next up previous index
Következő: 15.67.5 LÁSD MÉG Fel: 15.67 kill(1) Előző: 15.67.3 LEÍRÁS   Index

15.67.4 OPCIÓK

pid ...
Megadja azon processzek listáját, amelyeknek a kill elküldi a jelzést. Mindegyik pid elem a következő négy típusból kerülhet ki. Egy processz név, amely esetén az ilyen néven meghívott processzekre vonatkozik a művelet. Egy n pozitív egész szám, amely a processz azonosítóját (process ID, PID) adja meg. A -1 érték, amely esetén minden processz, melynek PID-je 2 és MAX_INT közt van megkapja a jelet (ha az indító felhasználó jogosultságai ezt engedik). Egy negatív, -n szám, melynek esetében az n processz-csoporthoz tartozó processzek kapják a jelzést. Ezen változat használata esetén feltétlenül meg kell adnunk a jelzés fajtáját a processzek megadása előtt, különben ezt a formát veszi a jelzés megadásának.
-s
Megadja a küldendő jelzést. A jelzés névvel vagy számmal is megadható.
-p
Azt eredményezi, hogy a kill csak kiírja az érintett PID értékeket, de nem küldi el a jelzést.
-l
Listát készít a lehetséges jelzésnevekről. Ezeket a /usr/include/linux/signal.h­ban találhatjuk meg egyébként.
1999-09-17