next up previous index
Következő: 15.50.22 Magyar fordítás Fel: 15.50 awk(1) Előző: 15.50.20 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS   Index

15.50.21 MÁSOLÁSI JOGOK

Copyright ) 1996 Free Software Foundation, Inc. Mindenki számára engedélyezzük, hogy teljes másolatot készítsenek és terjesszenek erről az iratról, azzal a kikötéssel, hogy a copyright megjegyzés és ez az engedély fel legyen tüntetve minden másolaton. Engedélyezzük, hogy ezen irat megváltoztatott verzióit másolják és terjesszék - a teljes másolatra vonatkozó kikötéssel -, feltéve, hogy a teljes leszármazott munka ezzel a copyright megjegyzéssel megegyező engedélyekkel bírjon. Engedélyezzük ennek az iratnak más nyelvre történt fordításának másolását és terjesztését a fenti feltételek szerint, azzal a különbséggel, hogy ezt az engedélyező megjegyzést - a Free Software Foundation által elfogadott - fordításban is lehet közölni.
1999-09-17