next up previous index
Következő: 15.74.6 HIBÁK Fel: 15.74 ls(1) Előző: 15.74.4 OPCIÓK   Index

15.74.5 A KIMENET SZÍNEZÉSE

A -color opció használatakor az ls jelen változata a kiírt fájlneveket kiszínezi a fájl típusának megfelelően. Alapértelmezés szerint ez a színezés csak a típustól függ, és a használt kódok megfelelnek az ISO 6429 (ANSI) szabványnak.

Az alapértelmezett színezést felülbírálhatjuk a LS_COLORS (vagy LS_COLOURS) környezeti változóval. Ezen változó tartalmának formátuma emlékeztet a termcap(5) fájlformátumra: kettősponttal elválaszott kifejezések listája, ahol a kifejezések ,,xx=string'' formátumúak. Itt ,,xx'' egy kétkarakteres változónév, melyeket a következő táblázat tartalmaz alapértelmezett értékükkel együtt.
no 0 Normális (nem fájlnév) szöveg
fi 0 Szabályos fájl
di 32 Könyvtár
ln 36 Szimbolikus kötés
pi 31 Cső (Named pipe, FIFO)
so 33 Socket
bd 44;37 Blokkos egység (Block device)
cd 44;37 Karakteres egység (Character device)
ex 35 Végrehajtható fájl
mi (none) hiányzó fájl (fi alapértelmezettje)
or (none) Árva szimbolikus kötés (ln alapértelmezettje)
lc \e[ Bal kód
rc m Jobb kód
ec (none) Vég kód (lc+no+rc -t helyettesíti)
Csak azokat a változókat kell csatolni, melyek eltérnek az alapértelmezettől. A fájlnevek kiterjesztésük alapján is színezhetőek. Ez az LS_COLORS változóban állíthatjuk be ,,*ext=string'' formában. Például ISO 6429 kódokat használva a ,,*.c=34'' taggal a C forrásfájlokat kékkel jeleníthetjük meg. Ez tehát minden .c-re végződő fájlt kékre (34-es kód) színez. A vezérlőkarakterek C-stílusban (\-escaped jelöléssel) vagy stty-szerűen (a ^ jelöléssel) is írhatók. A C-stílusban \e az Escape-t, \_ normális szóközt, \? a törlést jelenti. Továbbá a \ escpace-karakter használható a \, ^, : és = alapértelmezett értelmezésének felülbírálására.

Mindegyik fájl az alábbi formában íródik ki: ,,<lc> <color code> <rc> <fájlnév> <ec>''. Amennyiben <ec> nem definiált, akkor az ,,<lc> <no> <rc>'' sorozat helyettesíti. Ezt általában kényelmesebb használni, de kevésbé általános. A bal- jobb- és végkódok olyan módon állnak rendelkezésre, hogy ne kelljen újra és újra azonos ismétlődő részeket begépelni különleges terminálok esetén. Általában nem is kell őket megváltoztatni, csak akkor, ha a terminál nem használja az ISO 6429 színsorozatokat.

Ha a terminál az ISO 6429 színkódokat használja, a típuskódok összeállíthatók (az lc, rc,és ec kódok kivételével) pontosvesszőkkel elválasztott numerikus parancsokból. A leggyakoribb parancsok a:

0
alapértelmezett szín visszaállítása
1
világosabb szín
4
aláhúzott szöveg
5
villogó szöveg
30
fekete előtér
31
vörös előtér
32
zöld előtér
33
sárga (vagy barna) előtér
34
kék előtér
35
bíbor előtér
36
világoskék (cyan) előtér
37
fehér (vagy szürke) előtér
40
fekete háttér
41
vörös háttér
42
zöld háttér
43
sárga (vagy barna) háttér
44
kék háttér
45
bíbor háttér
46
világoskék (cyan) háttér
47
fehér (vagy szürke) háttér
Nem minden parancs működik minden rendszeren és kijelző eszközön. Néhány terminálprogram nem értelmezi az alapértelmezett végkódot tökéletesen. Ha minden szöveg szines lesz egy könyvtárlistázás után, próbáld megkicserélni a no és fi kódokat 0-ról a saját standard elő- és háttérszíneidre.


next up previous index
Következő: 15.74.6 HIBÁK Fel: 15.74 ls(1) Előző: 15.74.4 OPCIÓK   Index

1999-09-17