next up previous index
Következő: 15.77.7 LÁSD MÉG Fel: 15.77 man(1) Előző: 15.77.5 ELŐFORMÁZOTT OLDALAK   Index

15.77.6 KÖRNYEZET

MANPATH
Amennyiben a MANPATH nem üres, értéke a kézikönyvlapok keresési útvonalát adja meg.
MANROFFSEQ
A MANROFFSEQ tartalma az előfeldolgozók halmazát határozza meg, melyeket az nroff vagy troff előtt kell futtatni. Alapértelmezés szerint a lapok a ,,table'' előfeldolgozón mennek át az nroff előtt.
MANSECT
A MANSECT értéke a keresendő kézikönyv fejezeteket adja meg.
MANWIDTH
A MANWIDTH értéke a lapok kijelzéskor használandó szélességét adja meg. Ha ez a változó üres, a lapokat a képernyő teljes szélességében jeleníti meg.
MANPAGER
A MANPAGER értéke a formázott lap megjelenítésére szolgáló programot adja meg. Amennyiben üres, a PAGER-t használja. Ha ez is üres, akkor a /usr/bin/less -is parancs jeleníti meg a lapot.
LANG
Amennyiben a LANG környezeti változó nem üres, egy könyvtárnevet ad meg,ahol a man először keresi a kézikönyvlapokat. Így a ,,LANG=dk ; man 1 foo'' hatására először a ,,DIR/dk/man1/foo.1'' fájlt próbálja megjeleníteni, ha ez nem létezik, akkor a ,,DIR/man1/foo.1''-et. Itt ,,DIR'' egy könyvtár a keresési útvonalból.
NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG
Az NLSPATH és LC_MESSAGES vagy LANG környezeti változók az üzenetek katalógusának elhelyezkedésében játszanak szerepet. (Az angol üzenetek a programba vannak fordítva, így ehhez a nyelvhez nem kell katalógus.) Megjegyzendő, hogy olyan programok, mint pl. a col(1), melyet a ,,man'' hív szintén használják pl. az LC_TYPE változót.
PATH
A PATH értéke az alapértelmezett kézikönyvlap keresési útvonal összeállításában játszik szerepet.
SYSTEM
A SYSTEM változót arra használja, hogy az alapértelmezett választható rendszernév értékét határozza meg. (Lásd a -m opciót.)


next up previous index
Következő: 15.77.7 LÁSD MÉG Fel: 15.77 man(1) Előző: 15.77.5 ELŐFORMÁZOTT OLDALAK   Index

1999-09-17