a POSIX-féle hagyományos egybetűs opciók, vagy a GNU stílusú hosszú opciók. A POSIX stílusú opciók szimpla kötőjellel (,,-''), míg a GNU hosszú opciói dupla kötőjellel (,,-'') kezdődnek. Egyaránt GNU stílusú hosszú opciókkal vannak ellátva a GNU-specifikus és a POSIX-ban előírt szolgáltatások. Az awk nyelv egyéb megvalósításai valószínűleg csak a hagyományos egybetűs opciókat fogadják el. Követve a POSIX szabványt a gawk specifikus opciókat a -W paraméterrel lehet megadni. Megadhatunk több -W paramétert, vagy egyet több argumentummal. Utóbbi esetben az argumentumokat vesszővel kell elválasztani; vagy whitespace-szel, és zárójelek közé tenni. A kis-/nagybetűk egyenértékűek a -W opció argumentumaiban. Mindegyik -W opciónak megvan a maga GNU stílusú párja (ld. lejjebb). A GNU stílusú opciók argumentumait vagy az opcióval = jellel összekötve (közbülső space-ek nélkül), vagy mint a következő parancssori paramétert kell megadni. A hosszú opciók rövidíthetők mindaddig, amíg a rövidítés egyedi marad.
1999-09-17