next up previous index
Következő: 15.52.5 SZABÁLYOSKIFEJEZÉSEK (REGULAR EXPRESSIONS) Fel: 15.52 grep(1) Előző: 15.52.3 LEÍRÁS   Index

15.52.4 OPCIÓK

Három fő változata van a grep -nek, melyeket a következő opciókkal szabályozhatunk:
-G
A mintá -t alap szabályos kifejezésként (basic regular expression) kezeli. Részletesebben lásd lentebb.Ez az alapértelmezett.
-E
A mintá -t bővített szabályos kifejezésként (extended regular expression) kezeli. Részletesebben lásd lentebb.
-F
A mintá -t fix stringekből álló listának veszi, melyek újsor­jelekkel vannak elválasztva, és amelyekből bármelyikhez való illeszkedést keressük.

Létezik továbbá két programváltozat: egrep és fgrep. Az egrep hasonló, de nem azonos grep -E-vel és kompatibilis a történelmi Unix egrep-pel. Az fgrep azonos grep -F-fel. A grep minden változata megérti az alábbi opciókat:

-num
Az illeszkedést mutató sorok környezetükkel együtt lesznek kinyomatatva, azaz ezen sorok előtt és utáni num számú sor is nyomtatásra kerül. Eközben a grep program sosem fog egy sort többször kinyomtatni, még akkor sem, ha ezek a környezetek átfedik egymást.
-A num
Az illeszkedést mutató sorok utáni num sor is nyomtatásra kerül.
-B num
Az illeszkedést mutató sorok előtti num sor is nyomtatásra kerül.
-C
Azonos -2 -vel.
-V
Kinyomtatja a grep verziószámát a standard hibakimenetre. Ezt a verziószámot célszerű csatolni minden hibajelentéshez. (Lásd lent.)
-b
A kimeneti sorok előtt kinyomtatja a bemeneti fájlon belüli offset értéket. (Azaz azt, hogy a sor hányadik bájttal kezdődik a fájl kezdete után.)
-c
Elhagyja a szokásos kimenetet, ehelyett az illeszkedést mutató sorok számát írja ki minden fájl esetére. A -v opcióval (lásd lent), a nem illeszkedő sorokat számolja.
-e minta
A mintá -t használja mintának. Hasznos, ha a minta - jellel kezdődik.
-f fájl
A mintát a fájl -ból veszi.
-h
Több fájlban való kereséskor elhagyja a kimeneten a fájlnevek sor eleji kiírását.
-i
Nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket sem a mintá -ban, sem a bemeneti fájlban.
-L
Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit adja meg, amelyekből nem származna kimenet.
-l
Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit adja meg, amelyekből származna kimenet.
-n
A kimenet sorai elején megadja a sor bemeneti fájlon belüli számát.
-q
Csendes (quiet) üzemmód: elhagyja a normális kimenetet. (Ilyenkor a grep ­nek csak a visszatérési értéke ad információt.)
-s
Elhagyja a nemlétező vagy olvashatatlan fájlokról szóló hibajelentéseket.
-v
Megfordítja az illeszkedés értelmét: a mintához nem illeszkedő sorokat választja ki.
-w
Csak azokat a sorokat választja ki, amelyekben az illeszkedés teljes szavakból származik. Azaz az illeszkedést mutató szövegrész előtt és után nem állhat betű, szám vagy aláhúzásjel.
-x
Csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál.


next up previous index
Következő: 15.52.5 SZABÁLYOSKIFEJEZÉSEK (REGULAR EXPRESSIONS) Fel: 15.52 grep(1) Előző: 15.52.3 LEÍRÁS   Index

1999-09-17